Kontakt

Formularz dla pracodawców zainteresowanych ofertą PPK w AXA TFI lub zagadnieniami związanymi z PPK

?
Zamknij

Proszę podać nazwę firmy lub NIP

?
Zamknij

Proszę podać NIP w postaci XXXXXXXXXX lub nazwę firmy

* pole obowiązkowe

Zgoda na kontakt z doradcą AXA

Zamknij

Podając powyższe dane wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny z Doradcą AXA lub na otrzymanie oferty PPK na podany adres email.
Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa jednak na prawidłowość przetwarzania danych, które miało miejsce, zanim zgoda została wycofana.

Kontakt dla pracodawców

Kontakt dla pracodawców, którzy podpisali umowę o zarządzanie PPK z AXA TFI

22 541 77 87

ppk.obsluga@axa.pl

Kontakt dla pracodawców zainteresowanych ofertą PPK w AXA TFI lub zagadnieniami związanymi z PPK

22 555 07 00


Jakie sprawy załatwisz na infolinii

Dzwoniąc na infolinię uzyskasz pomoc w przypadku:

 • problemów z logowaniem do Portalu Pracodawcy,
 • problemów z działaniem Portalu Pracodawcy,
 • prośby o powtórną wysyłkę maila/sms z hasłem lub loginem.

Kontakt dla uczestników

Kontakt dla uczestników PPK w AXA TFI

22 541 76 06 (pon.-pt. w godz. 9.00-17.00)

uczestnik.ppk@axa.pl


Jakie sprawy załatwisz na infolinii

Dzwoniąc na infolinię uzyskasz pomoc w przypadku:

 • problemów z logowaniem do rachunku PPK,
 • problemów z działaniem serwisu PPK,
 • prośby o powtórną wysyłkę maila/sms z hasłem lub loginem.

 

Ponadto bez przeprowadzania autoryzacji osoby dzwoniącej konsultant infolinii udziela:

 • ogólnych informacji na temat AXA TFI, funduszy, akcjonariusza, depozytariusza,
 • informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszy,
 • zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • informacji o zasadach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwościach składania zleceń,
 • informacji o wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych funduszy,
 • innych informacji zamieszczonych w prospektach informacyjnych funduszy,
 • informacje o obowiązujących opłatach związanych z uczestnictwem,
 • informacje na temat zasad składania i rozpatrywania reklamacji,
 • wyjaśnień dotyczących treści potwierdzeń; które będą udostępniane klientom, np. zestawienia roczne.

 

Po pełnej identyfikacji (podaniu numeru uczestnika, imienia i nazwiska, wybranych cyfr z kodu PIN) uczestnik PPK może uzyskać m.in.:

 • potwierdzenie realizacji zlecenia, z podaniem daty wyceny, kwoty, liczby jednostek,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na który przekazane zostały środki tytułem odkupienia jednostek uczestnictwa,
 • potwierdzenie danych osobowych i adresowych,
 • podanie szczegółów umów przypisanych do uczestnika,
 • wyjaśnienia, w ramach którego pracodawcy prowadzone jest uczestnictwo, o które pyta uczestnik,
 • potwierdzenie wysokości pobranego podatku.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online