ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status
Dobrze mieć plan na przyszłość

Oferta i formularze PPK, dokumenty AXA SFIO Emerytura

Oferta AXA TFI na zarządzanie i prowadzenie PPK

Przedstawiamy ofertę zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którym zarządza AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W ramach PPK oferujemy m.in.:

  • obniżone w stosunku do maksymalnych opłaty za zarządzanie aktywami w 9 subfunduszach zdefiniowanej daty w ramach PPK ;
  • dodatkowe korzyści dla Państwa pracowników wynikające z szerokiej oferty Grupy AXA w Polsce;
  • opiekę dedykowanego Account Managera, który będzie wspierał Państwa zarówno w trakcie jak i po wdrożeniu.

Pobierz ofertę

 

Fundusze zdefiniowanej daty AXA Emerytura SFIO

Wyróżnieniem oferty AXA TFI jest aż 9 funduszy zdefiniowanej daty, w które inwestowane będą środki uczestników PPK. Nasi eksperci będą nimi zarządzać łącząc globalne doświadczenie Grupy AXA z lokalnymi kompetencjami. Ryzyko konkretnych funduszy będzie malało wraz z wiekiem uczestnika, ale zawsze priorytetowo traktowana będzie wysoka płynności i bezpieczeństwo inwestycji. Fundusze w ramach PPK charakteryzują się niską opłatą za zarządzanie, ale w naszym przypadku jest ona jeszcze bardziej konkurencyjna, gdyż w zależności od ryzyka funduszu waha się od 0,3% do 0,5%.

 

Kluczowe informacje dla inwestorów:

Subfundusz AXA Emerytura 2025

Subfundusz AXA Emerytura 2030

Subfundusz AXA Emerytura 2035

Subfundusz AXA Emerytura 2040

Subfundusz AXA Emerytura 2045

Subfundusz AXA Emerytura 2050

Subfundusz AXA Emerytura 2055

Subfundusz AXA Emerytura 2060

Subfundusz AXA Emerytura 2065

 

Prospekt AXA Emerytura SFIO: 

Prospekt AXA Emerytura SFIO z 19 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie prospektu AXA Emerytura SFIO z 19 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu AXA Emerytura SFIO z 19 czerwca 2019 r.

 

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu AXA Emerytura SFIO:

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu AXA Emerytura SFIO z 19 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Informacji dla klienta alternatywnego funduszu AXA Emerytura SFIO z 19 czerwca 2019 r.

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu AXA Emerytura SFIO z 3 kwietnia 2019 r.

 

Statut AXA TFI:

Statut AXA TFI SA

 

Formularze obsługowe PPK:

Wniosek o wskazanie, zmianę lub odwołanie osoby uprawnionej

Wniosek o zmianę danych identyfikujących uczestnika PPK

Wniosek o zamianę lub zmianę alokacji

Wniosek o wypłatę podstawową

Wniosek o wypłatę podstawową w formie świadczenia małżeńskiego

Wniosek o wypłatę transferową

 

Regulaminy:

Regulamin promocji dla Uczestników PPK

Regulamin promocji „200 za 1800” dla Uczestników PPK


Jak oceniasz
serwis axa.pl?