Dobrze mieć plan na przyszłość

Oferta i formularze PPK, dokumenty AXA SFIO Emerytura

Oferta AXA TFI na zarządzanie i prowadzenie PPK

Przedstawiamy ofertę zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez AXA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którym zarządza AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W ramach PPK oferujemy m.in.:

  • obniżone w stosunku do maksymalnych opłaty za zarządzanie aktywami w 9 subfunduszach zdefiniowanej daty w ramach PPK ;
  • dodatkowe korzyści dla Państwa pracowników wynikające z szerokiej oferty Grupy AXA w Polsce;
  • opiekę dedykowanego Account Managera, który będzie wspierał Państwa zarówno w trakcie jak i po wdrożeniu.

Pobierz ofertę

 

Fundusze zdefiniowanej daty AXA Emerytura SFIO

Wyróżnieniem oferty AXA TFI jest aż 9 funduszy zdefiniowanej daty, w które inwestowane będą środki uczestników PPK. Nasi eksperci będą nimi zarządzać łącząc globalne doświadczenie Grupy AXA z lokalnymi kompetencjami. Ryzyko konkretnych funduszy będzie malało wraz z wiekiem uczestnika, ale zawsze priorytetowo traktowana będzie wysoka płynności i bezpieczeństwo inwestycji. Fundusze w ramach PPK charakteryzują się niską opłatą za zarządzanie, ale w naszym przypadku jest ona jeszcze bardziej konkurencyjna, gdyż w zależności od ryzyka funduszu waha się od 0,3% do 0,5%.

 

Dokumenty AXA Emerytura SFIO i AXA TFI

Materiał reklamowy 

 

Formularze obsługowe PPK:

Wniosek o wskazanie, zmianę lub odwołanie osoby uprawnionej

Wniosek o zmianę danych identyfikujących uczestnika PPK

Wniosek o zamianę lub zmianę alokacji

Wniosek o wypłatę podstawową

Wniosek o wypłatę podstawową w formie świadczenia małżeńskiego

Wniosek o wypłatę transferową

Wniosek o zwrot

Wniosek o wypłatę na pokrycie kosztów leczenia

 

Regulaminy:

Regulamin promocji dla Uczestników PPK

Formularz wypłaty Cashback

Regulamin promocji „200 za 1800” dla Uczestników PPK


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online