ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

O produkcieDokumenty

Dokumenty produktowe

Dokument zawierający kluczowe informacje Plan Inwestycyjny Progres

pobierz plik PDF (66 KB)

Tabele opłat i limitów

Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Progres

pobierz plik PDF (64 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Progres

pobierz plik PDF (225 KB)

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Progres o indeksie PIMPN/14/11/03 ("OWU) oraz do: Tabeli opłat i limitów do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Progres o indeksie PIMPNT/16/01/01 ("TOiL")

pobierz plik PDF (37 KB)

Errata do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Progres o indeksie PIMPN/14/11/03 – nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

pobierz plik PDF (40 KB)

Regulaminy funduszy

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

pobierz plik PDF (233 KB)

Wykazy funduszy

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do Planów Inwestycyjnych

pobierz plik PDF (75 KB)

Formularz rezydencji podatkowej

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową, oraz w celu aktualizacji danych o rezydencji podatkowej.

pobierz plik PDF (84 KB)

Formularz AML i rezydencji podatkowej

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

pobierz plik PDF (84 KB)

Formularz rezydencji beneficjenta rzeczywistego

Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.

pobierz plik PDF (58 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?