AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-06-21
1156,08
0,00
0,00
0,00
1,38
2,38
3,21
3,98
-
-
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ
Obserwuj
2019-06-21
1156,08
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, w którym środki pieniężne są lokowane przede wszystkim w obligacje i inne instrumenty stopy procentowej, waluty i derywaty walutowe oraz derywaty na stopę procentową. Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: UniAbsolute Return Dłużny FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 5.06.2019 - 19.06.2019, 28.06.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 30.12.2019

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: 7 – 23 maja 2019 r.
Uwaga: powyższy termin nie ma zastosowania do nabywania jednostek uczestnictwa AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ, dla których stosowane są zasady opisane w OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium. 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?