ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Dokumenty AXA IKZE

Regulaminy

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE w AXA TFI”

pobierz plik PDF (83 KB)

Regulamin promocji „200 za 2000”

pobierz plik PDF (44 KB)

Formularze obsługowe

Formularz zmiany sposobu wypłaty dla IKZE

pobierz plik PDF (58 KB)

Formularz wypłaty/wypłaty transferowej z IKZE na rzecz Uprawnionego i Uposażonego

pobierz plik PDF (68 KB)

Formularz wypowiedzenia umowy i zwrotu z IKZE (tylko dla klientów AXA TFI)

pobierz plik PDF (57 KB)

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia - wypłata wartości wykupu (tylko dla klientów IKZE w AXA Życie TU S.A.)

pobierz plik PDF (42 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania Uposażonych

pobierz plik PDF (72 KB)

Formularz zmiany danych osobowych

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz wypłaty z IKZE na rzecz Oszczędzającego

pobierz plik PDF (62 KB)

Formularz zamiany jednostek uczestnictwa w IKZE

pobierz plik PDF (55 KB)

Formularz blokady jednostek uczestnictwa w IKZE

pobierz plik PDF (63 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania osób uprawnionych w IKZE

pobierz plik PDF (63 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?