Dokumenty AXA IKZE

Regulaminy

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE w AXA TFI”

pobierz plik PDF (83 KB)

Regulamin promocji „200 za 2000”

pobierz plik PDF (138 KB)

Formularze obsługowe

Formularz zmiany sposobu wypłaty dla IKZE

pobierz plik PDF (58 KB)

Formularz wypłaty/wypłaty transferowej z IKZE na rzecz Uprawnionego i Uposażonego

pobierz plik PDF (68 KB)

Formularz wypowiedzenia umowy i zwrotu z IKZE

pobierz plik PDF (57 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania Uposażonych

pobierz plik PDF (72 KB)

Formularz zmiany danych osobowych

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz wypłaty z IKZE na rzecz Oszczędzającego

pobierz plik PDF (62 KB)

Formularz zamiany jednostek uczestnictwa w IKZE

pobierz plik PDF (55 KB)

Formularz blokady jednostek uczestnictwa w IKZE

pobierz plik PDF (63 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania osób uprawnionych w IKZE

pobierz plik PDF (63 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?