ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Moje składki

Moje składki

Mój rachunek w AXA OFE

Moje składki - emerytura w II filarze

Całość składki na ubezpieczenie społeczne jest odprowadzana z Twojego wynagrodzenia przez płatnika (np. Twojego pracodawcę) do ZUS. Po wpłynięciu składki do ZUS jest ona dzielona na cztery części: emerytalną, rentową, chorobową oraz wypadkową.
Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki, czyli Twojego wynagrodzenia brutto. Jest ona finansowana w połowie przez pracownika, a w połowie przez pracodawcę. Jeśli przystąpiłeś do OFE, ZUS jest zobowiązany przekazać do wybranego przez Ciebie funduszu 2,92% podstawy wymiaru składki emerytalnej.

Ustawodawca przewidział górny limit rocznych składek przekazywanych na rachunki OFE w ramach II filara emerytalnego. Po przekroczeniu tego limitu ZUS zaprzestaje w danym roku kalendarzowym przekazywać środki na rachunek OFE.

Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (30-krotność średniej płacy krajowej w zł) oraz maksymalna wysokość składek, które mogą być przekazane do OFE:

RokKwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składekMaksymalna wysokość składek przekazanych do OFE
2016121 650,00 zł3 552,18 zł
2015118 770,00 zł3 468,08 zł
2014112 380,00 zł3 281,50 zł
2013111 390,00 zł3 118,91 zł
2012105 780,00 zł2 432,94 zł
2011100 770,00 zł7 356,21 zł
201094 380,00 zł6 889,74 zł
200995 790,00 zł6 992,67 zł
200885 290,00 zł6 226,17 zł
200778 480,00 zł5 729,04 zł
200673 560,00 zł5 369,88 zł
200572 690,00 zł5 306,37 zł
200468 700,00 zł5 015,10 zł
200365 850,00 zł4 807,05 zł
200264 620,00 zł4 717,00 zł
200162 940,00 zł4 594,62 zł
200054 780,00 zł3 998,94 zł
199950 375,22 zł3 677,39 zł
Jak oceniasz
serwis axa.pl?