ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Pracownicze Plany Kapitałowe

Główne założenia PPK

Główne założenia PPK

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych będą gromadzić środki, które wykorzystają na emeryturze. Poznaj założenia programu z punktu widzenia pracownika i pracodawcy.

Więcej
Q&A

Q&A

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące PPK.

Więcej
Jak oceniasz
serwis axa.pl?