ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Bezpieczna DekadaFormularze i dokumenty

O produkcie

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Bezpieczna Dekada

REGULAMINY

Regulamin Doraźnej Informacji Medycznej

Regulamin Doraźnej Opieki Medycznej

FORMULARZ AML I REZYDENCJI PODATKOWEJ

Dodatkowe oświadczenie klienta. Stosowany w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa”  jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś przez Internet: Wypełnij formularz lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

Zobacz również jak ubezpieczenia zdrowotne pomagają w dostępie do lekarza zawsze kiedy tego potrzebujesz.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?