ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA TFI – oferta funduszy inwestycyjnych

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oferuje dostęp do kilkunastu funduszy inwestycyjnych i zarządza nimi. Naszym podstawowym celem inwestycyjnym jest pomnażanie kapitału klientów bez względu na to, czy szukają krótkoterminowej lokaty dla swoich pieniędzy, czy też w dłuższym terminie chcą inwestować w fundusze akcyjne.

Niezależnie na jaki czas planujesz swoją inwestycję, jakie są Twoje oczekiwania dotyczące zysków oraz skłonność do podejmowania ryzyka wśród funduszy AXA znajdziesz rozwiązanie dla siebie.Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w AXA TFI

Oferujemy dostęp do subfunduszy AXA FIO także po otwarciu IKZE. W AXA TFI proponujemy prosty proces przystąpienia on-line, założenie i likwidację konta bez opłat nawet w pierwszym roku, obniżone koszty zarządzania funduszami oraz korzyści podatkowe.

Załóż konto

AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA FIO)

W ramach AXA FIO oferujemy zarówno fundusze polskie, jak i te z udziałem aktywów zagranicznych, Zróżnicowany zasięg geograficzny, różne polityki inwestycyjne oraz dostępne klasy aktywów sprawiają, że możesz inwestować zgodnie z Twoimi preferencjami i oczekiwaniami.

Subfundusze AXA FIO

AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA SFIO)

Fundusze w ramach AXA SFIO oferują dostęp do globalnych rynków kapitałowych: w Azji, Ameryce i Europie. Inwestują one głównie w fundusze zarządzane przez AXA Investment Managers, należącego do Grupy AXA jednego ze światowych liderów wśród firm inwestycyjnych.

Subfundusze AXA SFIO

Co zyskujesz inwestując z AXA TFI?

  • Dostęp do intuicyjnego narzędzia, pozwalającego na zarządzanie inwestycją on-line.
  • Wsparcie merytoryczne w postaci aktualizowanych co miesiąc kart subfunduszy oraz komentarzy rynkowych. Sprawdź, co przygotowaliśmy.
  • Fundusze zarządzane przez specjalistów z dużym doświadczeniem i wybitnymi umiejętnościami oceny spółek i rynku. Poznaj nasz zespół inwestycyjny.
  • Możliwość rozpoczęcia i zakończenia inwestycji w dowolnym momencie.
  • Dzięki konstrukcji parasolowej możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez podatku od zysków kapitałowych. Kwota należnego podatku pobierana jest dopiero w momencie zakończenia inwestycji i odkupienia jednostek uczestnictwa danego subfunduszu.

 

AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

AXA FIZ Globalnych Obligacji

zaloguj się

 

AXA FIZ Long-Short Global Strategy

zaloguj się

 

AXA FIZ Dywidendowy

zaloguj się


Jak oceniasz
serwis axa.pl?