ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA TFI – oferta funduszy inwestycyjnych

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oferuje dostęp do kilkunastu funduszy inwestycyjnych i zarządza nimi. Naszym podstawowym celem inwestycyjnym jest pomnażanie kapitału klientów bez względu na to, czy szukają krótkoterminowej lokaty dla swoich pieniędzy, czy też w dłuższym terminie chcą inwestować w fundusze akcyjne.

Niezależnie na jaki czas planujesz swoją inwestycję, jakie są Twoje oczekiwania dotyczące zysków oraz skłonność do podejmowania ryzyka wśród funduszy AXA znajdziesz rozwiązanie dla siebie.Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w AXA TFI

Oferujemy dostęp do subfunduszy AXA FIO także po otwarciu IKZE. W AXA TFI proponujemy prosty proces przystąpienia on-line, założenie i likwidację konta bez opłat nawet w pierwszym roku, obniżone koszty zarządzania funduszami oraz korzyści podatkowe.

Załóż konto

AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA FIO)

W ramach AXA FIO oferujemy zarówno fundusze polskie, jak i te z udziałem aktywów zagranicznych, Zróżnicowany zasięg geograficzny, różne polityki inwestycyjne oraz dostępne klasy aktywów sprawiają, że możesz inwestować zgodnie z Twoimi preferencjami i oczekiwaniami.

Subfundusze AXA FIO

AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA SFIO)

Fundusze w ramach AXA SFIO oferują dostęp do globalnych rynków kapitałowych: w Azji, Ameryce i Europie. Inwestują one głównie w fundusze zarządzane przez AXA Investment Managers, należącego do Grupy AXA jednego ze światowych liderów wśród firm inwestycyjnych.

Subfundusze AXA SFIO

Co zyskujesz inwestując z AXA TFI?

  • Dostęp do intuicyjnego narzędzia, pozwalającego na zarządzanie inwestycją on-line.
  • Wsparcie merytoryczne w postaci aktualizowanych co miesiąc kart subfunduszy oraz komentarzy rynkowych. Sprawdź, co przygotowaliśmy.
  • Fundusze zarządzane przez specjalistów z dużym doświadczeniem i wybitnymi umiejętnościami oceny spółek i rynku. Poznaj nasz zespół inwestycyjny.
  • Możliwość rozpoczęcia i zakończenia inwestycji w dowolnym momencie.
  • Dzięki konstrukcji parasolowej możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez podatku od zysków kapitałowych. Kwota należnego podatku pobierana jest dopiero w momencie zakończenia inwestycji i odkupienia jednostek uczestnictwa danego subfunduszu.

 

AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

AXA FIZ Globalnych Obligacji

AXA FIZ Globalnych Obligacji jest niepublicznym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, kierowanym tylko do wybranych Inwestorów. Dzięki dostępowi do globalnych rynków funduszy inwestycyjnych dłużnych otwierają się przed Inwestorami nowe możliwości.

zaloguj się

AXA FIZ Long-Short Global Strategy

AXA FIZ Long-Short Global Strategy jest niepublicznym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, kierowanym tylko do wybranych Inwestorów. Realizuje strategię long-short na rynkach akcji Europy Zachodniej i CEE. Ekspozycja netto na rynek akcji i poszczególne sektory jest neutralna, dzięki czemu fundusz ma możliwość zarabiania zarówno w okresie hossy, jak i bessy.

zaloguj się

AXA FIZ Dywidendowy

zaloguj się


Jak oceniasz
serwis axa.pl?