Zadzwoń do AXA

AXA TFI – oferta funduszy inwestycyjnych

AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA FIO)

Parasol AXA FIO to subfundusze odpowiadające na różne potrzeby inwestycyjne. Masz wybór, w zależności od tego na jaki czas planujesz swoją inwestycję, jakie są Twoje oczekiwania dotyczące zysków oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Pośród subfunduszy AXA FIO zawsze znajdziesz rozwiązanie dla siebie.

Subfundusze AXA FIO

akcjidłużnemieszane

Co zyskujesz inwestując z AXA TFI?

  • otwierając rejestr zyskujesz dostęp do intuicyjnego narzędzia, pozwalającego na pełne zarządzanie inwestycją przez Internet;
  • dajemy Ci pełne wsparcie merytoryczne w postaci aktualizowanych co miesiąc kart subfunduszy oraz komentarzy rynkowych. Sprawdź co przygotowaliśmy.
  • nasz zespół inwestycyjny to specjaliści o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, wybitnych umiejętnościach oceny spółek i rynku, specjalizujący się w selekcji spółek, alokacji i kontroli ryzyka. Poznaj nasz zespół inwestycyjny.
  • w dowolnym momencie możesz rozpocząć i zakończyć inwestycję;
  • dzięki konstrukcji parasolowej masz możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez podatku od zysków kapitałowych. Kwota należnego podatku pobierana jest dopiero
    w momencie zakończenia inwestycji i odkupienia jednostek uczestnictwa danego subfunduszu.
AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

AXA FIZ Globalnych Obligacji

AXA FIZ Globalnych Obligacji jest niepublicznym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, kierowanym tylko do wybranych Inwestorów. Otwiera całe spektrum możliwości, jakie oferują globalne rynki funduszy dłużnych.

AXA FIZ Globalnych Akcji

AXA FIZ Globalnych Akcji jest niepublicznym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, kierowanym tylko do wybranych Inwestorów. Oferuje Inwestorom dostęp do globalnych rynków funduszy akcyjnych oraz innowacyjnych strategii inwestycyjnych.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?