AXA TFI – oferta funduszy inwestycyjnych

AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA FIO)

Parasol AXA FIO to subfundusze odpowiadające na różne potrzeby inwestycyjne. Masz wybór, w zależności od tego na jaki czas planujesz swoją inwestycję, jakie są Twoje oczekiwania dotyczące zysków oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Spośród subfunduszy AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty zawsze znajdziesz rozwiązanie dla siebie.

Subfundusze AXA FIO

Co zyskujesz inwestując z AXA TFI?

  • otwierając rejestr funduszy inwestycyjnych zyskujesz dostęp do intuicyjnego narzędzia, pozwalającego na pełne zarządzanie inwestycją przez Internet;
  • dajemy Ci wsparcie merytoryczne w postaci aktualizowanych co miesiąc kart subfunduszy oraz komentarzy rynkowych. Sprawdź co przygotowaliśmy.
  • zespół inwestycyjny AXA TFI to specjaliści o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, wybitnych umiejętnościach oceny spółek i rynku, specjalizujący się w selekcji spółek, alokacji i kontroli ryzyka. Poznaj nasz zespół inwestycyjny.
  • w dowolnym momencie możesz rozpocząć i zakończyć inwestycję;
  • dzięki konstrukcji parasolowej masz możliwość przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami inwestycyjnymi bez podatku od zysków kapitałowych. Kwota należnego podatku pobierana jest dopiero w momencie zakończenia inwestycji i odkupienia jednostek uczestnictwa danego subfunduszu.
AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

AXA FIZ Globalnych Obligacji

AXA FIZ Globalnych Obligacji jest niepublicznym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, kierowanym tylko do wybranych Inwestorów. Dzięki dostępowi do globalnych rynków funduszy inwestycyjnych dłużnych otwierają się przed Inwestorami nowe możliwości.

zaloguj się

AXA FIZ Long-Short Global Strategy

AXA FIZ Long-Short Global Strategy jest niepublicznym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, kierowanym tylko do wybranych Inwestorów. Realizuje strategię long-short na rynkach akcji Europy Zachodniej i CEE. Ekspozycja netto na rynek akcji i poszczególne sektory jest neutralna, dzięki czemu fundusz ma możliwość zarabiania zarówno w okresie hossy, jak i bessy.

zaloguj się


Jak oceniasz
serwis axa.pl?