Kategoria A

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-06-23
129,67
136,49
+0,06
0,08
3,20
17,89
29,68
8,50
6,92
x
2017-06-23
122,04
128,46
+0,03
0,04
2,49
16,45
27,72
3,29
1,29
x
2017-06-23
114,49
119,26
0
0,00
5,10
11,93
17,33
1,34
-2,86
x
2017-06-23
119,58
123,92
-0,29
-0,35
1,92
3,69
7,65
-0,10
-0,71
x
2017-06-23
132,71
135,42
-0,11
-0,15
1,48
1,81
1,04
3,31
5,83
x
2017-06-23
121,85
121,85
0
0,00
0,67
1,16
1,75
3,32
5,52
x
2017-06-23
158,41
166,75
-0,43
-0,69
10,13
19,11
30,37
11,78
13,98
x
2017-06-23
129,90
132,55
-0,01
-0,01
0,66
1,17
2,49
3,32
5,17
x
2017-06-23
106,59
112,20
-0,49
-0,52
4,05
9,31
14,76
-0,22
-3,44
x
2017-06-23
136,73
143,93
+0,32
0,44
2,74
15,86
32,61
22,27
29,71
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-06-23
129.67
+0,06 %
AXA Akcji
2017-06-23
122.04
+0,03 %
AXA Makro Alokacji
2017-06-23
114.49
0 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-06-23
119.58
-0,29 %
AXA Obligacji
2017-06-23
132.71
-0,11 %
AXA Lokacyjny
2017-06-23
121.85
0 %
AXA Selective Equity
2017-06-23
158.41
-0,43 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-06-23
129.9
-0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-06-23
106.59
-0,49 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-06-23
136.73
+0,32 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?