Kategoria A

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-09-18
133,30
140,32
+0,18
0,24
3,00
4,55
28,27
17,66
7,98
x
2017-09-18
126,21
132,85
+0,13
0,16
3,47
4,27
27,83
15,23
3,51
x
2017-09-18
114,29
119,05
+0,25
0,28
-0,42
4,66
13,30
6,18
-3,64
x
2017-09-18
123,17
127,64
+0,01
0,01
2,52
5,75
9,96
5,58
1,08
x
2017-09-18
133,40
136,12
-0,07
-0,10
0,31
2,49
1,05
3,16
4,31
x
2017-09-18
122,48
122,48
+0,02
0,03
0,53
1,24
1,86
3,74
5,36
x
2017-09-18
164,51
173,17
+0,94
1,53
3,08
13,75
36,22
32,32
15,07
x
2017-09-18
130,34
133,00
+0,01
0,01
0,30
1,02
1,91
4,17
4,99
x
2017-09-18
109,30
115,05
+0,52
0,57
2,60
4,84
14,38
13,83
2,73
x
2017-09-18
138,56
145,85
+0,46
0,63
2,40
2,61
20,70
29,25
27,42
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-09-18
133.3
+0,18 %
AXA Akcji
2017-09-18
126.21
+0,13 %
AXA Makro Alokacji
2017-09-18
114.29
+0,25 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-09-18
123.17
+0,01 %
AXA Obligacji
2017-09-18
133.4
-0,07 %
AXA Lokacyjny
2017-09-18
122.48
+0,02 %
AXA Selective Equity
2017-09-18
164.51
+0,94 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-09-18
130.34
+0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-09-18
109.3
+0,52 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-09-18
138.56
+0,46 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?