Kategoria A

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-08-17
129,35
136,16
-0,74
-0,96
0,65
4,66
25,17
9,81
9,65
x
2017-08-17
122,24
128,67
-0,73
-0,90
1,02
4,14
24,40
7,21
4,67
x
2017-08-17
113,06
117,77
-0,11
-0,13
1,42
5,84
15,03
2,00
-1,74
x
2017-08-17
121,85
126,27
+0,03
0,04
2,72
5,51
10,41
2,18
2,06
x
2017-08-17
132,64
135,35
+0,12
0,16
0,45
2,27
-0,05
2,06
4,35
x
2017-08-17
122,17
122,17
+0,04
0,05
0,52
1,11
1,66
3,43
5,37
x
2017-08-17
159,22
167,60
-0,59
-0,94
3,90
14,16
34,68
18,56
17,55
x
2017-08-17
130,05
132,70
+0,01
0,01
0,31
0,86
1,68
3,74
4,97
x
2017-08-17
105,23
110,77
+0,08
0,08
-0,04
-0,20
12,53
3,11
1,61
x
2017-08-17
136,69
143,88
-0,16
-0,22
3,22
3,92
24,08
19,06
34,74
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-08-17
129.35
-0,74 %
AXA Akcji
2017-08-17
122.24
-0,73 %
AXA Makro Alokacji
2017-08-17
113.06
-0,11 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-08-17
121.85
+0,03 %
AXA Obligacji
2017-08-17
132.64
+0,12 %
AXA Lokacyjny
2017-08-17
122.17
+0,04 %
AXA Selective Equity
2017-08-17
159.22
-0,59 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-08-17
130.05
+0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-08-17
105.23
+0,08 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-08-17
136.69
-0,16 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?