Kategoria A

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-05-24
130,44
137,30
+0,76
0,98
4,42
23,52
30,96
5,41
8,44
x
2017-05-24
122,57
129,02
+0,81
0,98
3,34
21,79
28,76
0,48
3,99
x
2017-05-24
112,44
117,12
+0,09
0,10
5,94
11,91
12,96
-3,04
-2,97
x
2017-05-24
119,89
124,24
+0,30
0,36
4,04
6,97
7,18
-1,46
0,65
x
2017-05-24
131,99
134,69
+0,02
0,02
1,68
1,89
0,72
2,06
5,85
x
2017-05-24
121,57
121,57
+0,01
0,01
0,59
1,18
1,66
3,13
5,57
x
2017-05-24
156,70
164,95
+0,38
0,60
12,60
21,50
26,73
6,09
19,25
x
2017-05-24
129,68
132,33
+0,03
0,04
0,44
1,27
2,55
2,82
5,65
x
2017-05-24
106,65
112,26
+0,59
0,63
2,36
11,61
11,66
-4,69
-2,17
x
2017-05-24
134,20
141,26
+0,60
0,80
0,81
15,36
29,79
16,94
28,43
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-05-24
130.44
+0,76 %
AXA Akcji
2017-05-24
122.57
+0,81 %
AXA Makro Alokacji
2017-05-24
112.44
+0,09 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-05-24
119.89
+0,30 %
AXA Obligacji
2017-05-24
131.99
+0,02 %
AXA Lokacyjny
2017-05-24
121.57
+0,01 %
AXA Selective Equity
2017-05-24
156.7
+0,38 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-05-24
129.68
+0,03 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-05-24
106.65
+0,59 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-05-24
134.2
+0,60 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?