Kategoria A

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-09-20
133,32
140,34
-0,23
-0,31
3,26
4,56
28,00
17,37
7,52
x
2017-09-20
126,24
132,88
-0,17
-0,22
3,80
4,30
27,58
14,99
3,53
x
2017-09-20
114,14
118,90
-0,32
-0,37
-0,18
4,52
12,82
5,86
-3,71
x
2017-09-20
122,91
127,37
-0,03
-0,04
2,66
5,53
10,47
5,27
0,78
x
2017-09-20
132,99
135,70
-0,06
-0,08
0,05
2,17
0,66
2,80
3,76
x
2017-09-20
122,49
122,49
+0,02
0,02
0,53
1,25
1,88
3,76
5,32
x
2017-09-20
163,53
172,14
-0,40
-0,65
2,90
13,08
35,04
30,56
15,73
x
2017-09-20
130,34
133,00
+0,02
0,02
0,32
1,02
1,88
4,23
4,92
x
2017-09-20
109,15
114,89
-0,46
-0,50
2,57
4,70
15,11
13,38
3,47
x
2017-09-20
139,16
146,48
+0,17
0,24
2,53
3,06
20,91
29,43
27,75
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-09-20
133.32
-0,23 %
AXA Akcji
2017-09-20
126.24
-0,17 %
AXA Makro Alokacji
2017-09-20
114.14
-0,32 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-09-20
122.91
-0,03 %
AXA Obligacji
2017-09-20
132.99
-0,06 %
AXA Lokacyjny
2017-09-20
122.49
+0,02 %
AXA Selective Equity
2017-09-20
163.53
-0,40 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-09-20
130.34
+0,02 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-09-20
109.15
-0,46 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-09-20
139.16
+0,17 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?