Kategoria D

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-09-21
132,30
139,26
-0,77
-1,02
2,00
4,44
26,68
16,47
6,69
x
2017-09-21
125,13
131,72
-0,88
-1,11
2,41
4,37
26,11
13,98
2,62
x
2017-09-21
113,63
118,36
-0,45
-0,51
-0,66
4,64
12,26
5,39
-4,14
x
2017-09-21
122,42
126,86
-0,40
-0,49
2,21
4,88
9,83
4,85
0,38
x
2017-09-21
132,86
135,57
-0,10
-0,13
-0,01
1,96
0,56
2,70
3,66
x
2017-09-21
122,49
122,49
0
0,00
0,53
1,23
1,88
3,76
5,32
x
2017-09-21
163,67
172,28
+0,09
0,14
2,99
14,61
34,91
30,67
15,83
x
2017-09-21
130,33
132,99
-0,01
-0,01
0,33
1,02
1,86
4,22
4,91
x
2017-09-21
108,71
114,43
-0,40
-0,44
1,26
5,67
14,07
12,92
3,05
x
2017-09-21
138,74
146,04
-0,30
-0,42
1,98
3,82
20,08
29,04
27,37
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-09-21
132.3
-0,77 %
AXA Akcji
2017-09-21
125.13
-0,88 %
AXA Makro Alokacji
2017-09-21
113.63
-0,45 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-09-21
122.42
-0,40 %
AXA Obligacji
2017-09-21
132.86
-0,10 %
AXA Lokacyjny
2017-09-21
122.49
0 %
AXA Selective Equity
2017-09-21
163.67
+0,09 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-09-21
130.33
-0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-09-21
108.71
-0,40 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-09-21
138.74
-0,30 %

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?