Kategoria D

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-08-14
129,93
136,77
+0,29
0,38
-1,22
5,91
24,85
9,43
11,54
x
2017-08-14
122,90
129,37
+0,24
0,29
-0,93
5,39
24,24
7,31
6,30
x
2017-08-14
112,32
117,00
+0,94
1,05
-0,69
5,11
14,00
1,01
-1,82
x
2017-08-14
120,65
125,03
+0,85
1,02
0,84
4,59
9,10
1,01
1,45
x
2017-08-14
132,46
135,16
+0,08
0,11
0,43
2,26
-0,24
1,96
4,41
x
2017-08-14
122,08
122,08
+0,02
0,02
0,51
1,06
1,57
3,35
5,34
x
2017-08-14
157,78
166,08
+1,15
1,79
0,46
12,61
32,87
18,18
17,13
x
2017-08-14
130,02
132,67
+0,02
0,03
0,31
0,85
1,63
3,73
5,08
x
2017-08-14
106,09
111,67
+0,69
0,73
-2,09
1,42
13,88
3,14
2,96
x
2017-08-14
136,44
143,62
+0,26
0,35
1,04
3,65
23,25
18,24
35,09
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-08-14
129.93
+0,29 %
AXA Akcji
2017-08-14
122.9
+0,24 %
AXA Makro Alokacji
2017-08-14
112.32
+0,94 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-08-14
120.65
+0,85 %
AXA Obligacji
2017-08-14
132.46
+0,08 %
AXA Lokacyjny
2017-08-14
122.08
+0,02 %
AXA Selective Equity
2017-08-14
157.78
+1,15 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-08-14
130.02
+0,02 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-08-14
106.09
+0,69 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-08-14
136.44
+0,26 %

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 10 maja 2017 Subfundusz AXA Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 Subfundusz AXA Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 Subfundusz AXA Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 Subfundusz AXA Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?