Kategoria D

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-09-19
164,18
172,82
-0,20
-0,33
2,87
13,53
35,94
31,08
15,37
x
2017-09-19
133,07
135,79
-0,25
-0,33
0,06
2,24
0,80
2,86
3,98
x
2017-09-19
122,95
127,41
-0,18
-0,22
2,34
5,56
9,77
5,30
0,60
x
2017-09-19
130,32
132,98
-0,02
-0,02
0,28
1,00
1,89
4,21
4,96
x
2017-09-19
122,47
122,47
-0,01
-0,01
0,53
1,23
1,85
3,74
5,33
x
2017-09-19
114,51
119,28
+0,19
0,22
-0,23
4,86
13,52
6,20
-3,85
x
2017-09-19
126,46
133,12
+0,20
0,25
3,67
4,48
28,09
15,19
2,95
x
2017-09-19
133,63
140,66
+0,25
0,33
3,25
4,81
28,59
17,64
7,02
x
2017-09-19
109,65
115,42
+0,32
0,35
2,93
5,18
14,74
13,90
3,30
x
2017-09-19
138,92
146,23
+0,26
0,36
2,67
2,88
21,01
29,20
26,84
x
AXA Selective Equity
2017-09-19
164.18
-0,20 %
AXA Obligacji
2017-09-19
133.07
-0,25 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-09-19
122.95
-0,18 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-09-19
130.32
-0,02 %
AXA Lokacyjny
2017-09-19
122.47
-0,01 %
AXA Makro Alokacji
2017-09-19
114.51
+0,19 %
AXA Akcji
2017-09-19
126.46
+0,20 %
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-09-19
133.63
+0,25 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-09-19
109.65
+0,32 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-09-19
138.92
+0,26 %

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?