Kategoria D

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-07-20
107,61
0,00
+0,02
0,02
3,53
7,45
15,60
-
-
x
2017-07-20
130,78
0,00
+0,02
0,03
0,60
1,43
2,56
-
-
x
2017-07-20
122,02
0,00
0
0,00
0,33
1,05
-
-
-
x
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-07-20
107.61
+0,02 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-07-20
130.78
+0,02 %
AXA Lokacyjny
2017-07-20
122.02
0 %

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 10 maja 2017 Subfundusz AXA Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 Subfundusz AXA Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 Subfundusz AXA Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 Subfundusz AXA Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?