Kategoria D

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-08-18
106,84
0,00
+0,47
0,50
1,14
0,81
11,85
-
-
x
2017-08-18
131,03
0,00
+0,03
0,04
0,65
1,28
2,30
-
-
x
2017-08-18
122,24
0,00
+0,04
0,05
0,71
0,96
-
-
-
x
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-08-18
106.84
+0,47 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-08-18
131.03
+0,03 %
AXA Lokacyjny
2017-08-18
122.24
+0,04 %

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 10 maja 2017 Subfundusz AXA Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 Subfundusz AXA Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 Subfundusz AXA Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 Subfundusz AXA Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?