Kategoria F

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-20
130,39
137,25
-0,11
-0,15
-0,72
2,74
25,51
15,11
10,98
x
2017-10-20
123,04
129,52
-0,13
-0,16
-0,64
2,70
24,41
12,87
6,29
x
2017-10-20
113,35
118,07
+0,03
0,03
-0,67
3,91
10,63
5,27
-1,28
x
2017-10-20
122,92
127,38
+0,10
0,12
1,61
5,39
8,69
5,11
2,11
x
2017-10-20
132,89
135,60
-0,20
-0,26
-0,02
1,04
0,80
2,17
2,53
x
2017-10-20
122,75
122,75
-0,01
-0,01
0,57
1,22
1,96
3,86
5,31
x
2017-10-20
169,75
178,68
+0,36
0,61
7,83
15,99
35,13
33,63
25,71
x
2017-10-20
130,51
133,17
-0,01
-0,01
0,43
0,92
1,66
4,31
4,99
x
2017-10-20
109,53
115,29
-0,04
-0,04
2,76
6,06
14,01
11,06
8,64
x
2017-10-20
135,54
142,67
+0,09
0,12
-1,90
3,66
16,30
22,98
30,46
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-10-20
130.39
-0,11 %
AXA Akcji
2017-10-20
123.04
-0,13 %
AXA Makro Alokacji
2017-10-20
113.35
+0,03 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-10-20
122.92
+0,10 %
AXA Obligacji
2017-10-20
132.89
-0,20 %
AXA Lokacyjny
2017-10-20
122.75
-0,01 %
AXA Selective Equity
2017-10-20
169.75
+0,36 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-20
130.51
-0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-10-20
109.53
-0,04 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-10-20
135.54
+0,09 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
0 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
0 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
0 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
0 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
0 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
0 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-20
109,51
-
-0,04
-0,04
1,77
5,36
14,19
-
-
x
2017-10-16
128,26
-
+0,04
0,05
-1,87
-1,34
0,05
-
-
x
2017-10-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x

 

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.

Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.

 

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.

Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.

AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-10-20
109.51
-0,04 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-16
128.26
+0,04 %
AXA Lokacyjny
2017-10-12
-1
- %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-20
136,63
-
-0,11
-0,15
-0,04
4,14
28,93
-
-
x
2017-10-20
128,90
-
-0,12
-0,16
0,03
4,10
27,83
-
-
x
2017-10-20
119,01
-
+0,04
0,05
0,05
5,41
13,82
-
-
x
2017-10-20
128,23
-
+0,11
0,14
2,24
6,70
11,39
-
-
x
2017-10-20
134,96
-
-0,19
-0,26
0,22
1,50
1,72
-
-
x
2017-10-20
123,86
-
-0,01
-0,01
0,70
1,48
2,47
-
-
x
2017-10-20
178,25
-
+0,37
0,66
8,58
17,57
38,82
-
-
x
2017-10-20
132,61
-
0
0,00
0,66
1,38
2,58
-
-
x
2017-10-20
112,64
-
-0,04
-0,04
2,91
6,38
14,96
-
-
x
2017-10-20
141,98
-
+0,09
0,13
-1,24
5,07
19,47
-
-
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-10-20
136.63
-0,11 %
AXA Akcji
2017-10-20
128.9
-0,12 %
AXA Makro Alokacji
2017-10-20
119.01
+0,04 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-10-20
128.23
+0,11 %
AXA Obligacji
2017-10-20
134.96
-0,19 %
AXA Lokacyjny
2017-10-20
123.86
-0,01 %
AXA Selective Equity
2017-10-20
178.25
+0,37 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-20
132.61
0 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-10-20
112.64
-0,04 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-10-20
141.98
+0,09 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-20
123,04
-
-0,13
-0,16
-0,64
2,70
24,41
12,87
6,29
x
2017-10-20
130,51
-
-0,01
-0,01
0,43
0,92
1,66
4,31
4,99
x
2017-10-20
169,75
-
+0,36
0,61
7,83
15,99
35,13
33,63
25,71
x
2017-10-20
122,75
-
-0,01
-0,01
0,57
1,22
1,96
3,86
5,31
x
2017-10-20
132,89
-
-0,20
-0,26
-0,02
1,04
0,80
2,17
2,53
x
2017-10-20
122,92
-
+0,10
0,12
1,61
5,39
8,68
5,11
2,11
x
AXA Akcji
2017-10-20
123.04
-0,13 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-20
130.51
-0,01 %
AXA Selective Equity
2017-10-20
169.75
+0,36 %
AXA Lokacyjny
2017-10-20
122.75
-0,01 %
AXA Obligacji
2017-10-20
132.89
-0,20 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-10-20
122.92
+0,10 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?