Kategoria F

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-08-21
129,92
136,76
+0,49
0,63
-0,19
2,78
26,26
11,26
9,92
x
2017-08-21
122,94
129,41
+0,52
0,64
0,34
2,53
25,80
9,86
4,90
x
2017-08-21
113,10
117,81
+0,10
0,11
0,95
5,20
13,78
3,42
-2,08
x
2017-08-21
121,85
126,27
+0,02
0,03
2,18
4,75
10,02
2,80
1,84
x
2017-08-21
132,95
135,66
+0,10
0,13
0,75
2,60
0,01
2,30
4,55
x
2017-08-21
122,22
122,22
0
0,00
0,57
1,16
1,62
3,51
5,38
x
2017-08-21
156,83
165,08
-1,06
-1,68
1,13
10,99
31,44
25,20
14,41
x
2017-08-21
130,09
132,74
+0,01
0,01
0,35
0,84
1,64
3,90
4,88
x
2017-08-21
105,70
111,26
-0,03
-0,03
-0,39
-0,41
12,77
7,14
0,89
x
2017-08-21
136,98
144,19
+0,26
0,35
2,66
2,38
24,15
22,42
33,97
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-08-21
129.92
+0,49 %
AXA Akcji
2017-08-21
122.94
+0,52 %
AXA Makro Alokacji
2017-08-21
113.1
+0,10 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-08-21
121.85
+0,02 %
AXA Obligacji
2017-08-21
132.95
+0,10 %
AXA Lokacyjny
2017-08-21
122.22
0 %
AXA Selective Equity
2017-08-21
156.83
-1,06 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-08-21
130.09
+0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-08-21
105.7
-0,03 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-08-21
136.98
+0,26 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?