Kategoria F

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-08-21
135,54
0,00
+0,51
0,69
0,48
4,17
29,70
-
-
x
2017-08-21
128,23
0,00
+0,54
0,69
1,03
3,91
29,23
-
-
x
2017-08-21
118,19
0,00
+0,12
0,14
1,66
6,70
17,07
-
-
x
2017-08-21
126,60
0,00
+0,05
0,06
2,81
6,04
12,74
-
-
x
2017-08-21
134,81
0,00
+0,10
0,13
0,97
3,06
0,90
-
-
x
2017-08-21
123,23
0,00
+0,01
0,01
0,69
1,42
2,14
-
-
x
2017-08-21
163,95
0,00
-1,04
-1,72
1,81
12,49
35,02
-
-
x
2017-08-21
131,98
0,00
+0,01
0,01
0,58
1,29
2,56
-
-
x
2017-08-21
108,59
0,00
-0,02
-0,02
-0,24
-0,11
14,10
-
-
x
2017-08-21
142,86
0,00
+0,28
0,40
3,36
3,76
27,53
-
-
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-08-21
135.54
+0,51 %
AXA Akcji
2017-08-21
128.23
+0,54 %
AXA Makro Alokacji
2017-08-21
118.19
+0,12 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-08-21
126.6
+0,05 %
AXA Obligacji
2017-08-21
134.81
+0,10 %
AXA Lokacyjny
2017-08-21
123.23
+0,01 %
AXA Selective Equity
2017-08-21
163.95
-1,04 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-08-21
131.98
+0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-08-21
108.59
-0,02 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-08-21
142.86
+0,28 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?