Kategoria Z

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-05-26
130,41
137,27
-0,71
-0,93
4,17
24,16
29,80
5,99
8,41
x
2017-05-26
122,65
129,10
-0,81
-1,00
3,31
22,60
27,91
1,06
4,06
x
2017-05-26
112,86
117,56
+0,21
0,24
5,88
12,38
13,22
-2,21
-2,61
x
2017-05-26
120,15
124,51
-0,06
-0,07
3,98
7,49
7,29
-0,94
0,87
x
2017-05-26
132,34
135,04
+0,20
0,26
1,97
1,85
0,82
2,45
6,13
x
2017-05-26
121,63
121,63
+0,02
0,03
0,63
1,18
1,67
3,18
5,62
x
2017-05-26
157,15
165,42
-0,15
-0,23
12,29
22,91
27,52
6,37
19,59
x
2017-05-26
129,75
132,40
+0,04
0,05
0,48
1,30
2,65
2,88
5,70
x
2017-05-26
106,21
111,80
-0,59
-0,63
1,86
11,61
10,62
-4,76
-2,58
x
2017-05-26
134,59
141,67
-0,41
-0,56
0,68
15,53
28,00
18,17
28,81
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-05-26
130.41
-0,71 %
AXA Akcji
2017-05-26
122.65
-0,81 %
AXA Makro Alokacji
2017-05-26
112.86
+0,21 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-05-26
120.15
-0,06 %
AXA Obligacji
2017-05-26
132.34
+0,20 %
AXA Lokacyjny
2017-05-26
121.63
+0,02 %
AXA Selective Equity
2017-05-26
157.15
-0,15 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-05-26
129.75
+0,04 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-05-26
106.21
-0,59 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-05-26
134.59
-0,41 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?