Kategoria Z

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-06-22
129,59
136,41
-0,08
-0,11
3,47
17,57
31,08
8,23
6,85
x
2017-06-22
122,00
128,42
-0,16
-0,19
2,93
16,22
29,37
3,42
1,26
x
2017-06-22
114,49
119,26
+0,10
0,11
5,87
12,09
17,75
1,35
-2,86
x
2017-06-22
119,93
124,28
+0,13
0,16
2,99
4,11
8,30
0,28
-0,42
x
2017-06-22
132,86
135,57
-0,01
-0,01
1,68
1,94
1,26
3,53
5,95
x
2017-06-22
121,85
121,85
+0,01
0,01
0,69
1,18
1,76
3,36
5,52
x
2017-06-22
159,10
167,47
+0,11
0,18
11,71
19,65
31,78
13,07
14,48
x
2017-06-22
129,91
132,56
+0,01
0,01
0,70
1,19
2,52
3,34
5,17
x
2017-06-22
107,11
112,75
-0,23
-0,25
4,72
10,13
15,25
0,71
-2,97
x
2017-06-22
136,29
143,46
+0,18
0,24
3,02
15,76
33,36
22,07
29,30
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-06-22
129.59
-0,08 %
AXA Akcji
2017-06-22
122
-0,16 %
AXA Makro Alokacji
2017-06-22
114.49
+0,10 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-06-22
119.93
+0,13 %
AXA Obligacji
2017-06-22
132.86
-0,01 %
AXA Lokacyjny
2017-06-22
121.85
+0,01 %
AXA Selective Equity
2017-06-22
159.1
+0,11 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-06-22
129.91
+0,01 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-06-22
107.11
-0,23 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-06-22
136.29
+0,18 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?