Kategoria Z

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-19
130,54
137,41
-1,05
-1,39
-0,78
3,28
25,65
15,63
11,11
x
2017-10-19
123,20
129,68
-1,09
-1,36
-0,85
3,20
24,48
13,37
6,43
x
2017-10-19
113,32
118,04
-0,98
-1,12
-0,74
3,79
10,35
5,40
-1,31
x
2017-10-19
122,80
127,25
-0,53
-0,65
1,27
5,02
8,42
5,02
2,01
x
2017-10-19
133,15
135,87
+0,05
0,06
0,20
1,15
1,07
2,24
2,73
x
2017-10-19
122,76
122,76
+0,04
0,05
0,58
1,23
1,99
3,87
5,32
x
2017-10-19
169,14
178,04
-1,81
-3,11
7,72
16,45
33,82
33,70
25,26
x
2017-10-19
130,52
133,18
+0,02
0,03
0,45
0,93
1,71
4,31
5,00
x
2017-10-19
109,57
115,34
-0,25
-0,27
2,81
6,18
13,53
11,16
8,68
x
2017-10-19
135,42
142,55
-0,61
-0,83
-1,88
3,67
15,64
23,56
30,35
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
0,00
-
0
0,00
-
-
-
-
-
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-10-19
130.54
-1,05 %
AXA Akcji
2017-10-19
123.2
-1,09 %
AXA Makro Alokacji
2017-10-19
113.32
-0,98 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-10-19
122.8
-0,53 %
AXA Obligacji
2017-10-19
133.15
+0,05 %
AXA Lokacyjny
2017-10-19
122.76
+0,04 %
AXA Selective Equity
2017-10-19
169.14
-1,81 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-19
130.52
+0,02 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-10-19
109.57
-0,25 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-10-19
135.42
-0,61 %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
0 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
0 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
0 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
0 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
0 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
0 %
Kategoria D
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-19
109,55
-
-0,24
-0,26
1,82
5,48
13,72
-
-
x
2017-10-16
128,26
-
+0,04
0,05
-1,87
-1,34
0,05
-
-
x
2017-10-12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
x
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-10-19
109.55
-0,24 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-16
128.26
+0,04 %
AXA Lokacyjny
2017-10-12
-1
- %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-19
136,78
-
-1,04
-1,44
-0,10
4,68
29,09
-
-
x
2017-10-19
129,06
-
-1,09
-1,42
-0,17
4,61
27,90
-
-
x
2017-10-19
118,96
-
-0,97
-1,17
-0,03
5,28
13,53
-
-
x
2017-10-19
128,09
-
-0,52
-0,67
1,90
6,32
11,11
-
-
x
2017-10-19
135,22
-
+0,05
0,07
0,42
1,61
1,99
-
-
x
2017-10-19
123,87
-
+0,04
0,05
0,71
1,48
2,51
-
-
x
2017-10-19
177,59
-
-1,80
-3,25
8,45
18,03
37,49
-
-
x
2017-10-19
132,61
-
+0,02
0,03
0,68
1,38
2,62
-
-
x
2017-10-19
112,68
-
-0,24
-0,27
2,97
6,50
14,49
-
-
x
2017-10-19
141,85
-
-0,60
-0,86
-1,21
5,09
18,80
-
-
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-10-19
136.78
-1,04 %
AXA Akcji
2017-10-19
129.06
-1,09 %
AXA Makro Alokacji
2017-10-19
118.96
-0,97 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-10-19
128.09
-0,52 %
AXA Obligacji
2017-10-19
135.22
+0,05 %
AXA Lokacyjny
2017-10-19
123.87
+0,04 %
AXA Selective Equity
2017-10-19
177.59
-1,80 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-19
132.61
+0,02 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-10-19
112.68
-0,24 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-10-19
141.85
-0,60 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-10-19
123,20
-
-1,09
-1,36
-0,85
3,20
24,48
13,37
6,43
x
2017-10-19
130,52
-
+0,02
0,03
0,45
0,93
1,71
4,31
5,00
x
2017-10-19
169,14
-
-1,81
-3,11
7,72
16,45
33,82
33,70
25,26
x
2017-10-19
122,76
-
+0,04
0,05
0,58
1,23
1,99
3,87
5,32
x
2017-10-19
133,15
-
+0,05
0,06
0,20
1,15
1,07
2,24
2,73
x
2017-10-19
122,80
-
-0,53
-0,65
1,27
5,02
8,42
5,02
2,01
x
AXA Akcji
2017-10-19
123.2
-1,09 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-10-19
130.52
+0,02 %
AXA Selective Equity
2017-10-19
169.14
-1,81 %
AXA Lokacyjny
2017-10-19
122.76
+0,04 %
AXA Obligacji
2017-10-19
133.15
+0,05 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-10-19
122.8
-0,53 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?