Kategoria Z

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-07-20
131,33
138,24
-0,17
-0,23
3,48
13,44
31,98
11,03
12,35
x
2017-07-20
123,83
130,35
-0,34
-0,42
3,36
12,82
30,71
5,96
5,28
x
2017-07-20
114,11
118,86
-0,05
-0,06
4,61
8,86
15,64
1,41
-1,54
x
2017-07-20
120,97
125,36
-0,24
-0,29
3,72
3,63
9,01
0,79
1,21
x
2017-07-20
132,91
135,62
+0,02
0,02
1,06
2,63
0,91
2,46
5,37
x
2017-07-20
122,05
122,05
0
0,00
0,64
1,23
1,80
3,36
5,53
x
2017-07-20
157,42
165,71
+0,25
0,40
7,56
16,00
32,54
11,26
13,28
x
2017-07-20
129,95
132,60
+0,02
0,02
0,49
1,04
1,94
3,39
5,11
x
2017-07-20
106,59
112,20
+0,01
0,01
3,21
6,80
16,61
-0,84
0,10
x
2017-07-20
138,17
145,44
+0,11
0,15
5,67
11,01
33,46
21,46
34,96
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-07-20
131.33
-0,17 %
AXA Akcji
2017-07-20
123.83
-0,34 %
AXA Makro Alokacji
2017-07-20
114.11
-0,05 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-07-20
120.97
-0,24 %
AXA Obligacji
2017-07-20
132.91
+0,02 %
AXA Lokacyjny
2017-07-20
122.05
0 %
AXA Selective Equity
2017-07-20
157.42
+0,25 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-07-20
129.95
+0,02 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-07-20
106.59
+0,01 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-07-20
138.17
+0,11 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?