Kategoria Z

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2017-08-18
129,29
136,09
-0,05
-0,06
1,06
4,26
25,16
10,07
9,60
x
2017-08-18
122,30
128,74
+0,05
0,06
1,51
3,91
24,57
7,64
4,72
x
2017-08-18
112,99
117,70
-0,06
-0,07
1,92
5,59
14,20
2,19
-1,80
x
2017-08-18
121,82
126,24
-0,02
-0,03
3,25
5,29
9,82
2,32
2,04
x
2017-08-18
132,82
135,53
+0,14
0,18
0,62
2,38
0,00
2,24
4,49
x
2017-08-18
122,22
122,22
+0,04
0,05
0,57
1,14
1,66
3,49
5,42
x
2017-08-18
158,51
166,85
-0,45
-0,71
3,52
13,32
33,13
18,97
17,02
x
2017-08-18
130,08
132,73
+0,02
0,03
0,37
0,88
1,68
3,79
5,00
x
2017-08-18
105,73
111,29
+0,48
0,50
0,84
0,22
13,02
4,11
2,10
x
2017-08-18
136,63
143,82
-0,04
-0,06
3,97
3,57
24,01
19,64
34,68
x
AXA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2017-08-18
129.29
-0,05 %
AXA Akcji
2017-08-18
122.3
+0,05 %
AXA Makro Alokacji
2017-08-18
112.99
-0,06 %
AXA Stabilnego Wzrostu
2017-08-18
121.82
-0,02 %
AXA Obligacji
2017-08-18
132.82
+0,14 %
AXA Lokacyjny
2017-08-18
122.22
+0,04 %
AXA Selective Equity
2017-08-18
158.51
-0,45 %
AXA Obligacji Korporacyjnych
2017-08-18
130.08
+0,02 %
AXA Akcji Spółek Dywidendowych
2017-08-18
105.73
+0,48 %
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
2017-08-18
136.63
-0,04 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?