ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie SFIO

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze SFIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-07-19
103,68
107,44
-0,21
-0,20
0,35
1,48
5,22
2,58
-
-
-
x
2018-07-19
100,98
103,04
-0,42
-0,41
0,11
-0,27
1,37
0,91
-
-
-
x
2018-07-19
98,94
102,53
0,13
0,13
0,14
0,28
-0,01
-0,80
-
-
-
x
2018-07-19
99,30
103,44
0,05
0,05
0,52
-0,42
-1,72
-4,10
-
-
-
x
2018-07-19
98,64
103,83
-0,26
-0,26
0,23
0,37
1,13
-4,21
-
-
-
x
2018-07-19
98,20
100,20
0,06
0,06
0,07
0,19
-0,87
-1,77
-
-
-
x
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
2018-07-19
103,68
-0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
2018-07-19
100,98
-0,41 %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2018-07-19
98,94
0,13 %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
2018-07-19
99,30
0,05 %
AXA Subfundusz Globalny Akcji
2018-07-19
98,64
-0,26 %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
2018-07-19
98,20
0,06 %
Kategoria E
AXA Subfundusz Globalny Akcji
-
- %
AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
-
- %
AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji
-
- %
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich
-
- %
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
-
- %
AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
-
- %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?