ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-07-17
123,13
129,61
0,27
0,23
-0,85
-3,65
-4,93
-11,21
-6,51
25,91
3,28
x
2018-07-17
111,04
116,88
0,39
0,34
-0,89
-3,00
-5,87
-13,96
-10,61
19,14
-5,56
x
2018-07-17
116,98
121,85
-0,25
-0,21
-0,37
-0,17
1,54
0,22
2,41
16,70
3,44
x
2018-07-17
124,81
129,34
-0,10
-0,08
0,51
0,85
-0,76
-0,98
3,13
11,27
3,78
x
2018-07-17
136,25
139,03
0,29
0,21
0,35
0,52
-0,02
1,49
2,63
3,46
5,07
x
2018-07-17
124,85
124,85
0,02
0,02
0,06
0,21
0,27
1,07
2,30
4,19
5,74
x
2018-07-17
175,05
184,26
0,51
0,30
0,05
-2,81
2,42
-5,29
10,64
39,81
24,21
x
2018-07-17
131,42
134,10
0,01
0,01
0,03
0,13
0,24
0,46
1,19
3,13
4,53
x
2018-07-17
97,34
102,46
0,79
0,82
0,00
-2,39
-4,21
-11,26
-8,65
2,91
-9,79
x
2018-07-17
129,95
136,79
-0,55
-0,42
-0,35
-2,92
-3,83
-7,52
-6,11
26,51
14,06
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-07-17
123,13
0,23 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-07-17
111,04
0,34 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-07-17
116,98
-0,21 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-07-17
124,81
-0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-07-17
136,25
0,21 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-07-17
124,85
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-07-17
175,05
0,30 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-07-17
131,42
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-07-17
97,34
0,82 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-07-17
129,95
-0,42 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-07-17
124,87
-
0,28
0,22
-0,81
-3,48
-4,43
-10,29
-
-
-
x
2018-07-17
112,52
-
0,40
0,36
-0,85
-2,82
-5,37
-13,06
-
-
-
x
2018-07-17
118,73
-
-0,24
-0,20
-0,33
0,03
2,11
1,35
-
-
-
x
2018-07-17
126,43
-
-0,10
-0,08
0,54
1,02
-0,28
-0,02
-
-
-
x
2018-07-17
136,79
-
0,29
0,21
0,37
0,58
0,13
1,80
-
-
-
x
2018-07-17
125,10
-
0,02
0,02
0,06
0,24
0,34
1,22
-
-
-
x
2018-07-17
177,52
-
0,53
0,30
0,08
-2,64
2,95
-4,30
-
-
-
x
2018-07-17
131,90
-
0,01
0,02
0,05
0,18
0,37
0,71
-
-
-
x
2018-07-17
131,73
-
-0,55
-0,42
-0,31
-2,74
-3,32
-6,55
-
-
-
x
2018-07-17
97,34
-
0,79
0,82
0,00
-2,39
-4,21
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2018-07-17
124,87
0,22 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-07-17
112,52
0,36 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-07-17
118,73
-0,20 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-07-17
126,43
-0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-07-17
136,79
0,21 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-07-17
125,10
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-07-17
177,52
0,30 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-07-17
131,90
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2018-07-17
131,73
-0,42 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-07-17
97,34
0,82 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-07-17
131,62
-
0,30
0,23
-0,81
-3,43
-4,29
-10,02
-3,96
32,91
-
x
2018-07-17
118,68
-
0,42
0,36
-0,84
-2,76
-5,23
-12,80
-8,17
25,77
-
x
2018-07-17
125,43
-
-0,26
-0,21
-0,31
0,08
2,26
1,65
5,37
23,55
-
x
2018-07-17
132,57
-
-0,10
-0,08
0,55
1,07
-0,16
0,23
5,68
16,86
-
x
2018-07-17
139,30
-
0,30
0,22
0,37
0,61
0,21
1,95
3,57
5,35
-
x
2018-07-17
126,44
-
0,02
0,02
0,06
0,25
0,39
1,31
2,81
5,24
-
x
2018-07-17
187,51
-
0,56
0,30
0,10
-2,58
3,11
-4,01
13,66
47,58
-
x
2018-07-17
134,42
-
0,02
0,01
0,04
0,21
0,46
0,90
2,10
5,01
-
x
2018-07-17
100,55
-
0,82
0,81
0,02
-2,34
-4,06
-10,99
-8,10
4,98
-
x
2018-07-17
138,86
-
-0,58
-0,42
-0,30
-2,69
-3,19
-6,28
-3,54
33,51
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-07-17
131,62
0,23 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-07-17
118,68
0,36 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-07-17
125,43
-0,21 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-07-17
132,57
-0,08 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-07-17
139,30
0,22 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-07-17
126,44
0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-07-17
187,51
0,30 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-07-17
134,42
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-07-17
100,55
0,81 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-07-17
138,86
-0,42 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-07-17
111,04
-
0,39
0,34
-0,89
-3,00
-5,87
-13,96
-10,61
19,14
-5,56
x
2018-07-17
131,42
-
0,01
0,01
0,03
0,13
0,24
0,46
1,19
3,13
4,53
x
2018-07-17
175,05
-
0,51
0,30
0,05
-2,81
2,42
-5,29
10,64
39,81
24,21
x
2018-07-17
124,85
-
0,02
0,02
0,06
0,21
0,27
1,07
2,30
4,19
5,74
x
2018-07-17
136,25
-
0,29
0,21
0,35
0,52
-0,02
1,49
2,63
3,46
5,07
x
2018-07-17
124,81
-
-0,10
-0,08
0,51
0,85
-0,76
-0,98
3,13
11,27
3,78
x
AXA Subfundusz Akcji
2018-07-17
111,04
0,34 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-07-17
131,42
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-07-17
175,05
0,30 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-07-17
124,85
0,02 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-07-17
136,25
0,21 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-07-17
124,81
-0,08 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?