Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-01-17
138,68
145,98
+0,04
0,05
2,03
6,11
4,40
5,30
20,42
41,02
22,14
x
2018-01-17
129,06
135,85
+0,20
0,26
2,33
6,19
2,89
3,90
18,13
35,27
11,80
x
2018-01-17
116,72
121,58
+0,02
0,02
0,53
2,21
1,63
2,18
12,14
16,67
0,91
x
2018-01-17
126,04
130,61
-0,20
-0,25
0,65
4,03
1,88
4,15
8,24
13,43
4,04
x
2018-01-17
134,25
136,99
-0,04
-0,05
0,13
0,04
0,81
1,12
3,42
2,89
2,47
x
2018-01-17
123,53
123,53
-0,01
-0,01
-0,01
0,13
0,67
1,22
2,44
4,01
5,55
x
2018-01-17
184,82
194,55
-0,25
-0,47
0,72
7,67
7,88
16,81
37,72
55,26
26,84
x
2018-01-17
130,82
133,49
+0,01
0,01
0,04
0,08
0,26
0,72
1,69
4,71
4,68
x
2018-01-17
109,69
115,46
+0,49
0,53
0,86
4,64
-0,25
2,94
9,65
20,94
4,43
x
2018-01-17
140,52
147,91
+0,51
0,71
1,41
4,15
2,14
1,53
14,17
40,20
35,89
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-01-17
138,68
+0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-01-17
129,06
+0,20 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-01-17
116,72
+0,02 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-01-17
126,04
-0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-01-17
134,25
-0,04 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-01-17
123,53
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-01-17
184,82
-0,25 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-01-17
130,82
+0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
2018-01-17
109,69
+0,49 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-01-17
140,52
+0,51 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-01-17
139,19
-
+0,04
0,06
2,08
6,32
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
129,42
-
+0,21
0,27
2,37
6,39
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
117,15
-
+0,02
0,02
0,58
2,41
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
126,45
-
-0,19
-0,24
0,68
4,21
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
134,37
-
-0,03
-0,04
0,13
0,09
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
123,59
-
-0,01
-0,01
0,00
0,16
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
185,50
-
-0,25
-0,46
0,77
7,87
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
130,97
-
+0,01
0,01
0,05
0,12
-
-
-
-
-
x
2018-01-17
140,97
-
+0,51
0,72
1,46
4,35
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2018-01-17
139,19
+0,04 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-01-17
129,42
+0,21 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-01-17
117,15
+0,02 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-01-17
126,45
-0,19 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-01-17
134,37
-0,03 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-01-17
123,59
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-01-17
185,50
-0,25 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-01-17
130,97
+0,01 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2018-01-17
140,97
+0,51 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-01-17
146,28
-
+0,05
0,07
2,09
6,37
5,12
6,74
23,71
-
-
x
2018-01-17
136,10
-
+0,21
0,28
2,38
6,44
3,58
5,31
21,37
-
-
x
2018-01-17
123,40
-
+0,02
0,03
0,59
2,47
2,36
3,66
15,39
-
-
x
2018-01-17
132,27
-
-0,19
-0,25
0,70
4,26
2,52
5,44
10,92
-
-
x
2018-01-17
136,63
-
-0,03
-0,04
0,14
0,11
1,04
1,58
4,35
-
-
x
2018-01-17
124,80
-
-0,01
-0,01
0,01
0,18
0,79
1,47
2,95
5,07
-
x
2018-01-17
195,35
-
-0,25
-0,48
0,78
7,93
8,62
18,42
41,49
63,90
-
x
2018-01-17
133,22
-
+0,01
0,01
0,06
0,17
0,50
1,18
2,61
6,64
-
x
2018-01-17
112,97
-
+0,48
0,54
0,87
4,70
-0,10
3,25
10,31
-
-
x
2018-01-17
148,17
-
+0,52
0,76
1,47
4,40
2,83
2,92
17,29
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-01-17
146,28
+0,05 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-01-17
136,10
+0,21 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-01-17
123,40
+0,02 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-01-17
132,27
-0,19 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-01-17
136,63
-0,03 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-01-17
124,80
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-01-17
195,35
-0,25 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-01-17
133,22
+0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
2018-01-17
112,97
+0,48 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-01-17
148,17
+0,52 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-01-17
129,06
-
+0,20
0,26
2,33
6,19
2,89
3,90
18,13
35,27
11,80
x
2018-01-17
130,82
-
+0,01
0,01
0,04
0,08
0,26
0,72
1,69
4,71
4,68
x
2018-01-17
184,82
-
-0,25
-0,47
0,72
7,67
7,88
16,81
37,72
55,26
26,84
x
2018-01-17
123,53
-
-0,01
-0,01
-0,01
0,13
0,67
1,22
2,44
4,01
5,55
x
2018-01-17
134,25
-
-0,04
-0,05
0,13
0,04
0,81
1,12
3,42
2,89
2,47
x
2018-01-17
126,04
-
-0,20
-0,25
0,65
4,03
1,88
4,15
8,24
13,43
4,04
x
AXA Subfundusz Akcji
2018-01-17
129,06
+0,20 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-01-17
130,82
+0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-01-17
184,82
-0,25 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-01-17
123,53
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-01-17
134,25
-0,04 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-01-17
126,04
-0,20 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?