ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-10-15
116,68
122,82
-0,43
-0,38
-2,03
-2,93
-5,40
-10,23
-12,88
13,55
2,89
x
2018-10-15
108,12
113,81
-0,46
-0,42
-2,14
-2,74
-2,89
-8,61
-14,46
10,38
-1,10
x
2018-10-15
108,39
112,91
-0,47
-0,44
-2,97
-4,61
-7,43
-5,85
-5,91
6,23
0,77
x
2018-10-15
116,44
120,66
-0,03
-0,03
-1,09
-2,63
-7,37
-6,22
-6,30
3,59
-0,67
x
2018-10-15
136,19
138,97
0,04
0,03
0,29
0,22
0,24
-0,16
2,33
3,50
4,50
x
2018-10-15
125,08
125,08
0,07
0,05
0,10
0,16
0,34
0,45
1,97
3,92
5,84
x
2018-10-15
153,37
161,44
-0,29
-0,19
-3,56
-9,34
-11,74
-9,15
-10,89
23,07
22,00
x
2018-10-15
131,68
134,37
0,01
0,01
-0,03
0,01
0,22
0,44
0,94
2,67
5,32
x
2018-10-15
89,60
94,32
-0,42
-0,47
-1,90
-4,78
-8,08
-12,35
-19,20
-5,26
-8,89
x
2018-10-15
123,66
130,17
0,00
0,00
-2,21
-1,46
-5,15
-9,10
-11,11
6,99
13,63
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-10-15
116,68
-0,38 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-10-15
108,12
-0,42 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-10-15
108,39
-0,44 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-10-15
116,44
-0,03 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-10-15
136,19
0,03 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-10-15
125,08
0,05 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-10-15
153,37
-0,19 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-10-15
131,68
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-10-15
89,60
-0,47 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-10-15
123,66
0,00 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-10-15
118,95
-
-0,42
-0,35
-1,99
-2,76
-4,88
-9,26
-
-
-
x
2018-10-15
110,12
-
-0,45
-0,42
-2,10
-2,58
-2,37
-7,63
-
-
-
x
2018-10-15
110,63
-
-0,46
-0,41
-2,93
-4,42
-6,88
-4,77
-
-
-
x
2018-10-15
118,53
-
-0,01
-0,01
-1,04
-2,47
-6,90
-5,28
-
-
-
x
2018-10-15
136,93
-
0,05
0,04
0,31
0,28
0,40
0,15
-
-
-
x
2018-10-15
125,42
-
0,07
0,05
0,10
0,18
0,42
0,60
-
-
-
x
2018-10-15
156,35
-
-0,27
-0,17
-3,52
-9,17
-11,26
-8,18
-
-
-
x
2018-10-15
132,32
-
0,01
0,02
-0,02
0,05
0,35
0,70
-
-
-
x
2018-10-15
126,00
-
0,02
0,02
-2,18
-1,28
-4,64
-8,13
-
-
-
x
2018-10-15
89,60
-
-0,42
-0,47
-1,90
-4,78
-8,08
-12,35
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2018-10-15
118,95
-0,35 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-10-15
110,12
-0,42 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-10-15
110,63
-0,41 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-10-15
118,53
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-10-15
136,93
0,04 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-10-15
125,42
0,05 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-10-15
156,35
-0,17 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-10-15
132,32
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2018-10-15
126,00
0,02 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-10-15
89,60
-0,47 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-10-15
125,57
-
-0,44
-0,34
-1,98
-2,70
-4,73
-8,99
-10,48
19,85
-
x
2018-10-15
116,32
-
-0,47
-0,40
-2,09
-2,53
-2,23
-7,35
-12,11
16,52
-
x
2018-10-15
117,05
-
-0,48
-0,41
-2,91
-4,38
-6,74
-4,48
-3,17
12,48
-
x
2018-10-15
124,44
-
-0,01
-0,01
-1,03
-2,42
-6,78
-5,04
-3,97
8,80
-
x
2018-10-15
139,54
-
0,05
0,04
0,31
0,30
0,48
0,29
3,26
5,38
-
x
2018-10-15
126,84
-
0,07
0,06
0,10
0,21
0,48
0,71
2,49
4,97
-
x
2018-10-15
165,39
-
-0,27
-0,16
-3,51
-9,13
-11,12
-7,90
-8,43
29,90
-
x
2018-10-15
134,97
-
0,02
0,01
-0,01
0,08
0,44
0,89
1,85
4,53
-
x
2018-10-15
92,69
-
-0,43
-0,46
-1,89
-4,74
-7,95
-12,08
-18,71
-3,85
-
x
2018-10-15
133,02
-
0,03
0,02
-2,16
-1,23
-4,49
-7,86
-8,68
12,91
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-10-15
125,57
-0,34 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-10-15
116,32
-0,40 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-10-15
117,05
-0,41 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-10-15
124,44
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-10-15
139,54
0,04 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-10-15
126,84
0,06 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-10-15
165,39
-0,16 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-10-15
134,97
0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2018-10-15
92,69
-0,46 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-10-15
133,02
0,02 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-10-15
108,12
-
-0,46
-0,42
-2,14
-2,74
-2,89
-8,61
-14,46
10,38
-1,10
x
2018-10-15
131,68
-
0,01
0,01
-0,03
0,01
0,22
0,44
0,94
2,67
5,32
x
2018-10-15
153,37
-
-0,29
-0,19
-3,56
-9,34
-11,74
-9,15
-10,89
23,07
22,00
x
2018-10-15
125,08
-
0,07
0,05
0,10
0,16
0,34
0,45
1,97
3,92
5,84
x
2018-10-15
136,19
-
0,04
0,03
0,29
0,22
0,24
-0,16
2,33
3,50
4,50
x
2018-10-15
116,44
-
-0,03
-0,03
-1,09
-2,63
-7,37
-6,22
-6,30
3,59
-0,67
x
AXA Subfundusz Akcji
2018-10-15
108,12
-0,42 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-10-15
131,68
0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-10-15
153,37
-0,19 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-10-15
125,08
0,05 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-10-15
136,19
0,03 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-10-15
116,44
-0,03 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?