ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Kategorie

Wycena TFI

Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI

Rozwiń wszystkie

Fundusze FIO
Kategoria A
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-04-20
128,38
135,14
-0,91
-0,70
-1,22
-0,63
-8,06
-1,54
1,16
23,22
2,21
x
2018-04-20
117,36
123,54
-1,03
-0,86
-0,79
0,11
-9,44
-4,62
-2,04
17,57
-4,85
x
2018-04-20
115,19
119,99
-0,15
-0,13
0,05
-0,73
-2,11
1,62
5,60
12,88
-2,95
x
2018-04-20
125,77
130,34
-0,64
-0,51
1,30
3,28
-0,99
2,32
7,84
10,73
1,69
x
2018-04-20
136,13
138,91
-0,21
-0,15
-0,21
0,73
1,48
2,44
3,51
3,54
3,62
x
2018-04-20
124,55
124,55
-0,02
-0,01
0,02
0,32
0,82
1,47
2,70
4,24
5,64
x
2018-04-20
171,83
180,88
-0,72
-0,42
1,78
-1,29
-8,57
1,23
17,41
40,43
15,35
x
2018-04-20
131,11
133,78
-0,02
-0,01
0,01
0,18
0,22
0,46
1,38
3,76
3,95
x
2018-04-20
102,39
107,78
-0,21
-0,20
0,16
-1,46
-7,46
-6,52
-0,85
5,23
-8,43
x
2018-04-20
134,83
141,92
-0,56
-0,41
-0,89
-0,51
-5,17
-0,52
3,11
28,99
17,75
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-04-20
128,38
-0,70 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-04-20
117,36
-0,86 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-04-20
115,19
-0,13 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-04-20
125,77
-0,51 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-04-20
136,13
-0,15 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-04-20
124,55
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-04-20
171,83
-0,42 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-04-20
131,11
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
2018-04-20
102,39
-0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-04-20
134,83
-0,41 %
Kategoria E
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-04-20
129,54
-
-0,91
-0,70
-1,18
-0,45
-7,57
-
-
-
-
x
2018-04-20
118,32
-
-1,03
-0,86
-0,75
0,29
-8,96
-
-
-
-
x
2018-04-20
116,29
-
-0,14
-0,11
0,10
-0,54
-1,55
-
-
-
-
x
2018-04-20
126,81
-
-0,64
-0,50
1,33
3,46
-0,51
-
-
-
-
x
2018-04-20
136,47
-
-0,21
-0,15
-0,19
0,78
1,64
-
-
-
-
x
2018-04-20
124,70
-
-0,02
-0,02
0,02
0,34
0,89
-
-
-
-
x
2018-04-20
173,38
-
-0,72
-0,41
1,83
-1,11
-8,09
-
-
-
-
x
2018-04-20
131,42
-
-0,02
-0,02
0,02
0,22
0,34
-
-
-
-
x
2018-04-20
135,99
-
-0,55
-0,40
-0,85
-0,33
-4,67
-
-
-
-
x
2018-04-20
102,38
-
-0,21
-0,20
0,16
-
-
-
-
-
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich
2018-04-20
129,54
-0,70 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-04-20
118,32
-0,86 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-04-20
116,29
-0,11 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-04-20
126,81
-0,50 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-04-20
136,47
-0,15 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-04-20
124,70
-0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-04-20
173,38
-0,41 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-04-20
131,42
-0,02 %
AXA Subfundusz Akcji MiŚS
2018-04-20
135,99
-0,40 %
AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
2018-04-20
102,38
-0,20 %
Kategoria F
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-04-20
136,35
-
-0,96
-0,70
-1,17
-0,40
-7,43
-0,20
3,93
30,08
-
x
2018-04-20
124,62
-
-1,08
-0,86
-0,74
0,35
-8,82
-3,32
0,65
24,10
-
x
2018-04-20
122,67
-
-0,15
-0,12
0,11
-0,49
-1,41
3,08
8,65
19,49
-
x
2018-04-20
132,81
-
-0,67
-0,50
1,34
3,50
-0,39
3,57
10,51
16,29
-
x
2018-04-20
138,87
-
-0,21
-0,15
-0,19
0,81
1,71
2,90
4,44
5,42
-
x
2018-04-20
125,98
-
-0,02
-0,02
0,02
0,36
0,94
1,71
3,22
5,29
-
x
2018-04-20
182,87
-
-0,75
-0,41
1,84
-1,06
-7,95
2,59
20,62
48,20
-
x
2018-04-20
133,81
-
-0,01
-0,01
0,02
0,25
0,44
0,90
2,29
5,64
-
x
2018-04-20
105,61
-
-0,21
-0,20
0,17
-1,42
-7,32
-6,24
-0,26
7,86
-
x
2018-04-20
143,15
-
-0,58
-0,40
-0,84
-0,28
-4,53
0,82
5,94
36,11
-
x
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
2018-04-20
136,35
-0,70 %
AXA Subfundusz Akcji
2018-04-20
124,62
-0,86 %
AXA Subfundusz Makro Alokacji
2018-04-20
122,67
-0,12 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-04-20
132,81
-0,50 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-04-20
138,87
-0,15 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-04-20
125,98
-0,02 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-04-20
182,87
-0,41 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-04-20
133,81
-0,01 %
AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
2018-04-20
105,61
-0,20 %
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
2018-04-20
143,15
-0,40 %
Kategoria Z
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
2018-04-20
117,36
-
-1,03
-0,86
-0,79
0,11
-9,44
-4,62
-2,04
17,57
-4,85
x
2018-04-20
131,11
-
-0,02
-0,01
0,01
0,18
0,22
0,46
1,38
3,76
3,95
x
2018-04-20
171,83
-
-0,72
-0,42
1,78
-1,29
-8,57
1,23
17,41
40,43
15,35
x
2018-04-20
124,55
-
-0,02
-0,01
0,02
0,32
0,82
1,46
2,70
4,24
5,64
x
2018-04-20
136,13
-
-0,21
-0,15
-0,21
0,73
1,48
2,44
3,51
3,54
3,62
x
2018-04-20
125,77
-
-0,64
-0,51
1,30
3,28
-0,99
2,32
7,84
10,73
1,69
x
AXA Subfundusz Akcji
2018-04-20
117,36
-0,86 %
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
2018-04-20
131,11
-0,01 %
AXA Subfundusz Selective Equity
2018-04-20
171,83
-0,42 %
AXA Subfundusz Lokacyjny
2018-04-20
124,55
-0,01 %
AXA Subfundusz Obligacji
2018-04-20
136,13
-0,15 %
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
2018-04-20
125,77
-0,51 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?