Zadzwoń do AXA

dr Piotr Sztuba
Prezes Zarządu

Piotr Sztuba związany jest z rynkiem finansowym od 1997, a z AXA od 2013 roku. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcje Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego AXA Życie TU SA oraz AXA TUiR SA. Od 2015 roku jest Prezesem Zarządu AXA TFI SA. Wcześniej związany był z Grupą Ubezpieczeniową Europa, gdzie był Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym m.in. za działalność inwestycyjną oraz zarządzanie ryzykiem. Pełnił też funkcję Głównego Aktuariusza i Dyrektora Departamentu Aktuarialnego, a także Członka Zarządu. Pracował również jako Menedżer Aktuarialny w Assurant Solutions oraz Cigna International w Wielkiej Brytanii. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 253, od 2001 roku jest aktuariuszem, zaś w 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk matematycznych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunku Matematyka Stosowana w specjalnościach matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz informatyka matematyczna.

Paweł Mizerski
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami / Wiceprezes Zarządu / Główny Ekonomista Grupy AXA

Paweł Mizerski pracuje w AXA TFI od 9 lat i od tego czasu związany jest też z rynkiem kapitałowym. Zanim objął funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Wiceprezesa Zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych AXA TFI. Niezmiennie pełni też rolę Głównego Ekonomisty Grupy AXA w Polsce. Paweł Mizerski jest laureatem wielu konkursów i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. W zeszłym roku został nagrodzony Alfą przyznawaną przez Analizy Online, a AXA Obligacji, którym zarządza, zdobył tytuł najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych pod względem efektywności, czyli relacji zysku do ryzyka. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?