Biuletyn Inwestycyjny światJak czytać biuletyn?

Globalna alokacja Przewidywany okres inwestycji Wyjaśnienie
3-6 m 12-24 m
Akcje Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem wzrostów niż spadków.
Akcje Przewidywany okres inwestycji Wyjaśnienie
3-6 m 12-24 m
USA () Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem spadków niż wzrostów.
Strefa Euro () Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem wzrostów niż spadków.
Europejskie rynki wschodzące Inwestycje w akcje z regionu europejskich rynków wschodzących cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach zarówno w krótszym jak i dłuższym horyzoncie.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?