Dokumenty

Dokumenty produktowe

Tabele opłat i limitów

Tabela opłat i limitów - Plan Inwestycyjny Progres

Tabela opłat i limitów - Plan Inwestycyjny Duo

  

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia - Plan Inwestycyjny Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia - Plan Inwestycyjny Duo

 

Regulaminy funduszy

Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 

Wykazy funduszy

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do Planów Inwestycyjnych

 

Formularz AML

Dodatkowe oświadczenie klienta do Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), Wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz Wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.

Formularz AML/Formularz rezydencji podatkowej

Formularz właściwy dla osób prawnych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; w Formularzu występują zarówno sekcje AML jak i sekcja Rezydencja podatkowa; sekcja Rezydencja podatkowa musi był wypełniona, jeśli Formularz jest dołączany do wniosku o zawarcie; jeśli Formularz jest dołączany do pozostałych wniosków, nie jest to konieczne o ile klient składał oświadczenie wcześniej.

Formularz rezydencji podatkowej

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową

Jak oceniasz
serwis axa.pl?