Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
122,90
+0,24
0,29
-0,93
5,39
24,24
7,31
6,30
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
122,90
+0,24
0,29
-0,93
5,39
24,24
7,31
6,30
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-08-14
136,44
+0,26
0,35
1,04
3,65
23,25
18,24
35,09
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-08-14
140,70
-0,16
-0,23
-4,37
-5,98
7,24
6,51
2,74
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
289,30
+1,33
3,81
1,71
7,72
24,50
27,06
50,73
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-08-14
288,14
+0,29
0,82
-1,92
2,60
14,96
16,57
28,39
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-08-14
95,18
+0,21
0,20
-1,38
-0,22
14,10
7,02
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
98,39
+0,22
0,22
-0,63
1,84
19,68
7,55
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
143,91
+0,31
0,45
-1,09
6,25
23,27
12,11
13,56
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-08-14
113,40
+0,23
0,26
-0,82
4,39
21,06
18,37
38,61
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-08-14
164,76
+0,09
0,14
-0,39
1,48
16,88
-
-
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
95,91
+0,21
0,20
0,77
6,26
22,66
18,14
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
94,82
+0,53
0,50
-0,29
5,26
19,47
9,97
13,02
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
197,14
+0,34
0,67
-1,79
2,24
16,65
13,25
23,90
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
84,18
-0,25
-0,21
0,86
19,29
61,88
10,52
-9,24
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
129,93
+0,29
0,38
-1,22
5,91
24,85
9,43
11,54
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-08-14
109,85
+0,19
0,21
-1,40
1,39
13,38
9,85
35,55
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
114,86
+0,36
0,41
-0,36
4,11
22,67
18,61
29,51
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-08-14
398,18
+0,07
0,27
-1,33
7,96
19,38
8,54
4,17
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2017-08-14
122,90
+0,24 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2017-08-14
122,90
+0,24 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-08-14
136,44
+0,26 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2017-08-14
140,70
-0,16 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2017-08-14
289,30
+1,33 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2017-08-14
288,14
+0,29 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-08-14
95,18
+0,21 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2017-08-14
98,39
+0,22 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2017-08-14
143,91
+0,31 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-08-14
113,40
+0,23 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-08-14
164,76
+0,09 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2017-08-14
95,91
+0,21 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2017-08-14
94,82
+0,53 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2017-08-14
197,14
+0,34 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2017-08-14
84,18
-0,25 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2017-08-14
129,93
+0,29 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-08-14
109,85
+0,19 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2017-08-14
114,86
+0,36 %
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2017-08-14
398,18
+0,07 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
124,75
+0,02
0,02
1,48
3,28
5,96
9,17
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
152,28
0
0,00
-0,14
0,70
3,31
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
146,49
-0,20
-0,30
-0,51
1,06
4,65
10,41
-
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-08-14
112,32
+0,94
1,05
-0,69
5,11
14,00
1,01
-1,82
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-08-14
162,58
+0,84
1,35
-2,26
3,51
11,01
11,62
20,97
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-08-14
136,66
+0,16
0,22
0,34
2,64
5,59
5,00
7,13
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-08-14
121,03
+0,28
0,34
0,13
3,61
10,48
7,12
9,55
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
160,23
+0,17
0,27
-1,01
2,10
7,72
7,02
18,22
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-08-14
120,65
+0,85
1,02
0,84
4,59
9,10
1,01
1,45
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-08-14
120,65
+0,85
1,02
0,84
4,59
9,10
1,01
1,45
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
135,42
0
0,00
0,17
-0,51
-
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2017-08-14
124,75
+0,02 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2017-08-14
152,28
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2017-08-14
146,49
-0,20 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2017-08-14
112,32
+0,94 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2017-08-14
162,58
+0,84 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-08-14
136,66
+0,16 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2017-08-14
121,03
+0,28 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2017-08-14
160,23
+0,17 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-08-14
120,65
+0,85 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2017-08-14
120,65
+0,85 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2017-08-14
135,42
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
1323,83
+0,05
0,66
0,89
2,12
3,10
6,03
-
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
248,25
-0,02
-0,05
0,48
1,43
3,30
5,34
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
135,03
-0,05
-0,07
0,05
1,11
2,75
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
234,86
+0,04
0,10
0,36
2,64
2,36
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
108,54
+0,04
0,04
0,31
1,17
0,30
2,57
-
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
193,82
-0,02
-0,04
-2,06
-1,07
-5,44
-3,26
-
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
132,46
+0,08
0,11
0,43
2,26
-0,24
1,96
4,41
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
132,46
+0,08
0,11
0,43
2,26
-0,24
1,96
4,41
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
130,02
+0,02
0,03
0,31
0,85
1,63
3,73
5,08
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
130,02
+0,02
0,03
0,31
0,85
1,63
3,73
5,08
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
205,89
+0,09
0,18
0,81
3,25
0,76
4,46
6,71
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
305,94
+0,14
0,43
0,93
3,12
0,93
3,38
-
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-08-14
1','323,83
+0,05 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2017-08-14
248,25
-0,02 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-08-14
135,03
-0,05 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2017-08-14
234,86
+0,04 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2017-08-14
108,54
+0,04 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2017-08-14
193,82
-0,02 %
AXA - Obligacji [PLN]
2017-08-14
132,46
+0,08 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2017-08-14
132,46
+0,08 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-08-14
130,02
+0,02 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2017-08-14
130,02
+0,02 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2017-08-14
205,89
+0,09 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2017-08-14
305,94
+0,14 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-08-14
245,40
+0,02
0,06
0,66
1,47
2,42
4,89
6,95
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-08-14
122,08
+0,02
0,02
0,51
1,06
1,57
3,35
5,34
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-08-14
122,08
+0,02
0,02
0,51
1,06
1,57
3,35
5,34
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-08-14
2145,64
-0,00
-0,06
0,79
2,01
2,04
4,13
5,74
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-08-14
268,13
+0,01
0,04
0,44
0,91
1,48
2,94
4,58
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2017-08-14
245,40
+0,02 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2017-08-14
122,08
+0,02 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2017-08-14
122,08
+0,02 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2017-08-14
2','145,64
-0,00 %
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2017-08-14
268,13
+0,01 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
55,29
-0,20
-0,11
-4,93
-8,13
2,94
11,11
28,34
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
61,31
-0,36
-0,22
-5,58
-8,75
-0,71
10,37
33,14
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
15,26
+0,07
0,01
0,73
1,80
3,74
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
419,74
+0,11
0,46
0,10
0,94
1,56
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
14,32
+0,85
0,12
-3,11
-0,90
9,40
5,60
0,85
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
90,22
+0,84
0,75
-2,56
0,33
12,10
10,33
5,11
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
457,54
-0,53
-2,45
-4,47
-7,91
-3,14
3,26
24,34
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2017-08-14
55,29
-0,20 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2017-08-14
61,31
-0,36 %
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2017-08-14
15,26
+0,07 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2017-08-14
419,74
+0,11 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2017-08-14
14,32
+0,85 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2017-08-14
90,22
+0,84 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2017-08-14
457,54
-0,53 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
360,97
-1,77
-6,51
-1,26
-3,61
12,48
12,02
-
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
17,35
+0,46
0,08
0,93
8,44
7,36
15,05
17,39
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
354,54
+0,95
3,32
-2,11
3,84
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
237,28
+1,06
2,50
-1,36
7,55
16,57
6,88
29,39
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
639,78
+0,95
6,01
-2,88
3,70
11,38
12,18
53,87
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
14,92
+0,81
0,12
-1,06
-0,40
5,59
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
55,07
-0,15
-0,08
-3,91
-3,15
-3,08
-
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
670,31
+0,26
1,71
-2,27
-1,84
10,14
8,50
33,74
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
214,05
+0,52
1,11
3,66
7,01
20,42
31,56
-
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
754,88
+1,06
7,93
2,53
18,89
15,38
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
14,72
+0,82
0,12
5,90
9,52
24,96
24,43
-2,13
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
13,39
+1,52
0,20
5,93
12,52
21,95
13,19
-2,69
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
7,79
+0,65
0,05
1,17
8,34
8,34
35,48
-15,14
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2017-08-14
360,97
-1,77 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2017-08-14
17,35
+0,46 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2017-08-14
354,54
+0,95 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2017-08-14
237,28
+1,06 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2017-08-14
639,78
+0,95 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2017-08-14
14,92
+0,81 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2017-08-14
55,07
-0,15 %
AXA - Global [EUR]
2017-08-14
670,31
+0,26 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2017-08-14
214,05
+0,52 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2017-08-14
754,88
+1,06 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2017-08-14
14,72
+0,82 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2017-08-14
13,39
+1,52 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2017-08-14
7,79
+0,65 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-08-14
16,19
+0,68
0,11
-0,43
3,12
11,50
7,72
4,79
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-08-14
757,92
+0,49
3,70
0,40
3,13
7,45
5,08
15,91
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2017-08-14
16,19
+0,68 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2017-08-14
757,92
+0,49 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-08-14
13,62
+0,07
0,01
-0,87
1,87
14,65
20,21
15,52
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
994,46
0
0,00
0,97
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
126,43
+1,05
1,31
0,06
8,10
13,41
4,00
4,59
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-08-14
100,11
+0,44
0,44
-0,23
2,48
3,21
-0,57
-3,61
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-08-14
116,92
0
0,00
0,09
-
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2017-08-14
13,62
+0,07 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2017-08-14
994,46
0 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2017-08-14
126,43
+1,05 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2017-08-14
100,11
+0,44 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2017-08-14
116,92
0 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
106,09
+0,69
0,73
-2,09
1,42
13,88
3,14
2,96
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
1089,46
0
0,00
-0,38
8,30
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
184,43
+2,68
4,82
9,18
16,60
11,37
8,30
1,34
x
Zl
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
129,70
+1,26
1,62
4,23
7,03
17,81
25,44
20,23
x
Zl
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
118,46
+1,04
1,22
-0,24
-0,81
4,35
3,78
7,74
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
164,71
+1,04
1,69
-3,66
4,15
14,01
-3,27
8,96
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
215,08
+0,69
1,48
-4,89
-5,41
8,88
4,45
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
186,43
-0,70
-1,31
0,42
3,13
22,68
-7,71
18,35
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
191,25
+0,74
1,41
1,22
-0,08
8,70
15,57
12,67
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
233,02
+0,78
1,81
1,61
9,46
23,31
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
157,78
+1,15
1,79
0,46
12,61
32,87
18,18
17,13
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
157,78
+1,15
1,79
0,46
12,61
32,87
18,18
17,13
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-08-14
10942,97
0
0,00
-1,96
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-08-14
94,67
+1,61
1,50
3,92
16,85
30,51
23,08
43,68
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-08-14
106,09
+0,69 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2017-08-14
1','089,46
0 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2017-08-14
184,43
+2,68 %
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska [PLN]
2017-08-14
129,70
+1,26 %
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska [PLN]
2017-08-14
118,46
+1,04 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-08-14
164,71
+1,04 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-08-14
215,08
+0,69 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2017-08-14
186,43
-0,70 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2017-08-14
191,25
+0,74 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2017-08-14
233,02
+0,78 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2017-08-14
157,78
+1,15 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2017-08-14
157,78
+1,15 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2017-08-14
10','942,97
0 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2017-08-14
94,67
+1,61 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-08-14
1231,01
0
0,00
0,97
2,50
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
108,53
+0,11
0,12
0,16
0,98
1,60
4,17
5,52
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
175,88
+0,17
0,30
0,55
1,69
5,95
13,11
8,82
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-08-14
103,27
+0,03
0,03
0,55
1,70
1,06
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-08-14
136,93
+0,15
0,21
0,60
2,06
3,17
6,99
7,90
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2017-08-14
1','231,01
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska [PLN]
2017-08-14
108,53
+0,11 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2017-08-14
175,88
+0,17 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2017-08-14
103,27
+0,03 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2017-08-14
136,93
+0,15 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-08-14
146,05
+0,39
0,57
-0,86
-4,09
-10,56
10,85
-0,81
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-08-14
51,67
-0,10
-0,05
-1,97
-7,86
-5,18
-12,28
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2017-08-14
146,05
+0,39 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2017-08-14
51,67
-0,10 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19,49
0
0,00
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40,06
-0,32
-0,13
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479,92
+0,36
1,71
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12,57
+1,45
0,18
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11,88
-1,41
-0,17
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20,50
+1,99
0,40
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103,33
+0,64
0,66
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '