Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
126,21
+0,13
0,16
3,47
4,27
27,83
15,23
3,51
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
126,21
+0,13
0,16
3,47
4,27
27,83
15,23
3,51
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-09-18
138,56
+0,46
0,63
2,40
2,61
20,70
29,25
27,42
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-09-18
138,64
+0,08
0,11
-0,89
-9,69
4,87
9,13
-2,19
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
302,03
+1,04
3,10
3,45
7,14
29,49
36,28
47,08
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-09-18
292,42
+0,81
2,34
-1,30
-1,15
16,32
23,43
20,28
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-09-18
96,69
+0,18
0,17
0,24
0,05
12,88
16,12
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
102,64
+0,08
0,08
4,45
4,48
23,47
17,79
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
146,05
+0,25
0,36
2,87
3,27
25,10
17,90
9,89
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-09-18
112,73
+0,54
0,61
-0,87
0,57
14,76
23,91
25,59
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-09-18
165,06
+0,25
0,41
0,81
0,17
13,23
-
-
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
98,10
+0,06
0,06
3,57
6,79
27,65
22,98
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
96,84
+0,30
0,29
2,22
4,74
20,85
18,57
9,68
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
199,56
+0,33
0,65
0,73
0,28
18,45
18,73
17,17
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
92,85
+0,15
0,14
15,51
21,55
99,04
27,04
-9,41
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
133,30
+0,18
0,24
3,00
4,55
28,27
17,66
7,98
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-09-18
111,44
+0,48
0,53
-1,73
-0,79
10,87
19,00
22,73
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
118,71
+0,33
0,39
2,94
4,65
25,14
28,93
22,42
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-09-18
402,04
+0,17
0,69
1,50
6,26
21,60
12,57
0,07
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2017-09-18
126,21
+0,13 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2017-09-18
126,21
+0,13 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-09-18
138,56
+0,46 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2017-09-18
138,64
+0,08 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2017-09-18
302,03
+1,04 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2017-09-18
292,42
+0,81 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-09-18
96,69
+0,18 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2017-09-18
102,64
+0,08 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2017-09-18
146,05
+0,25 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-09-18
112,73
+0,54 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-09-18
165,06
+0,25 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2017-09-18
98,10
+0,06 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2017-09-18
96,84
+0,30 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2017-09-18
199,56
+0,33 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2017-09-18
92,85
+0,15 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2017-09-18
133,30
+0,18 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-09-18
111,44
+0,48 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2017-09-18
118,71
+0,33 %
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2017-09-18
402,04
+0,17 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
125,26
-0,02
-0,02
0,91
3,07
5,62
10,30
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
153,89
0
0,00
-0,03
0,95
4,01
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
147,46
+0,05
0,07
0,09
0,19
4,71
13,76
-
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-09-18
114,29
+0,25
0,28
-0,42
4,66
13,30
6,18
-3,64
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-09-18
165,03
-0,15
-0,24
3,78
1,93
13,27
14,44
18,84
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-09-18
137,81
+0,06
0,08
0,87
2,51
6,32
7,55
5,98
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-09-18
122,54
+0,14
0,17
1,31
3,31
11,36
11,66
7,51
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
160,78
+0,19
0,30
-0,54
0,18
7,37
9,89
14,72
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-09-18
123,17
+0,01
0,01
2,52
5,75
9,96
5,58
1,08
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-09-18
123,17
+0,01
0,01
2,52
5,75
9,96
5,58
1,08
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
134,34
0
0,00
-1,35
-1,47
-
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2017-09-18
125,26
-0,02 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2017-09-18
153,89
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2017-09-18
147,46
+0,05 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2017-09-18
114,29
+0,25 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2017-09-18
165,03
-0,15 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-09-18
137,81
+0,06 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2017-09-18
122,54
+0,14 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2017-09-18
160,78
+0,19 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-09-18
123,17
+0,01 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2017-09-18
123,17
+0,01 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2017-09-18
134,34
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
1330,70
+0,05
0,69
0,88
2,35
3,67
6,90
-
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
248,75
+0,06
0,14
0,53
1,29
3,10
5,37
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
135,33
+0,03
0,04
0,07
0,89
2,58
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
235,32
-0,04
-0,09
0,42
2,09
2,50
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
108,95
-0,10
-0,11
0,34
1,28
0,84
2,99
-
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
196,28
-0,18
-0,35
-1,20
-0,40
-4,17
-0,40
-
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
133,40
-0,07
-0,10
0,31
2,49
1,05
3,16
4,31
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
133,40
-0,07
-0,10
0,31
2,49
1,05
3,16
4,31
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
130,34
+0,01
0,01
0,30
1,02
1,91
4,17
4,99
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
130,34
+0,01
0,01
0,30
1,02
1,91
4,17
4,99
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
207,60
-0,07
-0,15
0,58
3,30
2,16
5,57
6,84
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
309,14
+0,15
0,46
1,04
3,79
2,52
4,52
-
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-09-18
1','330,70
+0,05 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2017-09-18
248,75
+0,06 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-09-18
135,33
+0,03 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2017-09-18
235,32
-0,04 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2017-09-18
108,95
-0,10 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2017-09-18
196,28
-0,18 %
AXA - Obligacji [PLN]
2017-09-18
133,40
-0,07 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2017-09-18
133,40
-0,07 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-09-18
130,34
+0,01 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2017-09-18
130,34
+0,01 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2017-09-18
207,60
-0,07 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2017-09-18
309,14
+0,15 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-09-18
246,32
+0,02
0,06
0,68
1,58
2,65
5,33
7,00
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-09-18
122,48
+0,02
0,03
0,53
1,24
1,86
3,74
5,36
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-09-18
122,48
+0,02
0,03
0,53
1,24
1,86
3,74
5,36
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-09-18
2148,61
+0,00
0,04
0,53
1,74
2,20
4,41
5,54
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-09-18
268,71
+0,02
0,06
0,37
0,98
1,58
3,12
4,48
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2017-09-18
246,32
+0,02 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2017-09-18
122,48
+0,02 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2017-09-18
122,48
+0,02 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2017-09-18
2','148,61
+0,00 %
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2017-09-18
268,71
+0,02 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
55,18
-0,02
-0,01
-3,18
-6,87
1,79
14,39
24,14
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
61,64
+0,10
0,06
-3,10
-6,63
-1,88
14,06
29,33
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
15,38
+0,13
0,02
1,25
2,19
4,84
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
421,67
+0,08
0,32
0,74
1,13
2,21
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
14,57
+0,14
0,02
0,00
-0,14
13,03
9,80
1,60
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
91,90
+0,15
0,14
0,44
1,02
15,61
14,25
5,84
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
453,72
+0,00
0,02
-3,83
-7,23
-5,39
4,04
19,86
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2017-09-18
55,18
-0,02 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2017-09-18
61,64
+0,10 %
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2017-09-18
15,38
+0,13 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2017-09-18
421,67
+0,08 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2017-09-18
14,57
+0,14 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2017-09-18
91,90
+0,15 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2017-09-18
453,72
+0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
359,38
-0,58
-2,08
-1,51
-4,42
9,85
24,31
-
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
17,80
+0,06
0,01
0,34
6,46
12,16
23,78
17,96
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
366,85
+1,02
3,70
2,87
4,30
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
240,86
+0,61
1,46
0,87
7,28
17,78
18,76
24,30
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
653,15
+0,65
4,21
-0,58
4,10
11,24
18,31
50,84
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
15,15
+0,33
0,05
-0,13
-0,26
8,52
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
55,97
-0,02
-0,01
-3,50
-3,47
-0,99
-
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
681,80
+0,12
0,85
-0,07
-0,41
11,69
19,83
29,42
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
223,89
+0,57
1,27
7,70
10,68
20,69
49,37
-
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
801,60
+0,55
4,38
7,29
19,01
20,79
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
15,53
+0,71
0,11
9,37
13,36
32,28
42,74
3,88
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
13,79
-0,07
-0,01
4,87
12,76
25,48
24,91
-1,99
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
8,41
-0,12
-0,01
17,13
14,27
26,66
54,60
-8,39
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2017-09-18
359,38
-0,58 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2017-09-18
17,80
+0,06 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2017-09-18
366,85
+1,02 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2017-09-18
240,86
+0,61 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2017-09-18
653,15
+0,65 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2017-09-18
15,15
+0,33 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2017-09-18
55,97
-0,02 %
AXA - Global [EUR]
2017-09-18
681,80
+0,12 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2017-09-18
223,89
+0,57 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2017-09-18
801,60
+0,55 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2017-09-18
15,53
+0,71 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2017-09-18
13,79
-0,07 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2017-09-18
8,41
-0,12 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-09-18
16,43
+0,24
0,04
0,92
3,20
14,18
15,06
4,98
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-09-18
764,95
+0,40
3,02
1,20
3,25
7,83
10,75
14,17
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2017-09-18
16,43
+0,24 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2017-09-18
764,95
+0,40 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-09-18
13,79
+0,15
0,02
1,40
1,25
17,66
28,76
15,69
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
992,10
0
0,00
0,78
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
128,30
-0,07
-0,09
3,23
6,34
12,54
9,66
5,69
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-09-18
100,88
-0,01
-0,01
0,87
2,47
3,91
5,35
-5,29
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-09-18
118,50
0
0,00
1,31
-
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2017-09-18
13,79
+0,15 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2017-09-18
992,10
0 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2017-09-18
128,30
-0,07 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2017-09-18
100,88
-0,01 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2017-09-18
118,50
0 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
109,30
+0,52
0,57
2,60
4,84
14,38
13,83
2,73
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
1062,94
0
0,00
-4,26
3,52
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
180,31
-1,43
-2,61
3,21
12,18
8,45
16,28
-1,67
x
Zl
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
136,23
+1,49
2,00
9,28
9,46
23,26
40,26
24,20
x
Zl
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
122,03
+0,48
0,58
2,58
2,62
9,55
11,92
7,88
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
166,40
+0,37
0,61
-1,51
3,51
15,38
7,58
6,08
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
216,36
+0,18
0,38
-3,33
-4,94
10,05
14,87
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
190,58
-0,02
-0,04
2,18
3,23
24,25
6,71
16,79
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
195,75
+0,35
0,69
2,64
2,84
12,47
27,18
12,73
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
237,36
-0,04
-0,10
2,28
8,95
23,89
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
164,51
+0,94
1,53
3,08
13,75
36,22
32,32
15,07
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
164,51
+0,94
1,53
3,08
13,75
36,22
32,32
15,07
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-09-18
10951,97
0
0,00
0,17
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-09-18
100,38
+0,73
0,73
6,53
16,49
34,56
41,38
46,84
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-09-18
109,30
+0,52 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2017-09-18
1','062,94
0 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2017-09-18
180,31
-1,43 %
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska [PLN]
2017-09-18
136,23
+1,49 %
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska [PLN]
2017-09-18
122,03
+0,48 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-09-18
166,40
+0,37 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-09-18
216,36
+0,18 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2017-09-18
190,58
-0,02 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2017-09-18
195,75
+0,35 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2017-09-18
237,36
-0,04 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2017-09-18
164,51
+0,94 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2017-09-18
164,51
+0,94 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2017-09-18
10','951,97
0 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2017-09-18
100,38
+0,73 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-09-18
1233,50
0
0,00
0,69
1,69
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
109,02
+0,07
0,08
0,79
1,16
2,18
5,15
5,58
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
177,26
+0,07
0,12
0,95
2,89
6,91
14,51
9,69
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-09-18
103,69
-0,01
-0,01
0,42
1,75
1,58
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-09-18
137,90
+0,05
0,07
0,94
2,61
4,03
8,12
8,55
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2017-09-18
1','233,50
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska [PLN]
2017-09-18
109,02
+0,07 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2017-09-18
177,26
+0,07 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2017-09-18
103,69
-0,01 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2017-09-18
137,90
+0,05 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-09-18
148,09
-0,52
-0,78
1,09
-0,42
-5,51
11,56
6,16
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-09-18
52,74
+0,11
0,06
4,68
-1,82
-1,03
-8,50
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2017-09-18
148,09
-0,52 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2017-09-18
52,74
+0,11 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19,49
0
0,00
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40,06
-0,32
-0,13
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479,92
+0,36
1,71
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12,57
+1,45
0,18
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11,88
-1,41
-0,17
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20,50
+1,99
0,40
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103,33
+0,64
0,66
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136,18
+1,10
1,48
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,98
+1,60
0,11
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7,66
+1,06
0,08
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,95
+2,21
0,15
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109,96
+1,22
1,33
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19,49
0 %
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40,06
-0,32 %
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479,92
+0,36 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12,57
+1,45 %
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11,88
-1,41 %
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20,50
+1,99 %
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103,33
+0,64 %
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136,18
+1,10 %
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6,98
+1,60 %
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7,66
+1,06 %
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6,95
+2,21 %
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109,96
+1,22 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39,13
0
0,00
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110,68
+0,56
0,62
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112,50
+0,52
0,58
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211,60
0
0,00
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137,06
+0,39
0,53
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94,99
+0,26
0,25
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144,95
+0,33
0,47
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15,83
0
0,00
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22,59
-0,18
-0,04
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26,33
+0,23
0,06
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39,13
0 %
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110,68
+0,56 %
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112,50
+0,52 %
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211,60
0 %
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137,06
+0,39 %
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94,99
+0,26 %
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144,95
+0,33 %
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15,83
0 %
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22,59
-0,18 %
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26,33
+0,23 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108,80
+0,19
0,21
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15,35
0
0,00
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16,50
+0,18
0,03
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108,80
+0,19 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15,35
0 %
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16,50
+0,18 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15,37
0
0,00
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15,37
0 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?