Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
122,19
+0,47
0,57
1,92
16,84
30,48
3,59
1,42
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
122,19
+0,47
0,57
1,92
16,84
30,48
3,59
1,42
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-06-21
136,05
+0,24
0,33
1,81
15,18
33,47
21,85
29,07
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-06-21
139,34
+0,22
0,30
-8,21
2,19
12,78
2,46
-7,40
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
291,18
+0,15
0,44
4,37
17,25
37,09
25,69
38,54
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-06-21
294,74
-0,10
-0,30
0,21
18,83
28,21
21,12
20,03
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-06-21
96,83
+0,28
0,27
0,97
12,42
26,79
14,97
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
98,63
+0,54
0,53
1,37
13,93
28,93
8,22
-
x
Zl
AXA - Legg Mason Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
396,55
+0,43
1,70
5,68
15,90
21,47
4,92
0,58
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
142,77
+0,58
0,82
2,20
17,40
29,31
10,44
8,32
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-06-21
114,54
+0,39
0,45
3,35
15,63
31,94
26,56
27,44
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-06-21
164,59
+0,27
0,44
0,62
11,41
28,87
-
-
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
94,35
+0,29
0,27
3,48
14,11
25,93
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
94,74
+0,24
0,23
3,25
13,90
23,60
8,32
8,42
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
197,91
+0,07
0,14
0,37
13,14
23,89
13,58
15,25
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
80,12
+1,38
1,09
7,78
42,97
63,71
-9,01
-18,71
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
129,70
+0,46
0,59
2,39
17,98
31,86
8,32
6,94
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-06-21
112,60
-0,46
-0,52
0,34
14,23
24,70
17,48
25,33
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-06-21
114,42
-0,42
-0,48
0,58
14,08
29,23
18,52
21,84
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2017-06-21
122,19
+0,47 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2017-06-21
122,19
+0,47 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-06-21
136,05
+0,24 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2017-06-21
139,34
+0,22 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2017-06-21
291,18
+0,15 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2017-06-21
294,74
-0,10 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-06-21
96,83
+0,28 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2017-06-21
98,63
+0,54 %
AXA - Legg Mason Akcji [PLN]
2017-06-21
396,55
+0,43 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2017-06-21
142,77
+0,58 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-06-21
114,54
+0,39 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-06-21
164,59
+0,27 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2017-06-21
94,35
+0,29 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2017-06-21
94,74
+0,24 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2017-06-21
197,91
+0,07 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2017-06-21
80,12
+1,38 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2017-06-21
129,70
+0,46 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-06-21
112,60
-0,46 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2017-06-21
114,42
-0,42 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
124,13
0
0,00
2,06
4,57
6,38
9,57
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
153,93
0
0,00
0,98
3,14
4,15
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
147,07
-0,20
-0,30
0,23
3,16
6,26
10,85
-
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-06-21
114,38
+0,03
0,03
5,33
11,76
17,60
1,26
-2,95
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-06-21
159,86
+0,58
0,92
-0,36
8,49
11,20
8,38
11,42
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-06-21
136,59
+0,04
0,05
1,78
4,75
7,33
4,60
6,50
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-06-21
120,93
+0,11
0,13
2,34
8,02
13,04
6,22
7,55
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
161,72
+0,04
0,06
1,20
7,80
12,06
10,23
15,61
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-06-21
119,77
+0,03
0,04
2,61
3,35
8,37
0,14
-0,55
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-06-21
119,77
+0,03
0,04
2,61
3,35
8,37
0,14
-0,55
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
136,18
0
0,00
-0,12
4,04
-
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2017-06-21
124,13
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2017-06-21
153,93
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2017-06-21
147,07
-0,20 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2017-06-21
114,38
+0,03 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2017-06-21
159,86
+0,58 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-06-21
136,59
+0,04 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2017-06-21
120,93
+0,11 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2017-06-21
161,72
+0,04 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-06-21
119,77
+0,03 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2017-06-21
119,77
+0,03 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2017-06-21
136,18
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
1319,04
-0,03
-0,36
1,43
2,50
3,84
5,87
-
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
247,53
+0,03
0,07
0,78
1,78
3,56
5,01
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
135,28
+0,02
0,03
0,83
1,76
3,48
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
234,43
+0,03
0,07
1,64
2,13
2,91
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
108,57
-0,02
-0,02
0,89
1,08
1,05
4,12
-
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
198,69
-0,06
-0,11
1,19
-0,35
-2,73
-0,43
-
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
132,87
-0,05
-0,06
1,96
1,93
1,41
3,54
5,96
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
132,87
-0,05
-0,06
1,96
1,93
1,41
3,54
5,96
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
129,90
-0,02
-0,03
0,68
1,19
2,55
3,33
5,17
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
129,90
-0,02
-0,03
0,68
1,19
2,55
3,33
5,17
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
206,31
-0,05
-0,10
2,52
2,73
2,66
6,64
8,29
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
305,47
-0,11
-0,33
2,40
2,70
2,33
4,52
-
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-06-21
1','319,04
-0,03 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2017-06-21
247,53
+0,03 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-06-21
135,28
+0,02 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2017-06-21
234,43
+0,03 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2017-06-21
108,57
-0,02 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2017-06-21
198,69
-0,06 %
AXA - Obligacji [PLN]
2017-06-21
132,87
-0,05 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2017-06-21
132,87
-0,05 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-06-21
129,90
-0,02 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2017-06-21
129,90
-0,02 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2017-06-21
206,31
-0,05 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2017-06-21
305,47
-0,11 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-06-21
244,67
+0,00
0,01
0,87
1,63
2,91
4,84
7,25
x
Zl
AXA - Legg Mason Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-06-21
267,70
-0,00
-0,01
0,58
1,06
1,52
2,94
4,95
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-06-21
121,84
0
0,00
0,69
1,18
1,78
3,35
5,51
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-06-21
121,84
0
0,00
0,69
1,18
1,78
3,35
5,51
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-06-21
2137,45
+0,01
0,16
1,13
1,89
2,42
4,07
5,99
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2017-06-21
244,67
+0,00 %
AXA - Legg Mason Pieniężny [PLN]
2017-06-21
267,70
-0,00 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2017-06-21
121,84
0 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2017-06-21
121,84
0 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2017-06-21
2','137,45
+0,01 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
57,52
+0,47
0,27
-1,61
-5,38
9,65
15,27
35,88
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
64,07
+0,25
0,16
-2,53
-5,74
6,77
17,00
42,41
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
15,18
0
0,00
0,93
2,43
5,12
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
417,99
-0,10
-0,40
0,23
1,51
2,92
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
14,42
-0,41
-0,06
-0,41
1,84
11,52
1,69
2,05
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
90,53
-0,36
-0,33
0,22
3,05
14,61
5,75
5,45
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
478,14
+0,57
2,71
-1,58
-7,32
0,46
9,88
33,79
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2017-06-21
57,52
+0,47 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2017-06-21
64,07
+0,25 %
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2017-06-21
15,18
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2017-06-21
417,99
-0,10 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2017-06-21
14,42
-0,41 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2017-06-21
90,53
-0,36 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2017-06-21
478,14
+0,57 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
370,81
+0,22
0,82
-1,51
-2,33
20,62
14,62
-
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
17,65
-0,45
-0,08
5,69
13,29
14,31
15,66
14,76
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
358,12
+0,29
1,04
2,86
9,56
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
239,12
+0,39
0,93
7,30
6,33
16,34
5,83
21,23
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
658,19
+0,38
2,46
6,18
9,76
11,00
20,09
50,13
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
15,13
-0,13
-0,02
0,60
2,16
10,60
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
59,00
+0,73
0,43
3,29
4,89
6,81
-
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
685,40
+0,30
2,08
2,16
1,44
14,78
9,60
40,09
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
211,00
+0,29
0,62
4,58
11,95
33,30
15,51
-
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
742,48
-0,10
-0,73
10,06
29,56
18,72
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
14,21
+0,14
0,02
3,95
17,05
31,57
3,35
0,57
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
13,14
0
0,00
6,92
16,08
23,61
8,77
-0,61
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
6,97
-0,71
-0,05
-3,60
12,06
11,52
1,60
-24,73
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2017-06-21
370,81
+0,22 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2017-06-21
17,65
-0,45 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2017-06-21
358,12
+0,29 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2017-06-21
239,12
+0,39 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2017-06-21
658,19
+0,38 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2017-06-21
15,13
-0,13 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2017-06-21
59,00
+0,73 %
AXA - Global [EUR]
2017-06-21
685,40
+0,30 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2017-06-21
211,00
+0,29 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2017-06-21
742,48
-0,10 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2017-06-21
14,21
+0,14 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2017-06-21
13,14
0 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2017-06-21
6,97
-0,71 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-06-21
16,13
-0,25
-0,04
1,96
5,29
14,15
3,07
2,35
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-06-21
758,69
+0,25
1,90
3,35
2,07
6,61
4,47
13,57
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2017-06-21
16,13
-0,25 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2017-06-21
758,69
+0,25 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-06-21
13,62
+0,37
0,05
0,81
9,40
20,85
18,54
12,84
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
984,44
0
0,00
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
125,04
+0,55
0,69
5,16
10,08
9,81
0,44
2,83
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-06-21
100,01
+0,19
0,19
2,26
2,42
4,37
-1,84
-5,13
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-06-21
116,97
0
0,00
-
-
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2017-06-21
13,62
+0,37 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2017-06-21
984,44
0 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2017-06-21
125,04
+0,55 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2017-06-21
100,01
+0,19 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2017-06-21
116,97
0 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
107,36
+0,89
0,95
4,35
10,12
15,95
0,94
-2,74
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
1110,28
0
0,00
8,13
14,06
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
175,91
+0,47
0,82
9,31
14,57
1,68
-7,12
-5,01
x
Zl
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
125,36
+0,52
0,65
1,24
8,40
23,59
7,08
21,85
x
Zl
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
119,14
+0,03
0,04
1,27
2,47
9,30
-1,20
7,92
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
167,47
-0,08
-0,13
4,38
7,24
13,98
-4,64
5,96
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
222,35
-0,16
-0,35
-1,28
-0,63
15,31
6,18
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
187,33
-0,44
-0,82
2,08
3,82
23,11
-8,07
20,37
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
188,82
-0,24
-0,45
0,55
0,41
13,06
8,00
9,86
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
232,22
+0,63
1,45
8,05
15,52
33,23
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
158,92
0
0,00
11,29
18,94
31,43
12,94
14,35
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
158,92
0
0,00
11,29
18,94
31,43
12,94
14,35
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-06-21
10932,84
0
0,00
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-06-21
94,51
+1,23
1,15
10,86
28,46
39,33
22,23
41,17
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-06-21
107,36
+0,89 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2017-06-21
1','110,28
0 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2017-06-21
175,91
+0,47 %
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska [PLN]
2017-06-21
125,36
+0,52 %
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska [PLN]
2017-06-21
119,14
+0,03 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-06-21
167,47
-0,08 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-06-21
222,35
-0,16 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2017-06-21
187,33
-0,44 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2017-06-21
188,82
-0,24 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2017-06-21
232,22
+0,63 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2017-06-21
158,92
0 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2017-06-21
158,92
0 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2017-06-21
10','932,84
0 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2017-06-21
94,51
+1,23 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-06-21
1225,00
0
0,00
0,99
3,29
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
108,02
-0,09
-0,10
0,22
1,41
2,72
3,41
4,40
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
174,86
-0,26
-0,46
1,64
2,80
9,86
9,17
7,57
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-06-21
103,22
-0,03
-0,03
1,25
1,58
2,13
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-06-21
136,51
-0,05
-0,07
1,68
2,61
5,08
5,93
7,22
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2017-06-21
1','225,00
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska [PLN]
2017-06-21
108,02
-0,09 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2017-06-21
174,86
-0,26 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2017-06-21
103,22
-0,03 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2017-06-21
136,51
-0,05 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-06-21
145,95
+0,07
0,10
-1,73
3,24
-4,58
4,26
-0,17
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-06-21
49,63
-0,24
-0,12
-7,29
-10,14
-11,42
-23,99
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2017-06-21
145,95
+0,07 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2017-06-21
49,63
-0,24 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19,49
0
0,00
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40,06
-0,32
-0,13
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479,92
+0,36
1,71
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12,57
+1,45
0,18
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11,88
-1,41
-0,17
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20,50
+1,99
0,40
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103,33
+0,64
0,66
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136,18