Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
122,17
+0,53
0,65
-0,63
-0,29
24,46
14,43
3,79
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
122,17
+0,53
0,65
-0,63
-0,29
24,46
14,43
3,79
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-11-20
136,29
+0,56
0,76
-0,50
2,14
19,61
25,51
29,20
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-11-20
131,13
+0,60
0,78
-6,19
-7,22
-0,64
1,52
-1,23
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
305,95
+0,71
2,17
5,81
6,93
30,81
39,52
49,89
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-11-20
285,54
+0,02
0,05
-1,49
-2,62
17,51
23,35
23,17
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-11-20
91,34
+0,50
0,45
-4,77
-4,62
8,22
10,85
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
98,80
+0,72
0,71
0,02
0,78
20,03
15,76
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
146,71
+0,69
1,01
2,28
2,60
28,47
19,10
17,71
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-11-20
111,72
+0,56
0,62
-1,54
-0,74
17,11
19,44
29,95
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-11-20
158,82
+0,66
1,04
-4,15
-2,94
11,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
98,23
+0,56
0,55
2,61
3,95
26,42
25,36
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
96,32
+0,41
0,39
1,80
2,34
20,54
16,67
12,13
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
186,29
+0,58
1,07
-5,57
-6,36
12,19
12,06
12,40
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
90,26
+2,18
1,93
7,04
12,05
90,58
40,31
-3,18
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
129,68
+0,38
0,49
-0,18
-0,38
25,70
18,47
9,65
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-11-20
106,49
+1,01
1,06
-3,64
-4,46
11,15
14,85
19,98
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
115,51
+1,04
1,19
0,72
0,58
22,53
24,90
21,86
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-11-20
407,21
+0,61
2,46
3,00
1,64
24,98
18,97
6,48
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2017-11-20
122,17
+0,53 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2017-11-20
122,17
+0,53 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-11-20
136,29
+0,56 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2017-11-20
131,13
+0,60 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2017-11-20
305,95
+0,71 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2017-11-20
285,54
+0,02 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-11-20
91,34
+0,50 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2017-11-20
98,80
+0,72 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2017-11-20
146,71
+0,69 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-11-20
111,72
+0,56 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-11-20
158,82
+0,66 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2017-11-20
98,23
+0,56 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2017-11-20
96,32
+0,41 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2017-11-20
186,29
+0,58 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2017-11-20
90,26
+2,18 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2017-11-20
129,68
+0,38 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-11-20
106,49
+1,01 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2017-11-20
115,51
+1,04 %
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2017-11-20
407,21
+0,61 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
125,36
-0,02
-0,03
0,16
1,42
6,50
9,98
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
151,38
0
0,00
-0,59
-0,73
1,29
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
143,96
-0,01
-0,01
-1,71
-1,75
1,63
8,47
-
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-11-20
113,06
+0,27
0,31
-0,04
0,91
12,71
5,77
-2,53
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-11-20
166,70
+0,47
0,78
2,60
2,14
17,48
14,45
24,92
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-11-20
137,68
+0,09
0,12
0,69
1,32
6,83
6,96
5,88
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-11-20
122,23
+0,20
0,24
1,02
1,63
11,58
10,56
8,33
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
156,14
+0,12
0,19
-2,67
-3,23
6,10
6,41
11,63
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-11-20
121,66
+0,47
0,57
-0,16
2,02
8,57
4,41
0,51
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-11-20
121,66
+0,47
0,57
-0,16
2,02
8,57
4,41
0,51
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
132,59
0
0,00
-0,72
-1,92
1,84
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2017-11-20
125,36
-0,02 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2017-11-20
151,38
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2017-11-20
143,96
-0,01 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2017-11-20
113,06
+0,27 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2017-11-20
166,70
+0,47 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-11-20
137,68
+0,09 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2017-11-20
122,23
+0,20 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2017-11-20
156,14
+0,12 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-11-20
121,66
+0,47 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2017-11-20
121,66
+0,47 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2017-11-20
132,59
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
1336,75
0
0,00
0,86
1,84
4,31
6,81
9,24
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
252,33
+0,02
0,06
1,63
2,03
3,94
6,78
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
136,71
+0,02
0,03
1,21
1,25
2,98
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
236,78
-0,01
-0,03
0,79
1,29
3,79
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
108,43
-0,09
-0,10
-0,27
0,22
1,57
2,00
2,87
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
188,35
+0,02
0,03
-3,40
-3,94
-5,43
-7,85
-
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
133,14
-0,05
-0,07
0,14
0,89
2,54
1,95
2,66
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
133,14
-0,05
-0,07
0,14
0,89
2,54
1,95
2,66
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
130,59
+0,02
0,02
0,38
0,74
1,99
4,11
4,82
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
130,59
+0,02
0,02
0,38
0,74
1,99
4,11
4,82
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
206,92
-0,12
-0,24
0,01
1,17
3,65
3,85
5,43
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
309,98
-0,10
-0,32
0,92
2,08
4,43
4,27
-
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-11-20
1','336,75
0 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2017-11-20
252,33
+0,02 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-11-20
136,71
+0,02 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2017-11-20
236,78
-0,01 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2017-11-20
108,43
-0,09 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2017-11-20
188,35
+0,02 %
AXA - Obligacji [PLN]
2017-11-20
133,14
-0,05 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2017-11-20
133,14
-0,05 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-11-20
130,59
+0,02 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2017-11-20
130,59
+0,02 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2017-11-20
206,92
-0,12 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2017-11-20
309,98
-0,10 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-11-20
247,65
-0,01
-0,02
0,81
1,47
3,08
5,56
7,17
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-11-20
123,12
+0,05
0,06
0,74
1,31
2,41
3,97
5,56
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-11-20
123,12
+0,05
0,06
0,74
1,31
2,41
3,97
5,56
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-11-20
2156,59
-0,04
-0,82
0,41
1,15
3,15
4,52
5,63
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-11-20
270,05
-0,02
-0,05
0,62
1,05
2,00
3,29
4,68
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2017-11-20
247,65
-0,01 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2017-11-20
123,12
+0,05 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2017-11-20
123,12
+0,05 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2017-11-20
2','156,59
-0,04 %
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2017-11-20
270,05
-0,02 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
54,87
-0,15
-0,08
-1,12
-2,85
-6,25
6,88
20,94
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
61,12
+0,03
0,02
-0,96
-3,34
-7,63
4,78
23,28
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
15,36
+0,07
0,01
0,59
1,65
4,21
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
421,18
+0,03
0,13
0,37
0,74
2,88
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
14,44
+0,28
0,04
1,12
1,48
7,20
3,51
0,91
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
91,02
+0,33
0,30
1,05
1,98
9,08
8,14
4,93
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
452,74
-0,24
-1,07
-1,54
-3,43
-11,00
-3,80
14,63
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2017-11-20
54,87
-0,15 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2017-11-20
61,12
+0,03 %
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2017-11-20
15,36
+0,07 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2017-11-20
421,18
+0,03 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2017-11-20
14,44
+0,28 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2017-11-20
91,02
+0,33 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2017-11-20
452,74
-0,24 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
391,98
-0,98
-3,89
7,71
8,60
6,16
15,18
47,42
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
17,89
+0,45
0,08
3,71
3,41
17,77
17,31
19,11
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
373,99
+0,02
0,06
4,32
6,90
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
238,48
+0,16
0,38
1,45
1,01
13,84
7,79
27,30
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
636,24
+0,37
2,33
0,27
-1,73
10,03
5,92
46,59
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
15,29
+0,33
0,05
3,80
2,55
6,11
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
55,48
-0,16
-0,09
1,11
-0,72
-1,19
-
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
709,04
+0,20
1,45
7,01
6,02
7,85
11,10
28,81
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
233,50
-0,16
-0,38
7,41
13,92
21,71
38,04
63,63
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
793,01
+0,24
1,93
5,13
11,83
38,39
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
15,55
-0,51
-0,08
6,00
9,89
31,33
42,79
8,36
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
13,10
+0,08
0,01
-1,43
3,15
16,55
18,98
2,10
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
7,78
-0,26
-0,02
-1,64
10,51
21,00
32,54
-2,75
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2017-11-20
391,98
-0,98 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2017-11-20
17,89
+0,45 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2017-11-20
373,99
+0,02 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2017-11-20
238,48
+0,16 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2017-11-20
636,24
+0,37 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2017-11-20
15,29
+0,33 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2017-11-20
55,48
-0,16 %
AXA - Global [EUR]
2017-11-20
709,04
+0,20 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2017-11-20
233,50
-0,16 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2017-11-20
793,01
+0,24 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2017-11-20
15,55
-0,51 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2017-11-20
13,10
+0,08 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2017-11-20
7,78
-0,26 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-11-20
16,22
-0,06
-0,01
1,12
0,93
10,04
10,04
6,57
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-11-20
757,66
-0,01
-0,11
0,78
1,51
4,99
5,85
13,93
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2017-11-20
16,22
-0,06 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2017-11-20
757,66
-0,01 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-11-20
13,62
+0,29
0,04
-0,07
0,44
14,17
23,93
17,41
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
980,70
0
0,00
-1,38
-0,43
-
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
130,24
+0,28
0,36
3,41
4,33
17,32
7,75
10,64
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-11-20
100,84
-0,01
-0,01
0,91
1,35
4,94
4,85
-3,59
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-11-20
119,35
0
0,00
2,08
2,17
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2017-11-20
13,62
+0,29 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2017-11-20
980,70
0 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2017-11-20
130,24
+0,28 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2017-11-20
100,84
-0,01 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2017-11-20
119,35
0 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
106,56
-0,28
-0,30
0,81
0,42
13,28
4,93
0,95
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
140,98
0
0,00
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
1117,25
0
0,00
2,55
2,16
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
155,50
-1,58
-2,50
-15,50
-5,88
1,49
-15,70
-22,41
x
Zl
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
140,91
+0,46
0,65
7,10
16,32
23,90
30,53
28,73
x
Zl
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
123,16
-0,03
-0,04
5,53
4,98
7,71
15,10
5,12
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
167,02
+0,46
0,76
2,42
-2,04
13,89
2,35
12,83
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
221,74
+0,43
0,95
4,74
0,24
4,49
6,84
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
208,51
-0,18
-0,38
12,65
13,68
22,55
5,06
21,44
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
201,58
+0,21
0,43
7,41
7,73
9,60
22,73
16,38
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
248,16
+0,02
0,05
8,05
9,00
26,39
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
172,03
+0,63
1,07
9,69
10,93
34,35
30,45
20,54
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
172,03
+0,63
1,07
9,69
10,93
34,35
30,45
20,54
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-11-20
10891,34
0
0,00
-0,47
-2,42
-
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
108,26
+0,78
0,84
15,27
18,52
48,77
48,46
54,13
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-11-20
140,98
0
0,00
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-11-20
106,56
-0,28 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2017-11-20
140,98
0 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2017-11-20
1','117,25
0 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2017-11-20
155,50
-1,58 %
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska [PLN]
2017-11-20
140,91
+0,46 %
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska [PLN]
2017-11-20
123,16
-0,03 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-11-20
167,02
+0,46 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-11-20
221,74
+0,43 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2017-11-20
208,51
-0,18 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2017-11-20
201,58
+0,21 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2017-11-20
248,16
+0,02 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2017-11-20
172,03
+0,63 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2017-11-20
172,03
+0,63 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2017-11-20
10','891,34
0 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2017-11-20
108,26
+0,78 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2017-11-20
140,98
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-11-20
1237,01
0
0,00
0,49
1,47
3,59
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
108,97
+0,04
0,04
0,43
0,86
2,85
5,26
6,03
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
177,34
+0,08
0,14
0,92
1,26
6,56
16,78
11,16
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-11-20
103,75
-0,03
-0,03
0,32
0,97
2,33
3,78
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-11-20
137,72
+0,01
0,02
0,53
1,23
4,48
7,94
8,71
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2017-11-20
1','237,01
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska [PLN]
2017-11-20
108,97
+0,04 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2017-11-20
177,34
+0,08 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2017-11-20
103,75
-0,03 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2017-11-20
137,72
+0,01 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-11-20
144,22
+0,07
0,10
-1,25
-2,28
-2,66
10,26
7,09
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-11-20
53,70
-0,37
-0,20
4,29
0,77
-0,76
-0,13
-32,32
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2017-11-20
144,22
+0,07 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2017-11-20
53,70
-0,37 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19,49
0
0,00
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40,06
-0,32
-0,13
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479,92
+0,36
1,71
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12,57
+1,45
0,18
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11,88
-1,41
-0,17
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20,50
+1,99
0,40
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103,33
+0,64
0,66
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136,18
+1,10
1,48
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,98
+1,60
0,11
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7,66
+1,06
0,08
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,95
+2,21
0,15
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109,96
+1,22
1,33
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19,49
0 %
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40,06
-0,32 %
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479,92
+0,36 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12,57
+1,45 %
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11,88
-1,41 %
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20,50
+1,99 %
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103,33
+0,64 %
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136,18
+1,10 %
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6,98
+1,60 %
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7,66
+1,06 %
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6,95
+2,21 %
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109,96
+1,22 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39,13
0
0,00
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110,68
+0,56
0,62
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112,50
+0,52
0,58
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211,60
0
0,00
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137,06
+0,39
0,53
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94,99
+0,26
0,25
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144,95
+0,33
0,47
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15,83
0
0,00
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22,59
-0,18
-0,04
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26,33
+0,23
0,06
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39,13
0 %
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110,68
+0,56 %
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112,50
+0,52 %
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211,60
0 %
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137,06
+0,39 %
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94,99
+0,26 %
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144,95
+0,33 %
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15,83
0 %
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22,59
-0,18 %
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26,33
+0,23 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108,80
+0,19
0,21
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15,35
0
0,00
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16,50
+0,18
0,03
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108,80
+0,19 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15,35
0 %
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16,50
+0,18 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15,37
0
0,00
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15,37
0 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?