ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
118,76
0,69
0,58
1,64
0,72
-3,35
-1,25
-3,11
23,54
-3,70
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
118,76
0,69
0,58
1,64
0,72
-3,35
-1,25
-3,11
23,54
-3,70
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-05-16
139,97
1,74
1,26
3,80
3,09
0,76
4,05
4,49
35,39
20,01
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
314,62
3,37
1,08
0,35
4,27
1,91
4,27
10,39
47,45
33,34
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-05-16
280,22
2,07
0,74
0,23
1,63
-4,39
-1,22
-4,13
19,55
9,59
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-05-16
91,45
0,40
0,44
0,63
0,54
-1,31
1,25
-4,35
15,82
3,40
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
95,67
0,56
0,59
0,60
0,56
-3,24
-1,77
-2,20
20,83
-1,07
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
138,56
0,36
0,26
0,68
-0,63
-5,52
-3,82
-3,40
21,20
1,46
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-05-16
109,12
0,68
0,63
1,09
-0,71
-2,48
-1,00
-3,54
23,38
16,11
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
92,64
-0,06
-0,06
-0,29
-0,92
-4,49
-4,58
-1,99
22,64
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
96,22
0,50
0,52
1,61
1,61
-1,71
0,91
1,71
24,09
5,76
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
174,27
0,09
0,05
-0,26
-4,04
-8,70
-5,21
-12,54
5,32
-4,93
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
74,27
0,26
0,35
-0,07
-1,55
-11,78
-13,81
-8,04
42,66
-25,20
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
132,81
1,40
1,07
3,44
2,48
-1,27
3,77
2,06
32,04
5,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-16
115,04
-0,02
-0,02
1,41
1,95
-1,37
0,90
0,27
25,33
11,97
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2018-05-16
118,76
0,58 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2018-05-16
118,76
0,58 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-05-16
139,97
1,26 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-05-16
314,62
1,08 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-05-16
280,22
0,74 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-05-16
91,45
0,44 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2018-05-16
95,67
0,59 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-05-16
138,56
0,26 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-05-16
109,12
0,63 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-05-16
92,64
-0,06 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-05-16
96,22
0,52 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-05-16
174,27
0,05 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-05-16
74,27
0,35 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-05-16
132,81
1,07 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-05-16
115,04
-0,02 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
125,53
0,04
0,03
0,10
-0,37
-0,29
0,10
1,40
6,94
10,27
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
154,76
0,00
0,00
0,00
0,50
-0,35
2,23
1,48
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
143,54
0,64
0,45
0,79
0,58
-1,85
-0,18
-2,56
2,40
5,31
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-05-16
116,54
0,46
0,40
0,88
1,55
1,37
3,36
3,30
18,94
-0,86
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-05-16
138,49
0,20
0,14
0,39
0,24
-0,12
0,82
1,81
8,29
4,76
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-05-16
122,65
0,36
0,29
0,86
0,78
-0,54
0,82
1,74
13,90
5,47
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
149,62
0,04
0,03
0,16
-2,49
-5,47
-3,71
-7,23
0,82
0,89
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-05-16
124,52
0,44
0,35
0,42
-0,09
1,63
2,74
4,38
12,06
1,55
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-05-16
124,52
0,44
0,35
0,42
-0,09
1,63
2,74
4,38
12,06
1,55
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
135,48
0,00
0,00
-1,17
-1,10
-1,29
2,18
0,21
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-05-16
125,53
0,03 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2018-05-16
154,76
0,00 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2018-05-16
143,54
0,45 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-05-16
116,54
0,40 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-05-16
138,49
0,14 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-05-16
122,65
0,29 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-05-16
149,62
0,03 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-05-16
124,52
0,35 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2018-05-16
124,52
0,35 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2018-05-16
135,48
0,00 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
1343,70
-0,49
-0,04
-0,05
-0,40
0,05
0,57
2,37
6,21
7,71
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
256,68
0,01
0,00
0,09
0,30
0,49
1,73
3,81
7,65
9,19
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
138,10
0,03
0,02
0,07
0,63
0,81
1,04
2,29
5,86
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
241,05
0,12
0,05
0,17
0,11
0,81
1,80
3,02
5,74
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
109,38
0,11
0,10
-0,10
-0,39
0,41
0,71
1,08
1,66
3,48
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
186,06
-0,47
-0,25
-0,87
-1,04
-2,05
-1,50
-5,76
-8,25
-7,43
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
135,39
0,10
0,07
-0,02
-0,59
1,01
1,58
2,68
2,56
4,46
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
135,39
0,10
0,07
-0,02
-0,59
1,01
1,58
2,68
2,56
4,46
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
131,05
0,00
0,00
-0,01
-0,04
0,18
0,38
1,09
3,58
4,00
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
131,05
0,00
0,00
-0,01
-0,04
0,18
0,38
1,09
3,58
4,00
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
211,36
0,18
0,09
0,00
-0,29
1,12
1,94
3,48
4,56
8,23
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
314,19
0,48
0,15
-0,16
-1,00
-0,01
1,19
3,68
5,32
6,87
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-05-16
1343,70
-0,04 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2018-05-16
256,68
0,00 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-05-16
138,10
0,02 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2018-05-16
241,05
0,05 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-05-16
109,38
0,10 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2018-05-16
186,06
-0,25 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-05-16
135,39
0,07 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2018-05-16
135,39
0,07 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-05-16
131,05
0,00 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2018-05-16
131,05
0,00 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-05-16
211,36
0,09 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2018-05-16
314,19
0,15 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-05-16
251,14
-0,02
-0,01
0,04
0,05
0,61
1,38
2,95
5,97
7,68
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-05-16
124,49
0,00
0,00
0,01
-0,02
0,48
1,14
2,46
4,06
5,61
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-05-16
124,49
0,00
0,00
0,01
-0,02
0,48
1,14
2,46
4,06
5,61
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-05-16
2178,90
0,36
0,02
0,01
0,03
0,48
0,95
2,29
4,28
6,11
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-05-16
273,44
-0,02
-0,01
0,01
-0,01
0,37
1,20
2,39
3,76
5,21
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2018-05-16
251,14
-0,01 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-05-16
124,49
0,00 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2018-05-16
124,49
0,00 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-05-16
2178,90
0,02 %
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2018-05-16
273,44
-0,01 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
55,27
0,48
0,88
0,42
6,06
7,84
0,78
-3,76
7,26
13,28
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
59,25
0,47
0,80
1,98
4,39
6,56
-2,84
-7,58
-0,07
10,07
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
14,26
0,02
0,14
0,00
-0,56
0,21
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
89,47
0,02
0,02
-0,28
-1,84
-0,82
-1,37
-2,92
12,20
3,95
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-05-16
55,27
0,88 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2018-05-16
59,25
0,80 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2018-05-16
14,26
0,14 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2018-05-16
89,47
0,02 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
401,22
1,60
0,40
0,91
6,84
7,56
2,55
10,43
33,74
24,14
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
129,12
0,38
0,30
0,84
-0,29
-1,69
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
243,55
1,47
0,61
0,40
7,61
5,57
1,73
1,74
20,63
11,99
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
377,61
1,35
0,36
3,36
3,61
2,67
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
466,60
0,48
0,10
-0,49
-7,84
-6,44
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
15,22
0,05
0,33
0,53
-1,68
-6,74
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
12,99
-0,13
-0,99
-0,54
-5,11
-5,60
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
7,59
0,05
0,66
-1,30
-9,10
-10,07
-1,17
-1,81
23,01
2,29
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-05-16
401,22
0,40 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2018-05-16
129,12
0,30 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-05-16
243,55
0,61 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2018-05-16
377,61
0,36 %
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-05-16
466,60
0,10 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2018-05-16
15,22
0,33 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2018-05-16
12,99
-0,99 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-05-16
7,59
0,66 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-05-16
16,54
0,03
0,18
0,49
-0,48
-2,07
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-05-16
11,45
-0,01
-0,09
0,09
-0,35
-0,61
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-05-16
16,33
0,01
0,06
0,31
-0,24
-1,45
0,80
0,37
17,06
3,29
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-05-16
774,52
1,22
0,16
0,01
4,35
4,28
2,16
3,04
10,25
9,28
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2018-05-16
16,54
0,18 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2018-05-16
11,45
-0,09 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2018-05-16
16,33
0,06 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-05-16
774,52
0,16 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-05-16
13,43
0,04
0,30
0,45
2,68
0,37
-0,67
-1,10
17,60
16,28
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
120,44
0,66
0,55
0,88
0,90
-0,17
-
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
965,30
0,00
0,00
0,00
-1,88
-2,51
-1,57
-1,99
-
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-05-16
99,68
-0,04
-0,04
0,20
-1,02
-2,51
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-05-16
99,83
0,03
0,03
0,09
-0,43
-3,24
-1,01
-0,07
4,14
-5,16
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-05-16
121,44
0,00
0,00
0,00
0,61
1,89
1,75
3,95
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2018-05-16
13,43
0,30 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy [PLN]
2018-05-16
120,44
0,55 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2018-05-16
965,30
0,00 %
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-05-16
99,68
-0,04 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-05-16
99,83
0,03 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2018-05-16
121,44
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
99,47
0,42
0,42
0,38
2,09
0,86
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
103,50
0,28
0,27
0,33
5,61
6,87
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
103,52
1,41
1,38
1,82
1,77
-1,63
-2,41
-3,62
10,14
-7,23
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
112,67
0,00
0,00
0,00
0,73
-1,23
-1,50
-
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
1093,77
0,00
0,00
0,00
4,08
-3,52
-2,10
0,01
-
-
x
Zl
AXA - Globalny Akcji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
98,17
0,17
0,17
0,41
1,73
0,09
-
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
172,13
-0,16
-0,09
-0,08
3,81
4,59
3,07
0,65
19,67
-2,21
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
226,51
1,05
0,47
1,37
5,42
4,29
2,61
0,68
21,24
8,37
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
215,74
-0,44
-0,20
2,04
4,20
4,28
3,47
16,11
37,48
8,61
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
208,09
1,05
0,51
1,59
1,70
0,28
3,51
10,18
28,21
19,26
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
178,50
0,68
0,38
3,20
5,98
1,10
4,83
13,36
50,59
21,16
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
178,50
0,68
0,38
3,20
5,98
1,10
4,83
13,36
50,59
21,16
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-05-16
11137,71
0,00
0,00
0,00
0,68
0,55
2,26
-0,21
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
117,41
0,71
0,61
0,15
5,99
4,90
9,59
27,77
72,00
52,20
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
151,07
0,00
0,00
6,11
6,28
4,47
7,16
-
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
130,76
-0,30
-0,23
0,83
3,14
-4,06
-
-
-
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
140,20
0,71
0,51
1,63
7,67
1,95
0,32
13,14
45,68
17,76
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
127,09
0,72
0,57
1,03
1,34
-0,78
3,86
7,10
20,17
5,91
x
Zl
Emerging Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-05-16
98,27
1,66
1,72
2,17
4,18
2,35
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-05-16
99,47
0,42 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-05-16
103,50
0,27 %
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-05-16
103,52
1,38 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2018-05-16
112,67
0,00 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2018-05-16
1093,77
0,00 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-05-16
98,17
0,17 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-05-16
172,13
-0,09 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-05-16
226,51
0,47 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2018-05-16
215,74
-0,20 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2018-05-16
208,09
0,51 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-05-16
178,50
0,38 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2018-05-16
178,50
0,38 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2018-05-16
11137,71
0,00 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-05-16
117,41
0,61 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2018-05-16
151,07
0,00 %
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
2018-05-16
130,76
-0,23 %
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2018-05-16
140,20
0,51 %
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2018-05-16
127,09
0,57 %
Emerging Markets [PLN]
2018-05-16
98,27
1,72 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
98,30
-0,06
-0,06
-0,25
-0,93
-0,55
-
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-05-16
1216,74
0,00
0,00
0,00
-0,61
-1,46
-1,64
-0,20
-
-
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
98,27
-0,09
-0,09
-0,09
-0,88
-0,58
-
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
176,95
-0,12
-0,07
0,01
-0,60
-0,05
-0,07
1,13
13,12
9,23
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
104,64
0,02
0,02
-0,01
-0,23
0,40
0,81
1,87
3,36
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-05-16
137,44
-0,09
-0,07
-0,06
-0,99
-0,79
-0,18
1,05
6,76
6,29
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-05-16
108,37
-0,23
-0,21
0,01
-0,88
-1,10
-0,48
0,00
3,65
3,31
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-05-16
98,30
-0,06 %
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2018-05-16
1216,74
0,00 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-05-16
98,27
-0,09 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2018-05-16
176,95
-0,07 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-05-16
104,64
0,02 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2018-05-16
137,44
-0,07 %
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2018-05-16
108,37
-0,21 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-05-16
140,69
-0,76
-0,54
-1,90
-4,18
-5,22
-2,11
-4,77
-6,40
-4,47
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-05-16
55,79
0,00
0,00
0,18
1,16
2,29
4,14
6,33
3,99
-18,54
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-05-16
140,69
-0,54 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-05-16
55,79
0,00 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
397.27
-2,66
0,48
5,32
22,82
4,14
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
AXA - Emerging Markets [USD]
2018-02-28
369.03
%
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20.5
%
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
%
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-02-21
397.27
%
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Jak oceniasz
serwis axa.pl?