Zadzwoń do AXA

Notowania UFK

Infolinia: 0 801 200 200 - Plany inwestycyjne

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze

Wykaz

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
120,27
+0,18
0,22
20,07
22,91
24,43
0,79
-0,88
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
120,27
+0,18
0,22
20,07
22,91
24,43
0,79
-0,88
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2017-02-23
134,48
+0,26
0,35
16,06
21,48
32,19
24,90
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2017-02-23
153,38
+0,66
1,01
15,36
18,78
31,31
13,26
-5,19
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
275,58
+0,62
1,70
16,52
19,13
38,20
25,92
-
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2017-02-23
292,23
+1,24
3,59
19,45
17,50
34,19
24,35
-
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2017-02-23
97,26
+0,02
0,02
13,74
16,08
27,69
-
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
98,94
+0,03
0,03
18,38
21,26
27,70
-
-
x
Zl
AXA - Legg Mason Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
376,79
-0,03
-0,10
14,91
14,24
16,60
-1,23
-8,13
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
138,14
-0,43
-0,59
18,47
18,95
24,28
10,83
0,49
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2017-02-23
110,32
-0,33
-0,36
13,30
16,64
27,18
28,74
11,04
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2017-02-23
164,83
+0,05
0,09
13,91
16,58
-
-
-
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
91,56
-0,13
-0,12
16,22
18,52
24,93
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
91,70
+0,04
0,04
13,60
15,68
20,74
5,77
2,95
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
194,63
-0,12
-0,24
15,42
16,51
22,84
15,87
7,97
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
74,94
+0,16
0,12
51,64
53,50
44,34
-14,86
-27,68
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
126,70
+0,16
0,20
20,48
22,91
25,91
7,74
-1,03
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2017-02-23
110,86
-0,37
-0,41
14,70
13,67
27,95
17,95
10,73
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2017-02-23
112,75
-0,44
-0,50
18,40
21,37
30,63
16,18
-
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2017-02-23
120,27
+0,18 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2017-02-23
120,27
+0,18 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-02-23
134,48
+0,26 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2017-02-23
153,38
+0,66 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2017-02-23
275,58
+0,62 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2017-02-23
292,23
+1,24 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-02-23
97,26
+0,02 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2017-02-23
98,94
+0,03 %
AXA - Legg Mason Akcji [PLN]
2017-02-23
376,79
-0,03 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2017-02-23
138,14
-0,43 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-02-23
110,32
-0,33 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-02-23
164,83
+0,05 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2017-02-23
91,56
-0,13 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2017-02-23
91,70
+0,04 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2017-02-23
194,63
-0,12 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2017-02-23
74,94
+0,16 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2017-02-23
126,70
+0,16 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-02-23
110,86
-0,37 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2017-02-23
112,75
-0,44 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2017-02-23
121,05
+0,12
0,14
3,11
2,54
4,22
6,24
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2017-02-23
151,22
0
0,00
1,18
2,59
-
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2017-02-23
146,23
+0,09
0,13
2,55
4,76
9,19
10,10
-
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2017-02-23
106,63
-0,52
-0,56
6,39
6,73
6,00
-8,98
-10,06
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2017-02-23
160,61
+0,13
0,21
12,48
9,96
15,53
17,49
10,39
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2017-02-23
133,91
+0,08
0,11
3,74
3,48
5,94
2,31
5,63
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2017-02-23
117,99
+0,06
0,07
7,21
7,76
11,22
3,75
5,07
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2017-02-23
157,68
+0,13
0,20
6,45
5,88
9,80
10,93
10,25
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2017-02-23
116,13
+0,10
0,12
3,76
4,75
4,16
-5,03
-3,01
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2017-02-23
116,13
+0,10
0,12
3,76
4,75
4,16
-5,03
-3,01
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2017-02-23
136,27
0
0,00
4,67
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2017-02-23
121,05
+0,12 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2017-02-23
151,22
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2017-02-23
146,23
+0,09 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2017-02-23
106,63
-0,52 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2017-02-23
160,61
+0,13 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-02-23
133,91
+0,08 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2017-02-23
117,99
+0,06 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2017-02-23
157,68
+0,13 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-02-23
116,13
+0,10 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2017-02-23
116,13
+0,10 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2017-02-23
136,27
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
1299,23
+0,05
0,69
1,37
1,20
4,19
4,94
-
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
244,99
-0,06
-0,14
1,24
1,87
3,27
-
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
133,73
-0,01
-0,01
1,07
1,66
-
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
229,28
+0,07
0,17
0,88
-0,15
-
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
107,38
+0,10
0,11
0,75
-0,83
0,07
0,78
-
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
197,84
+0,40
0,78
-0,56
-3,50
-2,66
-3,27
-
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
129,74
+0,17
0,22
0,26
-2,44
-1,08
-0,93
6,52
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
129,74
+0,17
0,22
0,26
-2,44
-1,08
-0,93
6,52
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
129,10
+0,05
0,07
0,83
0,86
3,45
2,86
6,92
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
129,10
+0,05
0,07
0,83
0,86
3,45
2,86
6,92
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
199,74
+0,31
0,62
0,28
-2,24
-0,40
0,95
7,61
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
296,01
+0,18
0,54
-0,02
-2,37
-0,33
-0,36
-
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-02-23
1299,23
+0,05 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2017-02-23
244,99
-0,06 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-02-23
133,73
-0,01 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2017-02-23
229,28
+0,07 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2017-02-23
107,38
+0,10 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2017-02-23
197,84
+0,40 %
AXA - Obligacji [PLN]
2017-02-23
129,74
+0,17 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2017-02-23
129,74
+0,17 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-02-23
129,10
+0,05 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2017-02-23
129,10
+0,05 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2017-02-23
199,74
+0,31 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2017-02-23
296,01
+0,18 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2017-02-23
241,98
+0,01
0,03
0,78
0,90
2,91
3,97
-
x
Zl
AXA - Legg Mason Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2017-02-23
265,77
-0,00
-0,01
0,46
0,55
1,07
2,40
-
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2017-02-23
120,85
+0,02
0,03
0,57
0,49
1,63
2,96
5,83
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2017-02-23
120,85
+0,02
0,03
0,57
0,49
1,63
2,96
5,83
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2017-02-23
2105,74
+0,08
1,58
0,87
0,13
1,32
2,68
5,50
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2017-02-23
241,98
+0,01 %
AXA - Legg Mason Pieniężny [PLN]
2017-02-23
265,77
-0,00 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2017-02-23
120,85
+0,02 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2017-02-23
120,85
+0,02 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2017-02-23
2105,74
+0,08 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
60,89
+0,05
0,03
4,28
13,45
25,08
22,29
-
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
67,71
+0,03
0,02
2,59
9,07
19,19
23,72
-
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
15,02
0
0,00
1,83
2,18
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
417,01
+0,12
0,51
1,77
0,77
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
14,49
+0,21
0,03
7,25
12,59
13,83
3,43
7,10
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
90,07
+0,26
0,23
7,74
13,51
17,52
5,74
-
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
503,31
+0,03
0,13
-0,56
5,93
6,67
14,58
45,08
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2017-02-23
60,89
+0,05 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2017-02-23
67,71
+0,03 %
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2017-02-23
15,02
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2017-02-23
417,01
+0,12 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2017-02-23
14,49
+0,21 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2017-02-23
90,07
+0,26 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2017-02-23
503,31
+0,03 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
384,67
+0,17
0,67
5,91
18,18
31,17
21,83
-
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
16,35
+0,68
0,11
7,92
0,74
12,14
7,85
16,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
350,49
+0,29
1,01
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
220,38
-0,16
-0,35
5,82
7,35
12,78
3,23
14,41
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
617,02
-0,11
-0,69
6,92
5,02
9,10
22,29
37,50
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
15,18
-0,07
-0,01
4,98
6,75
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
58,56
-0,09
-0,05
7,08
3,04
-
-
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
690,98
-0,08
-0,56
5,52
12,72
23,51
11,77
49,38
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
205,18
-0,08
-0,17
6,04
16,49
34,17
25,29
-
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
637,59
+0,46
2,94
10,70
-2,93
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
13,58
-0,07
-0,01
13,55
16,47
35,26
-6,22
7,35
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
12,01
-0,08
-0,01
6,38
10,08
21,31
-1,72
-2,36
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
7,37
-0,81
-0,06
14,44
6,04
44,51
3,08
-11,20
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2017-02-23
384,67
+0,17 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2017-02-23
16,35
+0,68 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2017-02-23
350,49
+0,29 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2017-02-23
220,38
-0,16 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2017-02-23
617,02
-0,11 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2017-02-23
15,18
-0,07 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2017-02-23
58,56
-0,09 %
AXA - Global [EUR]
2017-02-23
690,98
-0,08 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2017-02-23
205,18
-0,08 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2017-02-23
637,59
+0,46 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2017-02-23
13,58
-0,07 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2017-02-23
12,01
-0,08 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2017-02-23
7,37
-0,81 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2017-02-23
15,78
+0,19
0,03
6,91
8,98
19,73
2,53
-
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2017-02-23
737,76
+0,12
0,92
2,72
3,40
7,52
4,53
12,23
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2017-02-23
15,78
+0,19 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2017-02-23
737,76
+0,12 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2017-02-23
13,56
0
0,00
12,81
15,21
26,02
16,80
10,87
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2017-02-23
118,92
-0,32
-0,38
6,55
6,51
5,60
-2,22
-1,25
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2017-02-23
97,83
+0,07
0,07
0,98
0,82
4,92
-6,73
-2,74
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2017-02-23
13,56
0 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2017-02-23
118,92
-0,32 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2017-02-23
97,83
+0,07 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
105,44
-0,07
-0,07
10,26
12,07
14,52
-4,37
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
1005,96
0
0,00
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
163,19
+1,03
1,67
6,88
-1,34
-1,59
-21,67
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Emerging Markets... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
123,99
-0,09
-0,11
7,78
13,00
32,79
4,36
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
120,95
+0,02
0,03
5,78
6,12
25,82
1,81
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
158,59
-0,08
-0,12
7,78
9,36
14,90
-4,64
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
228,97
-0,33
-0,76
7,11
16,10
27,57
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
183,36
-0,01
-0,02
7,37
20,20
20,72
0,42
-
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
193,14
-0,01
-0,01
4,65
9,61
27,26
12,66
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
214,53
-0,17
-0,37
8,57
11,92
-
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
140,28
-0,31
-0,43
9,46
16,82
17,94
-4,58
9,07
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
140,28
-0,31
-0,43
9,46
16,82
17,94
-4,58
9,07
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-23
83,05
-0,30
-0,25
13,10
12,29
33,80
13,07
25,80
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-02-23
105,44
-0,07 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2017-02-23
1005,96
0 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2017-02-23
163,19
+1,03 %
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska [PLN]
2017-02-23
123,99
-0,09 %
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska [PLN]
2017-02-23
120,95
+0,02 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-02-23
158,59
-0,08 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-02-23
228,97
-0,33 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2017-02-23
183,36
-0,01 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2017-02-23
193,14
-0,01 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2017-02-23
214,53
-0,17 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2017-02-23
140,28
-0,31 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2017-02-23
140,28
-0,31 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2017-02-23
83,05
-0,30 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
1200,94
0
0,00
0,57
-
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
107,78
+0,13
0,14
1,65
0,78
6,02
2,98
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
173,59
+0,12
0,21
3,98
4,31
21,37
9,20
-
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2017-02-23
101,67
+0,10
0,10
0,40
-0,55
1,19
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2017-02-23
134,49
+0,04
0,06
1,93
1,22
8,36
4,82
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2017-02-23
1200,94
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska [PLN]
2017-02-23
107,78
+0,13 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2017-02-23
173,59
+0,12 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2017-02-23
101,67
+0,10 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2017-02-23
134,49
+0,04 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2017-02-23
153,59
+0,81
1,24
5,25
-4,25
7,02
5,44
1,31
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2017-02-23
55,50
+0,14
0,08
1,91
1,31
14,06
-18,43
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2017-02-23
153,59
+0,81 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2017-02-23
55,50
+0,14 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Ostatnie notowanie
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2015-12-15
19,49
0
0,00
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2016-06-29
40,06
-0,32
-0,13
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2017-02-17
479,92
+0,36
1,71
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2016-06-29
12,57
+1,45
0,18
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2016-05-09
11,88
-1,41
-0,17
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2016-06-29
20,50
+1,99
0,40
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2016-06-29
103,33
+0,64
0,66
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2016-06-29
136,18
+1,10
1,48
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2016-06-29
6,98
+1,60
0,11
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2016-06-29
7,66
+1,06
0,08
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2016-06-29
6,95
+2,21
0,15
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2016-06-29
109,96
+1,22
1,33
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19,49
0 %
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40,06
-0,32 %
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479,92
+0,36 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12,57
+1,45 %
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11,88
-1,41 %
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20,50
+1,99 %
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103,33
+0,64 %
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136,18
+1,10 %
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6,98
+1,60 %
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7,66
+1,06 %
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6,95
+2,21 %
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109,96
+1,22 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Ostatnie notowanie
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2015-12-15
39,13
0
0,00
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2016-06-29
110,68
+0,56
0,62
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2016-06-29
112,50
+0,52
0,58
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2016-06-29
211,60
0
0,00
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2016-06-29
137,06
+0,39
0,53
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2016-06-29
94,99
+0,26
0,25
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2016-06-29
144,95
+0,33
0,47
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2016-08-30
15,83
0
0,00
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2016-01-11
22,59
-0,18
-0,04
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2015-12-16
26,33
+0,23
0,06
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39,13
0 %
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110,68
+0,56 %
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112,50
+0,52 %
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211,60
0 %
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137,06
+0,39 %
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94,99
+0,26 %
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144,95
+0,33 %
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15,83
0 %
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22,59
-0,18 %
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26,33
+0,23 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Ostatnie notowanie
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2016-06-29
108,80
+0,19
0,21
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2015-12-16
15,35
0
0,00
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2016-01-11
16,50
+0,18
0,03
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108,80
+0,19 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15,35
0 %
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16,50
+0,18 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Ostatnie notowanie
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2015-12-16
15,37
0
0,00
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15,37
0 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?