Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
122,56
-0,37
-0,45
-0,31
-0,31
2,21
26,51
2,71
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
122,56
-0,37
-0,45
-0,31
-0,31
2,21
26,51
2,71
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
137,90
-0,44
-0,61
1,09
0,67
3,06
36,47
28,08
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
128,99
-0,30
-0,39
-2,29
-7,72
-15,32
10,33
-4,75
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
310,10
-0,22
-0,68
0,57
7,24
13,68
55,41
41,69
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
293,48
-0,33
-0,96
2,60
1,25
2,60
34,90
24,89
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
91,85
-0,49
-0,45
0,32
-4,24
-5,28
21,06
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
98,25
-0,48
-0,47
-1,12
-0,54
-0,47
26,50
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
146,26
-0,28
-0,41
-0,87
1,97
5,42
31,33
17,35
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
111,28
-0,26
-0,29
-0,57
-1,93
0,85
28,93
29,86
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
159,41
-0,35
-0,56
0,21
-3,79
-2,69
-
-
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
96,74
-0,22
-0,21
-2,15
1,06
5,57
31,62
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
97,77
-0,08
-0,08
0,96
3,33
6,72
28,78
12,77
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
188,88
-0,77
-1,46
0,88
-4,26
-2,78
19,38
12,45
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
83,63
-0,79
-0,67
-8,75
-0,82
11,86
59,23
-4,99
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
134,37
-0,23
-0,31
2,90
3,43
6,31
33,21
14,26
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110,64
+0,54
0,59
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
116,20
+0,26
0,30
0,55
1,33
3,57
33,98
19,73
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
397,27
-0,30
-1,20
-2,66
0,48
5,32
22,82
4,14
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2018-02-21
122,56
-0,37 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2018-02-21
122,56
-0,37 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
137,90
-0,44 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-21
128,99
-0,30 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-02-21
310,10
-0,22 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-02-21
293,48
-0,33 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
91,85
-0,49 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2018-02-21
98,25
-0,48 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-02-21
146,26
-0,28 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
111,28
-0,26 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
159,41
-0,35 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-02-21
96,74
-0,22 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-02-21
97,77
-0,08 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-02-21
188,88
-0,77 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-02-21
83,63
-0,79 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-02-21
134,37
-0,23 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110,64
+0,54 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-02-21
116,20
+0,26 %
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-02-21
397,27
-0,30 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
125,87
+0,04
0,05
0,39
0,57
4,08
8,51
10,47
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
155,30
0
0,00
2,59
1,98
2,70
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
146,12
-0,08
-0,12
1,68
-0,24
0,10
8,94
10,02
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-02-21
115,05
+0,22
0,25
1,26
1,72
7,01
14,22
-1,79
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-21
171,14
+0,39
0,66
1,86
5,33
6,60
23,19
25,19
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-02-21
138,60
0
0,00
0,51
1,37
3,59
9,67
5,89
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-02-21
123,25
-0,02
-0,03
0,55
1,86
4,55
16,20
8,37
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
157,44
-0,35
-0,56
0,85
-1,86
0,04
9,61
10,76
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-02-21
123,73
+0,65
0,80
1,32
1,54
6,37
10,92
1,19
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-02-21
123,73
+0,65
0,80
1,32
1,54
6,37
10,92
1,19
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
137,25
0
0,00
3,51
2,77
0,72
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-02-21
125,87
+0,04 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2018-02-21
155,30
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2018-02-21
146,12
-0,08 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-02-21
115,05
+0,22 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-21
171,14
+0,39 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-02-21
138,60
0 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-02-21
123,25
-0,02 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-02-21
157,44
-0,35 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-02-21
123,73
+0,65 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2018-02-21
123,73
+0,65 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2018-02-21
137,25
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
1343,30
-0,00
-0,06
0,47
1,36
3,48
7,81
8,50
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
255,63
-0,00
-0,01
1,30
2,96
4,33
7,78
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
137,02
+0,02
0,03
0,23
1,44
2,48
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
239,23
+0,03
0,08
1,03
1,83
4,42
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
108,94
+0,09
0,10
0,49
0,20
1,53
1,52
2,24
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
190,34
+0,03
0,05
1,77
-2,38
-3,44
-6,08
-6,94
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
134,03
+0,09
0,12
0,66
0,81
3,43
2,18
2,34
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
134,03
+0,09
0,12
0,66
0,81
3,43
2,18
2,34
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
130,83
+0,01
0,01
0,18
0,57
1,42
4,85
4,24
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
130,83
+0,01
0,01
0,18
0,57
1,42
4,85
4,24
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
208,88
+0,12
0,25
0,87
0,96
4,78
4,20
5,56
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
314,19
+0,10
0,31
1,22
2,30
6,13
5,82
5,76
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-02-21
1','343,30
-0,00 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2018-02-21
255,63
-0,00 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-02-21
137,02
+0,02 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2018-02-21
239,23
+0,03 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-02-21
108,94
+0,09 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2018-02-21
190,34
+0,03 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-02-21
134,03
+0,09 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2018-02-21
134,03
+0,09 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-02-21
130,83
+0,01 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2018-02-21
130,83
+0,01 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-02-21
208,88
+0,12 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2018-02-21
314,19
+0,10 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-02-21
249,70
+0,01
0,03
0,81
1,64
3,20
6,20
7,28
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-02-21
123,91
+0,02
0,03
0,63
1,38
2,56
4,20
5,56
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-02-21
123,91
+0,02
0,03
0,63
1,38
2,56
4,20
5,56
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-02-21
2168,03
+0,02
0,51
0,50
0,95
3,05
4,33
5,72
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-02-21
272,56
+0,02
0,05
0,90
1,56
2,56
3,65
5,02
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2018-02-21
249,70
+0,01 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-02-21
123,91
+0,02 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2018-02-21
123,91
+0,02 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-02-21
2','168,03
+0,02 %
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2018-02-21
272,56
+0,02 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
51,96
+0,23
0,12
-5,82
-6,36
-14,60
7,51
4,36
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
56,58
+0,25
0,14
-7,76
-8,31
-16,30
0,73
3,38
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15,52
0
0,00
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
423,55
+0,03
0,13
0,47
0,94
1,76
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
14,31
+0,35
0,05
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
90,59
+0,32
0,29
-0,64
0,58
0,86
17,62
6,35
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
418,82
+0,18
0,74
-7,91
-8,92
-16,80
-10,54
-4,66
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-02-21
51,96
+0,23 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2018-02-21
56,58
+0,25 %
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15,52
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-21
423,55
+0,03 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2018-02-21
14,31
+0,35 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2018-02-21
90,59
+0,32 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-02-21
418,82
+0,18 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
376,87
-0,45
-1,70
-5,09
3,56
-1,60
30,03
19,36
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
133,04
+0,96
1,27
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18,09
-0,06
-0,01
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
366,59
+0,83
3,00
-3,71
2,25
5,51
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
230,42
+0,22
0,50
-3,56
-1,98
3,80
16,49
7,94
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
650,86
+0,45
2,94
1,52
2,57
4,16
14,72
29,00
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16,09
-0,12
-0,02
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53,98
+0,41
0,22
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
704,73
+0,51
3,60
-1,80
6,36
1,41
24,74
13,99
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
366,55
-0,26
-0,95
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794,15
+0,16
1,23
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
499,04
+0,18
0,90
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16,24
+0,19
0,03
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
13,78
+0,44
0,06
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
8,49
+0,59
0,05
7,60
7,33
15,20
64,22
18,74
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-02-21
376,87
-0,45 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2018-02-21
133,04
+0,96 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18,09
-0,06 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2018-02-21
366,59
+0,83 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-02-21
230,42
+0,22 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-02-21
650,86
+0,45 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16,09
-0,12 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53,98
+0,41 %
AXA - Global [EUR]
2018-02-21
704,73
+0,51 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2018-02-21
366,55
-0,26 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794,15
+0,16 %
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-02-21
499,04
+0,18 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2018-02-21
16,24
+0,19 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2018-02-21
13,78
+0,44 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-02-21
8,49
+0,59 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-02-21
16,83
+0,12
0,02
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-02-21
11,50
+0,09
0,01
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-02-21
16,48
-0,06
-0,01
1,17
2,74
4,57
23,63
7,08
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-02-21
744,71
+0,26
1,91
-1,78
-0,94
0,60
8,07
5,52
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2018-02-21
16,83
+0,12 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2018-02-21
11,50
+0,09 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2018-02-21
16,48
-0,06 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-02-21
744,71
+0,26 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-21
13,37
-0,15
-0,02
-2,19
-1,91
-1,40
23,34
15,16
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
120,55
-0,05
-0,06
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
990,15
0
0,00
0,96
-0,43
-
-
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-02-21
102,31
-0,03
-0,03
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133,69
+0,75
1,00
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-21
103,03
-0,03
-0,03
2,14
3,10
5,39
10,54
-1,77
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
119,19
0
0,00
-0,13
1,94
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2018-02-21
13,37
-0,15 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy [PLN]
2018-02-21
120,55
-0,05 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2018-02-21
990,15
0 %
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-02-21
102,31
-0,03 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133,69
+0,75 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-02-21
103,03
-0,03 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2018-02-21
119,19
0 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
97,96
-0,55
-0,54
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
97,46
+0,17
0,17
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
104,75
-0,04
-0,04
-2,18
-0,90
-1,30
13,92
-5,00
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
114,07
0
0,00
-0,28
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
1133,65
0
0,00
1,47
4,06
12,69
-
-
x
Zl
AXA - Globalny Akcji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
97,64
-0,39
-0,38
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166,22
+1,42
2,33
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
139,46
+1,93
2,64
-2,65
6,00
13,08
48,54
17,38
x
Zl
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
127,86
+0,02
0,02
3,29
9,55
5,50
32,86
7,63
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
164,39
+0,06
0,10
-1,76
0,80
3,53
17,25
-1,15
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
217,50
-0,07
-0,16
-2,45
2,74
-5,45
19,58
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
209,54
-0,02
-0,04
-0,28
13,21
14,35
35,86
14,76
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
204,89
-0,50
-1,03
1,30
9,17
5,89
33,20
19,51
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
255,40
-0,56
-1,44
1,70
11,20
18,67
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
177,42
+0,01
0,02
2,04
13,13
25,56
49,68
20,68
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
177,42
+0,01
0,02
2,04
13,13
25,56
49,68
20,68
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-21
11077,19
0
0,00
1,71
1,23
-
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
112,56
-0,12
-0,14
2,49
19,85
35,65
80,67
53,25
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
144,61
0
0,00
2,57
-
-
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
135,80
+0,49
0,66
-
-
-
-
-
x
Zl
Emerging Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
98,73
+1,40
1,36
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-02-21
97,96
-0,55 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-02-21
97,46
+0,17 %
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-02-21
104,75
-0,04 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2018-02-21
114,07
0 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2018-02-21
1','133,65
0 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-02-21
97,64
-0,39 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166,22
+1,42 %
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska [PLN]
2018-02-21
139,46
+1,93 %
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska [PLN]
2018-02-21
127,86
+0,02 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-02-21
164,39
+0,06 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-02-21
217,50
-0,07 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2018-02-21
209,54
-0,02 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2018-02-21
204,89
-0,50 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-21
255,40
-0,56 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-02-21
177,42
+0,01 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2018-02-21
177,42
+0,01 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2018-02-21
11','077,19
0 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-02-21
112,56
-0,12 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2018-02-21
144,61
0 %
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
2018-02-21
135,80
+0,49 %
Emerging Markets [PLN]
2018-02-21
98,73
+1,40 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
98,73
-0,06
-0,06
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-21
1234,71
0
0,00
-0,19
0,30
2,81
-
-
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
98,91
+0,02
0,02
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
109,58
+0,03
0,03
0,48
1,00
1,87
7,84
4,70
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
177,05
-0,07
-0,13
-0,29
0,76
2,23
23,77
11,38
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
104,22
+0,05
0,05
0,43
0,77
2,60
3,73
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-02-21
138,53
+0,04
0,05
0,52
1,12
3,10
11,57
7,97
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-02-21
98,73
-0,06 %
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2018-02-21
1','234,71
0 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-02-21
98,91
+0,02 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska [PLN]
2018-02-21
109,58
+0,03 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2018-02-21
177,05
-0,07 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-02-21
104,22
+0,05 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2018-02-21
138,53
+0,04 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-02-21
145,57
-0,35
-0,51
1,29
-0,33
-4,59
1,99
-0,06
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-02-21
54,32
-0,07
-0,04
0,82
5,50
-2,70
10,68
-20,16
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-02-21
145,57
-0,35 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-02-21
54,32
-0,07 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19,49
0
0,00
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40,06
-0,32
-0,13
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479,92
+0,36
1,71
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12,57
+1,45
0,18
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11,88
-1,41
-0,17
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20,50
+1,99
0,40
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103,33
+0,64
0,66
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136,18
+1,10
1,48
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,98
+1,60
0,11
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7,66
+1,06
0,08
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227,03
+1,02
2,30
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,95
+2,21
0,15
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109,96
+1,22
1,33
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19,49
0 %
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40,06
-0,32 %
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479,92
+0,36 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12,57
+1,45 %
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11,88
-1,41 %
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20,50
+1,99 %
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103,33
+0,64 %
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136,18
+1,10 %
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6,98
+1,60 %
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7,66
+1,06 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227,03
+1,02 %
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6,95
+2,21 %
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109,96
+1,22 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39,13
0
0,00
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110,68
+0,56
0,62
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112,50
+0,52
0,58
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211,60
0
0,00
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137,06
+0,39
0,53
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94,99
+0,26
0,25
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144,95
+0,33
0,47
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15,83
0
0,00
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22,59
-0,18
-0,04
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26,33
+0,23
0,06
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39,13
0 %
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110,68
+0,56 %
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112,50
+0,52 %
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211,60
0 %
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137,06
+0,39 %
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94,99
+0,26 %
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144,95
+0,33 %
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15,83
0 %
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22,59
-0,18 %
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26,33
+0,23 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108,80
+0,19
0,21
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15,35
0
0,00
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16,50
+0,18
0,03
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108,80
+0,19 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15,35
0 %
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16,50
+0,18 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15,37
0
0,00
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15,37
0 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?