ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
107,75
0,46
0,43
-1,68
-0,76
-6,66
-10,19
-11,34
9,27
2,30
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
107,75
0,46
0,43
-1,68
-0,76
-6,66
-10,19
-11,34
9,27
2,30
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-11-14
120,20
-0,05
-0,04
-1,13
-2,80
-9,65
-14,37
-10,67
4,94
11,09
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-11-14
82,25
0,15
0,18
-1,44
-1,76
-8,26
-10,26
-8,98
-2,88
0,34
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
90,51
0,13
0,14
-1,67
0,28
-4,32
-5,90
-8,04
9,90
7,58
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
269,27
-0,55
-0,20
-6,55
-10,21
-20,20
-14,72
-10,98
16,04
21,89
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-11-14
255,78
-0,28
-0,11
-2,63
-4,33
-13,58
-8,95
-10,26
3,56
9,30
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
115,57
-0,05
-0,04
-2,82
-4,17
-11,72
-17,78
-20,74
0,38
-5,01
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-11-14
86,29
-0,66
-0,76
-2,04
-5,81
-14,09
-21,65
-21,85
-10,31
-7,17
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
89,25
0,18
0,20
-1,36
1,20
-2,36
-4,83
-8,47
15,09
16,11
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
85,24
0,02
0,02
-2,26
-1,88
-8,09
-11,69
-10,93
7,13
4,05
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
139,28
0,21
0,15
-0,38
-1,02
-12,93
-20,52
-24,80
-16,66
-15,81
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
70,37
0,71
1,02
-3,87
4,11
-4,63
-8,63
-22,21
47,96
14,74
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
1315,38
2,08
0,16
-2,00
-1,86
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
115,29
0,44
0,38
-1,71
-1,56
-9,23
-13,56
-10,51
11,29
6,54
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
101,29
0,02
0,02
-1,25
-1,13
-8,88
-12,29
-11,58
6,01
10,06
x
Zl
UFK Lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-11-14
101,13
0,96
0,96
-3,74
-
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2018-11-14
107,75
0,43 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2018-11-14
107,75
0,43 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-11-14
120,20
-0,04 %
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-11-14
82,25
0,18 %
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
2018-11-14
90,51
0,14 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-11-14
269,27
-0,20 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-11-14
255,78
-0,11 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-11-14
115,57
-0,04 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-11-14
86,29
-0,76 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-11-14
89,25
0,20 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-11-14
85,24
0,02 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-11-14
139,28
0,15 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-11-14
70,37
1,02 %
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
2018-11-14
1315,38
0,16 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-11-14
115,29
0,38 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-11-14
101,29
0,02 %
UFK Lev [PLN]
2018-11-14
101,13
0,96 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
125,56
0,46
0,37
0,42
0,34
-0,34
-0,07
0,15
6,65
10,27
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
117,49
0,00
0,00
0,00
0,51
-19,61
-24,08
-22,39
-21,39
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
100,72
0,00
0,00
-1,14
-0,93
-19,79
-29,80
-30,02
-28,83
-23,59
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-11-14
107,23
-0,18
-0,17
-1,02
-1,51
-7,70
-7,89
-4,91
8,38
0,79
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-11-14
134,45
-0,06
-0,04
-0,65
-0,61
-2,05
-3,03
-2,18
4,41
4,69
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-11-14
115,13
-0,03
-0,03
-1,27
-1,16
-4,41
-6,29
-5,51
5,31
4,59
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
129,51
0,02
0,02
-0,47
-2,59
-10,39
-13,57
-16,55
-12,62
-11,64
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-11-14
115,77
-0,29
-0,25
-0,89
-0,60
-4,54
-6,94
-4,96
4,43
-0,27
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-11-14
115,77
-0,29
-0,25
-0,89
-0,60
-4,54
-6,94
-4,96
4,43
-0,27
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
84,30
0,00
0,00
0,00
-5,01
-25,34
-38,51
-36,89
-35,65
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-11-14
125,56
0,37 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2018-11-14
117,49
0,00 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2018-11-14
100,72
0,00 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-11-14
107,23
-0,17 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-11-14
134,45
-0,04 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-11-14
115,13
-0,03 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-11-14
129,51
0,02 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-11-14
115,77
-0,25 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2018-11-14
115,77
-0,25 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2018-11-14
84,30
0,00 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-11-14
274,63
-0,31
-0,11
-0,15
0,00
0,04
0,39
1,67
3,68
5,05
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-11-14
252,41
-0,28
-0,11
-0,16
-0,03
0,00
0,46
1,92
5,04
7,55
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-11-14
125,09
-0,11
-0,09
-0,10
0,06
0,09
0,45
1,60
4,03
5,64
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-11-14
125,09
-0,11
-0,09
-0,10
0,06
0,09
0,45
1,60
4,03
5,64
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-11-14
2188,45
-0,77
-0,04
-0,05
0,05
0,35
0,45
1,47
4,58
6,02
x
Zl
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2018-11-14
274,63
-0,11 %
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2018-11-14
252,41
-0,11 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-11-14
125,09
-0,09 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2018-11-14
125,09
-0,09 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-11-14
2188,45
-0,04 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
107,23
-0,22
-0,20
-0,26
-0,02
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
257,37
-0,29
-0,11
-0,12
-0,06
0,18
0,32
2,09
5,70
8,79
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
137,59
-0,65
-0,47
-0,67
-0,67
0,16
-0,25
0,76
3,39
-
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
240,57
-0,66
-0,27
-0,40
-0,46
-0,13
-0,19
1,72
5,11
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
109,93
-0,05
-0,05
0,00
0,15
0,12
0,37
1,32
2,95
3,38
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
183,69
-0,16
-0,09
-0,39
0,55
-0,13
-1,71
-2,96
-7,24
-9,76
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
136,43
-0,14
-0,10
-0,15
0,21
0,24
0,69
2,50
4,99
4,44
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
136,43
-0,14
-0,10
-0,15
0,21
0,24
0,69
2,50
4,99
4,44
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
131,66
-0,06
-0,05
-0,03
-0,01
0,06
0,44
0,83
2,87
5,05
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
131,66
-0,06
-0,05
-0,03
-0,01
0,06
0,44
0,83
2,87
5,05
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
212,61
-0,16
-0,08
-0,08
0,11
0,28
0,58
2,80
6,30
6,66
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
1339,95
-2,19
-0,16
-0,35
-0,26
-0,50
-0,39
0,28
4,71
7,13
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
318,27
-0,18
-0,06
-0,11
0,20
0,39
1,08
2,67
7,15
7,06
x
Zl
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
2018-11-14
107,23
-0,20 %
AXA - Gamma [PLN]
2018-11-14
257,37
-0,11 %
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-11-14
137,59
-0,47 %
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
2018-11-14
240,57
-0,27 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-11-14
109,93
-0,05 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2018-11-14
183,69
-0,09 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-11-14
136,43
-0,10 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2018-11-14
136,43
-0,10 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-11-14
131,66
-0,05 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2018-11-14
131,66
-0,05 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-11-14
212,61
-0,08 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-11-14
1339,95
-0,16 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2018-11-14
318,27
-0,06 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
56,94
-0,35
-0,61
0,90
1,15
-1,01
4,67
3,56
0,25
11,63
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
60,49
-0,39
-0,64
0,97
1,07
0,03
3,42
-0,98
-6,42
5,11
x
Zl
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
101,96
-0,10
-0,10
-0,20
0,27
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
9,72
0,02
0,21
0,10
-0,10
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
10,25
-0,01
-0,10
-0,68
-0,97
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
113,00
-0,32
-0,28
-0,76
-1,28
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
14,34
-0,01
-0,07
-0,69
0,91
0,14
1,34
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
89,28
0,03
0,03
-0,83
1,28
-0,10
0,50
-1,27
9,51
8,13
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-11-14
56,94
-0,61 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2018-11-14
60,49
-0,64 %
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
2018-11-14
101,96
-0,10 %
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (PLN) [PLN]
2018-11-14
9,72
0,21 %
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN) [PLN]
2018-11-14
10,25
-0,10 %
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (PLN) [PLN]
2018-11-14
113,00
-0,28 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2018-11-14
14,34
-0,07 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2018-11-14
89,28
0,03 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
363,57
0,41
0,11
1,32
-2,77
-6,68
-8,62
-8,50
2,07
9,07
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
105,80
0,18
0,17
-1,75
0,73
-7,35
-19,05
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
216,70
-1,06
-0,49
-1,91
-1,97
-9,43
-10,57
-9,30
5,05
0,82
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
407,32
-3,36
-0,82
-1,40
-0,20
-1,06
7,46
-
-
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
391,05
-3,10
-0,79
-3,03
1,02
-5,76
-16,91
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
12,59
0,02
0,16
-3,23
-1,25
-8,70
-17,82
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
10,97
0,03
0,27
-0,81
0,09
-8,43
-15,81
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
6,98
0,11
1,60
-4,64
-3,32
-1,69
-8,52
-7,30
10,27
24,20
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-11-14
363,57
0,11 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2018-11-14
105,80
0,17 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-11-14
216,70
-0,49 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2018-11-14
407,32
-0,82 %
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-11-14
391,05
-0,79 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2018-11-14
12,59
0,16 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2018-11-14
10,97
0,27 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-11-14
6,98
1,60 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-11-14
15,70
0,02
0,13
-1,01
-1,20
-4,38
-5,88
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-11-14
11,25
-0,02
-0,18
-0,53
-0,27
-1,75
-2,17
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-11-14
15,46
-0,05
-0,32
-2,28
-1,65
-3,74
-5,44
-4,27
5,89
7,36
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-11-14
728,59
-2,57
-0,35
-1,14
-1,18
-4,93
-5,56
-3,73
2,77
3,27
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2018-11-14
15,70
0,13 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN) [PLN]
2018-11-14
11,25
-0,18 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2018-11-14
15,46
-0,32 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-11-14
728,59
-0,35 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-11-14
12,70
-0,02
-0,16
-1,70
-0,24
-4,30
-5,65
-6,48
6,99
16,94
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
97,18
0,00
0,00
-0,57
-0,36
-10,53
-19,16
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
976,35
0,00
0,00
0,00
1,13
0,00
1,14
-0,44
-
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-11-14
94,98
0,09
0,09
-1,13
-1,43
-3,67
-4,85
-
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-11-14
97,76
-0,06
-0,06
-0,12
-0,02
-0,54
-2,14
-3,03
1,87
1,70
x
Zl
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
135,43
-0,08
-0,06
-0,90
-2,34
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
116,77
0,00
0,00
0,00
-1,25
-4,70
-3,85
-2,16
-
-
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
1114,14
0,00
0,00
0,00
-0,93
-1,71
-
-
-
-
x
Zl
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-11-14
1118,19
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,09
-
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2018-11-14
12,70
-0,16 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy [PLN]
2018-11-14
97,18
0,00 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2018-11-14
976,35
0,00 %
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-11-14
94,98
0,09 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-11-14
97,76
-0,06 %
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
2018-11-14
135,43
-0,06 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2018-11-14
116,77
0,00 %
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
2018-11-14
1114,14
0,00 %
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
2018-11-14
1118,19
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
97,06
-3,35
-3,34
-2,24
-3,52
-7,34
-2,64
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
94,28
0,31
0,33
-0,72
1,31
-6,10
-8,70
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
89,65
-0,50
-0,55
-2,84
-0,41
-6,88
-13,49
-16,45
-5,12
-10,27
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
91,80
0,00
0,00
0,00
-0,24
-10,08
-18,52
-19,75
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
1027,23
0,00
0,00
0,00
-8,75
-9,40
-6,08
-8,06
-
-
x
Zl
AXA - Globalny Akcji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
92,95
-0,31
-0,33
-1,03
-0,29
-5,49
-5,64
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
160,85
-0,46
-0,29
-0,32
0,17
-5,48
-6,44
-3,20
9,72
1,56
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
224,51
-1,49
-0,66
-1,46
-0,04
-3,00
0,09
1,89
7,36
11,07
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
195,40
0,59
0,30
-1,27
-2,69
-2,90
-9,52
-7,20
18,25
-0,37
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
202,33
-1,88
-0,92
-3,40
-2,87
-5,45
-2,54
1,03
11,48
26,56
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
1199,95
8,71
0,73
0,70
1,41
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
148,79
-0,50
-0,33
-4,41
-3,17
-15,13
-15,98
-12,65
21,28
13,88
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
148,79
-0,50
-0,33
-4,41
-3,17
-15,13
-15,98
-12,65
21,28
13,88
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-11-14
10577,03
0,00
0,00
0,00
0,20
-4,61
-5,03
-2,89
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
101,33
-0,59
-0,58
-8,25
-10,75
-17,23
-14,11
-4,05
42,72
43,85
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
141,87
0,00
0,00
0,00
-16,14
-9,37
-0,35
1,88
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
118,85
-0,24
-0,20
-2,11
-0,11
-3,33
-9,48
-
-
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
127,94
-0,31
-0,24
-1,04
1,11
-4,81
-8,23
-8,19
16,07
21,84
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
120,60
0,37
0,31
-1,37
-2,09
-5,17
-5,55
-1,66
8,37
15,00
x
Zl
Emerging Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-11-14
87,11
-0,64
-0,73
-2,50
0,95
-6,32
-11,14
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-11-14
97,06
-3,34 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-11-14
94,28
0,33 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2018-11-14
89,65
-0,55 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2018-11-14
91,80
0,00 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2018-11-14
1027,23
0,00 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-11-14
92,95
-0,33 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-11-14
160,85
-0,29 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-11-14
224,51
-0,66 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2018-11-14
195,40
0,30 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2018-11-14
202,33
-0,92 %
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
2018-11-14
1199,95
0,73 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-11-14
148,79
-0,33 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2018-11-14
148,79
-0,33 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2018-11-14
10577,03
0,00 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-11-14
101,33
-0,58 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2018-11-14
141,87
0,00 %
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
2018-11-14
118,85
-0,20 %
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2018-11-14
127,94
-0,24 %
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2018-11-14
120,60
0,31 %
Emerging Markets [PLN]
2018-11-14
87,11
-0,73 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
98,35
0,04
0,04
0,13
-0,20
-0,94
-0,27
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-11-14
1183,86
0,00
0,00
0,00
-1,09
-1,43
-2,70
-4,30
-0,86
-
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
97,29
-0,17
-0,17
-0,12
-0,21
-0,83
-1,21
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
175,50
-0,64
-0,36
-1,11
-1,56
-1,71
-1,02
-0,70
6,14
15,12
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
104,73
-0,07
-0,07
-0,10
-0,09
-0,10
0,05
0,95
3,27
4,81
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-11-14
135,53
-0,20
-0,15
-0,83
-1,02
-1,40
-1,76
-1,45
2,88
6,23
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-11-14
106,89
-0,12
-0,11
-0,54
-0,56
-0,83
-1,69
-1,89
0,93
3,27
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-11-14
98,35
0,04 %
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2018-11-14
1183,86
0,00 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-11-14
97,29
-0,17 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2018-11-14
175,50
-0,36 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-11-14
104,73
-0,07 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2018-11-14
135,53
-0,15 %
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2018-11-14
106,89
-0,11 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-11-14
128,17
-0,15
-0,12
-2,10
-1,83
-0,96
-10,98
-11,20
-13,27
-2,44
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-11-14
50,49
0,33
0,66
-1,62
-4,63
-1,98
-9,58
-5,56
-4,01
-6,57
x
Zl
UFK Gold (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-11-14
98,83
0,06
0,06
-0,71
-
-
-
-
-
-
x
Zl
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-11-14
97,18
0,60
0,62
-0,43
-
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-11-14
128,17
-0,12 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-11-14
50,49
0,66 %
UFK Gold (PLN) [PLN]
2018-11-14
98,83
0,06 %
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
2018-11-14
97,18
0,62 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
AXA - Emerging Markets [USD]
2018-02-28
369.03
%
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20.5
%
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
%
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Jak oceniasz
serwis axa.pl?