ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
111,49
0,92
0,83
0,41
-2,15
-0,44
-5,80
-11,66
13,21
1,79
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
111,49
0,92
0,83
0,41
-2,15
-0,44
-5,80
-11,66
13,21
1,79
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-09-18
125,32
1,10
0,89
2,34
-5,72
-4,66
-8,64
-9,56
8,55
16,90
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-09-18
85,22
0,41
0,48
0,89
-4,06
-3,66
-6,86
-11,86
-0,69
2,34
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
92,25
0,67
0,73
-0,05
-0,76
0,96
-3,45
-10,12
11,28
5,86
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
326,46
1,15
0,35
-0,54
-2,28
-1,89
5,65
8,09
40,71
47,31
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-09-18
284,40
0,44
0,15
0,43
-3,45
-1,54
0,68
-2,74
12,93
20,04
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
126,24
0,91
0,73
0,23
-2,28
-2,74
-10,42
-13,56
8,31
1,91
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-09-18
95,46
0,86
0,91
1,40
-4,84
-7,23
-14,16
-15,32
-3,13
4,92
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
90,21
0,65
0,73
-0,21
0,24
1,08
-3,80
-8,04
17,72
13,09
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
89,90
0,45
0,50
0,51
-2,12
-3,93
-6,62
-7,17
12,46
10,08
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
141,97
-0,16
-0,11
0,70
-10,88
-12,61
-23,54
-28,86
-15,53
-15,53
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
71,66
1,35
1,92
-1,78
2,31
10,40
-4,75
-22,82
54,11
-1,96
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
121,10
1,00
0,83
0,60
-3,62
-3,38
-7,22
-9,15
16,78
6,89
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-09-18
107,04
0,57
0,54
0,97
-2,58
-3,70
-5,69
-9,83
13,43
16,26
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2018-09-18
111,49
0,83 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2018-09-18
111,49
0,83 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-09-18
125,32
0,89 %
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-09-18
85,22
0,48 %
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
2018-09-18
92,25
0,73 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-09-18
326,46
0,35 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-09-18
284,40
0,15 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-09-18
126,24
0,73 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-09-18
95,46
0,91 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-09-18
90,21
0,73 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-09-18
89,90
0,50 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-09-18
141,97
-0,11 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-09-18
71,66
1,92 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-09-18
121,10
0,83 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-09-18
107,04
0,54 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
125,18
-0,02
-0,02
0,03
-0,60
-0,19
-0,60
-0,06
5,65
10,23
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
137,87
0,00
0,00
0,00
-5,67
-10,84
-10,73
-10,41
-6,81
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
111,18
0,00
0,00
-3,72
-12,09
-20,72
-23,43
-24,60
-20,81
-14,23
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-09-18
113,88
0,10
0,09
1,37
-2,28
-2,84
-1,85
-0,36
12,90
5,80
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-09-18
136,25
0,19
0,14
0,21
-0,56
-0,91
-1,60
-1,13
5,19
6,33
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-09-18
118,49
0,33
0,28
0,30
-1,15
-1,95
-3,29
-3,31
7,82
7,97
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
134,99
1,48
1,11
1,18
-6,38
-8,28
-13,44
-16,04
-9,69
-7,74
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-09-18
119,57
0,14
0,12
0,39
-0,75
-3,44
-2,34
-2,92
7,10
2,49
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-09-18
119,57
0,14
0,12
0,39
-0,75
-3,44
-2,34
-2,92
7,10
2,49
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
85,96
0,00
0,00
-17,47
-24,62
-36,47
-37,78
-36,01
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-09-18
125,18
-0,02 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2018-09-18
137,87
0,00 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2018-09-18
111,18
0,00 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-09-18
113,88
0,09 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-09-18
136,25
0,14 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-09-18
118,49
0,28 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-09-18
134,99
1,11 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-09-18
119,57
0,12 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2018-09-18
119,57
0,12 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2018-09-18
85,96
0,00 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-09-18
274,50
0,12
0,04
0,07
-0,01
0,27
0,72
2,15
3,78
5,34
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-09-18
252,32
0,08
0,03
0,07
-0,04
0,37
0,89
2,44
5,17
7,89
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-09-18
124,94
0,03
0,02
0,06
-0,03
0,26
0,62
2,01
3,93
5,83
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-09-18
124,94
0,03
0,02
0,06
-0,03
0,26
0,62
2,01
3,93
5,83
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-09-18
2184,46
0,88
0,04
0,07
0,19
0,23
0,38
1,67
3,92
6,15
x
Zl
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2018-09-18
274,50
0,04 %
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2018-09-18
252,32
0,03 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-09-18
124,94
0,02 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2018-09-18
124,94
0,02 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-09-18
2184,46
0,04 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
256,95
0,08
0,03
0,11
0,03
0,26
0,61
3,30
6,50
8,84
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
138,80
0,00
0,00
0,97
1,07
0,86
1,12
2,56
5,18
-
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
240,99
0,11
0,05
0,26
0,07
0,30
0,43
2,41
4,99
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
109,57
-0,04
-0,04
0,06
-0,23
-0,22
-0,13
0,57
1,46
3,57
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
183,70
-0,13
-0,07
0,09
-0,16
-0,87
-3,04
-6,41
-10,34
-6,78
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
135,99
0,11
0,08
0,23
-0,13
0,19
0,35
1,94
3,05
5,17
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
135,99
0,11
0,08
0,23
-0,13
0,19
0,35
1,94
3,05
5,17
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
131,68
0,00
0,00
0,04
0,08
0,33
0,63
1,03
2,98
5,24
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
131,68
0,00
0,00
0,04
0,08
0,33
0,63
1,03
2,98
5,24
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
212,03
0,08
0,04
0,12
-0,01
0,23
0,28
2,13
4,42
7,83
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
1345,06
0,36
0,03
0,11
-0,12
0,23
0,01
1,08
4,70
8,05
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
316,86
0,19
0,06
0,20
-0,06
0,21
0,21
2,50
5,13
7,13
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
2018-09-18
256,95
0,03 %
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-09-18
138,80
0,00 %
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
2018-09-18
240,99
0,05 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-09-18
109,57
-0,04 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2018-09-18
183,70
-0,07 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-09-18
135,99
0,08 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2018-09-18
135,99
0,08 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-09-18
131,68
0,00 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2018-09-18
131,68
0,00 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-09-18
212,03
0,04 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-09-18
1345,06
0,03 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2018-09-18
316,86
0,06 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
55,93
-0,08
-0,14
-0,39
-2,68
-0,50
6,01
1,36
3,55
15,94
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
59,20
-0,17
-0,29
0,39
-2,57
-0,20
2,64
-3,96
-5,48
9,55
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
13,83
0,04
0,29
0,58
-2,26
-1,64
-2,74
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
85,35
0,23
0,27
0,61
-3,40
-2,68
-5,37
-7,13
6,98
6,10
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-09-18
55,93
-0,14 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2018-09-18
59,20
-0,29 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2018-09-18
13,83
0,29 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2018-09-18
85,35
0,27 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
382,57
5,99
1,59
2,96
-1,60
-2,82
-0,91
6,45
17,90
32,34
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
112,68
0,05
0,04
1,97
0,52
-10,56
-15,85
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
235,93
1,28
0,55
1,39
-0,99
-3,37
1,96
-2,05
16,15
16,33
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
422,60
-1,80
-0,42
0,09
2,17
8,40
12,93
-
-
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
401,21
3,74
0,94
-0,39
-3,30
-9,69
-20,51
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
13,80
-0,01
-0,07
2,37
1,47
-7,69
-13,75
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
11,40
0,03
0,26
0,09
-3,80
-8,87
-16,67
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
6,75
0,07
1,05
4,33
-1,89
1,96
-19,55
-19,74
1,50
24,08
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-09-18
382,57
1,59 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2018-09-18
112,68
0,04 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-09-18
235,93
0,55 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2018-09-18
422,60
-0,42 %
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-09-18
401,21
0,94 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2018-09-18
13,80
-0,07 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2018-09-18
11,40
0,26 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-09-18
6,75
1,05 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-09-18
16,41
0,03
0,18
0,80
0,24
-0,36
-2,55
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-09-18
11,43
0,00
0,00
0,26
-0,17
0,44
-0,35
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-09-18
16,02
0,07
0,44
1,33
0,06
-0,56
-2,61
-2,50
11,79
12,18
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-09-18
763,87
3,21
0,42
0,38
-0,11
-0,87
1,04
-0,14
7,58
10,59
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2018-09-18
16,41
0,18 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN) [PLN]
2018-09-18
11,43
0,00 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2018-09-18
16,02
0,44 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-09-18
763,87
0,42 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-09-18
13,09
0,06
0,46
0,31
-0,53
-0,53
-1,06
-5,08
12,46
22,22
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
99,66
0,00
0,00
-2,44
-8,12
-13,82
-16,96
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
989,10
0,00
0,00
0,00
1,31
2,46
0,70
-0,30
-
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-09-18
97,80
-0,01
-0,01
-0,29
-0,53
-2,07
-3,99
-
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-09-18
97,52
0,19
0,20
0,23
-0,56
-1,18
-4,17
-3,33
0,64
1,84
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
120,29
0,00
0,00
0,00
-1,83
-3,02
0,01
1,51
-
-
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
1133,36
0,00
0,00
0,00
-0,02
0,32
-
-
-
-
x
Zl
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-09-18
1114,83
0,00
0,00
0,00
-0,39
0,27
-
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2018-09-18
13,09
0,46 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy [PLN]
2018-09-18
99,66
0,00 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2018-09-18
989,10
0,00 %
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-09-18
97,80
-0,01 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-09-18
97,52
0,20 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2018-09-18
120,29
0,00 %
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
2018-09-18
1133,36
0,00 %
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
2018-09-18
1114,83
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
106,56
-1,23
-1,14
-0,03
1,68
3,94
5,97
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
100,24
0,10
0,10
0,45
0,39
-1,88
2,98
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
93,54
0,55
0,59
1,82
-0,73
-5,42
-10,13
-14,42
-1,97
-2,58
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
97,60
0,00
0,00
0,00
-4,40
-13,17
-14,01
-
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
1134,56
0,00
0,00
0,00
0,07
1,95
2,97
6,74
-
-
x
Zl
AXA - Globalny Akcji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
98,86
-0,37
-0,37
0,60
0,87
-0,01
0,45
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
169,09
0,54
0,32
0,94
0,12
0,17
3,31
1,62
18,34
9,32
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
229,31
0,85
0,37
0,71
-0,81
1,80
5,14
5,99
17,04
21,74
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
206,62
4,07
2,01
3,24
3,24
-0,85
0,36
8,42
34,68
15,69
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
215,85
0,66
0,31
0,60
0,16
3,40
3,95
10,27
23,82
40,24
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
168,84
0,24
0,14
0,31
-1,69
-5,93
-3,41
2,63
40,82
35,80
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
168,84
0,24
0,14
0,31
-1,69
-5,93
-3,41
2,63
40,82
35,80
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-09-18
10554,29
0,00
0,00
0,00
-4,82
-4,94
-4,23
-3,63
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
123,20
1,74
1,43
0,17
3,07
-2,55
3,56
22,73
64,77
73,52
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
165,41
0,00
0,00
-1,65
3,08
1,11
9,96
-
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
120,21
0,80
0,67
2,91
-1,31
-3,50
-9,75
-
-
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
127,06
0,25
0,20
0,40
-3,41
-7,63
-10,06
-6,73
16,75
30,81
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
128,35
0,26
0,20
1,51
1,41
1,39
0,63
5,18
16,27
17,72
x
Zl
Emerging Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-09-18
89,19
0,66
0,75
1,65
-1,72
-5,75
-9,74
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-09-18
106,56
-1,14 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-09-18
100,24
0,10 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2018-09-18
93,54
0,59 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2018-09-18
97,60
0,00 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2018-09-18
1134,56
0,00 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-09-18
98,86
-0,37 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-09-18
169,09
0,32 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-09-18
229,31
0,37 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2018-09-18
206,62
2,01 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2018-09-18
215,85
0,31 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-09-18
168,84
0,14 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2018-09-18
168,84
0,14 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2018-09-18
10554,29
0,00 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-09-18
123,20
1,43 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2018-09-18
165,41
0,00 %
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
2018-09-18
120,21
0,67 %
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2018-09-18
127,06
0,20 %
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2018-09-18
128,35
0,20 %
Emerging Markets [PLN]
2018-09-18
89,19
0,75 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
98,96
-0,01
-0,01
-0,12
-0,43
0,35
-0,22
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-09-18
1196,35
0,00
0,00
0,00
-0,39
-0,34
-2,11
-3,01
-
-
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
97,89
0,01
0,01
0,08
-0,21
-0,17
-1,13
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
179,93
0,14
0,08
0,37
0,76
1,12
1,76
1,51
8,63
16,23
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
104,77
0,02
0,02
0,08
-0,08
0,15
0,12
1,04
2,65
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-09-18
137,54
0,14
0,10
0,29
0,21
0,12
-0,66
-0,26
3,84
7,84
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-09-18
108,14
0,03
0,03
0,32
0,39
0,18
-1,31
-0,81
1,14
4,30
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-09-18
98,96
-0,01 %
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2018-09-18
1196,35
0,00 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-09-18
97,89
0,01 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2018-09-18
179,93
0,08 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-09-18
104,77
0,02 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2018-09-18
137,54
0,10 %
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2018-09-18
108,14
0,03 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-09-18
128,58
-0,39
-0,30
0,43
1,00
-7,65
-10,50
-13,17
-17,75
-3,14
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-09-18
50,91
0,10
0,20
-0,43
0,30
-5,60
-5,55
-3,47
-4,34
-11,68
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-09-18
128,58
-0,30 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-09-18
50,91
0,20 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
AXA - Emerging Markets [USD]
2018-02-28
369.03
%
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20.5
%
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
%
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Jak oceniasz
serwis axa.pl?