Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
122,68
+1,62
1,95
8,03
23,01
24,42
-1,38
6,69
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
122,68
+1,62
1,95
8,03
23,01
24,42
-1,38
6,69
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-04-25
133,50
+0,92
1,22
3,31
14,99
26,82
15,70
31,10
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-04-25
148,85
+0,41
0,61
3,50
10,36
13,38
3,50
-1,58
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
280,54
+0,25
0,71
5,68
20,77
34,71
19,40
40,61
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-04-25
294,11
+0,53
1,55
8,67
17,60
29,66
18,34
20,56
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-04-25
95,14
+0,46
0,44
1,46
10,38
19,36
-
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
97,98
+1,31
1,27
4,45
17,23
21,19
-
-
x
Zl
AXA - Legg Mason Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
388,82
+1,43
5,49
7,66
16,81
16,31
-4,28
0,03
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
144,31
+1,70
2,41
9,05
23,47
23,26
7,21
11,71
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-04-25
112,84
+0,89
1,00
5,70
15,91
24,85
23,16
24,86
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-04-25
164,05
+0,86
1,40
2,91
12,69
25,86
-
-
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
93,15
+1,43
1,31
6,27
19,85
21,23
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
93,63
+0,85
0,79
6,36
15,39
17,74
2,78
11,03
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
199,84
+0,75
1,48
6,72
17,29
19,38
10,41
18,70
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
81,14
+4,28
3,33
25,82
64,58
46,20
-20,17
-13,34
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
129,72
+1,30
1,67
8,29
24,00
25,81
2,38
8,53
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2017-04-25
111,01
+0,35
0,39
4,48
10,84
17,58
11,51
23,51
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2017-04-25
114,13
+0,33
0,38
6,56
17,60
21,39
11,43
23,87
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2017-04-25
122,68
+1,62 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2017-04-25
122,68
+1,62 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-04-25
133,50
+0,92 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2017-04-25
148,85
+0,41 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2017-04-25
280,54
+0,25 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2017-04-25
294,11
+0,53 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-04-25
95,14
+0,46 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2017-04-25
97,98
+1,31 %
AXA - Legg Mason Akcji [PLN]
2017-04-25
388,82
+1,43 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2017-04-25
144,31
+1,70 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-04-25
112,84
+0,89 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-04-25
164,05
+0,86 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2017-04-25
93,15
+1,43 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2017-04-25
93,63
+0,85 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2017-04-25
199,84
+0,75 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2017-04-25
81,14
+4,28 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2017-04-25
129,72
+1,30 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2017-04-25
111,01
+0,35 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2017-04-25
114,13
+0,33 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-04-25
122,56
+0,01
0,01
1,87
3,25
4,54
7,19
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-04-25
152,11
0
0,00
2,14
1,39
-
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-04-25
147,24
+0,16
0,24
1,57
4,95
6,23
9,02
-
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-04-25
111,63
+1,29
1,42
5,07
9,68
9,82
-6,21
-2,28
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-04-25
163,52
+1,65
2,66
5,91
13,05
12,88
12,96
17,19
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-04-25
135,35
+0,20
0,27
2,39
4,00
5,45
2,03
7,63
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2017-04-25
119,70
+0,44
0,53
3,82
8,00
9,94
2,67
9,16
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-04-25
160,57
+0,12
0,19
3,27
7,18
7,56
9,18
14,94
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-04-25
118,41
+0,61
0,72
1,30
4,26
4,19
-4,47
0,60
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2017-04-25
118,41
+0,61
0,72
1,30
4,26
4,19
-4,47
0,60
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-04-25
134,75
0
0,00
0,57
2,62
-
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2017-04-25
122,56
+0,01 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2017-04-25
152,11
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2017-04-25
147,24
+0,16 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2017-04-25
111,63
+1,29 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2017-04-25
163,52
+1,65 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-04-25
135,35
+0,20 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2017-04-25
119,70
+0,44 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2017-04-25
160,57
+0,12 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2017-04-25
118,41
+0,61 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2017-04-25
118,41
+0,61 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2017-04-25
134,75
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
1307,62
+0,04
0,57
1,31
1,29
3,49
4,74
-
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
246,41
+0,04
0,10
0,77
1,89
3,48
-
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
134,66
+0,01
0,01
0,91
1,89
3,29
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
232,89
-0,03
-0,07
1,81
1,29
2,52
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
108,04
-0,06
-0,07
0,96
-0,16
0,83
1,44
-
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
199,11
-0,09
-0,18
3,71
-2,09
-2,92
-1,07
-
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
131,42
-0,11
-0,14
1,44
-0,19
0,19
0,44
6,72
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
131,42
-0,11
-0,14
1,44
-0,19
0,19
0,44
6,72
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
129,37
+0,02
0,02
0,56
0,75
2,32
2,52
6,02
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
129,37
+0,02
0,02
0,56
0,75
2,32
2,52
6,02
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
203,42
-0,09
-0,18
1,75
0,37
1,14
3,19
8,09
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
302,08
-0,18
-0,53
1,95
0,16
1,43
1,62
-
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-04-25
1','307,62
+0,04 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2017-04-25
246,41
+0,04 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-04-25
134,66
+0,01 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2017-04-25
232,89
-0,03 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2017-04-25
108,04
-0,06 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2017-04-25
199,11
-0,09 %
AXA - Obligacji [PLN]
2017-04-25
131,42
-0,11 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2017-04-25
131,42
-0,11 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2017-04-25
129,37
+0,02 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2017-04-25
129,37
+0,02 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2017-04-25
203,42
-0,09 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2017-04-25
302,08
-0,18 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-04-25
243,33
+0,01
0,03
0,82
1,25
2,82
4,29
7,26
x
Zl
AXA - Legg Mason Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-04-25
266,67
+0,02
0,04
0,49
0,74
1,23
2,54
5,13
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-04-25
121,31
-0,01
-0,01
0,54
0,80
1,56
2,89
5,65
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-04-25
121,31
-0,01
-0,01
0,54
0,80
1,56
2,89
5,65
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2017-04-25
2125,88
+0,06
1,33
1,16
1,15
1,97
3,51
5,92
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2017-04-25
243,33
+0,01 %
AXA - Legg Mason Pieniężny [PLN]
2017-04-25
266,67
+0,02 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2017-04-25
121,31
-0,01 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2017-04-25
121,31
-0,01 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2017-04-25
2','125,88
+0,06 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
58,70
+0,05
0,03
-1,68
2,80
13,19
15,69
7,47
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
65,31
-0,23
-0,15
-1,52
-0,03
9,99
15,47
48,67
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
15,07
0
0,00
0,87
2,03
4,73
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
417,82
-0,01
-0,06
0,83
0,83
3,92
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
14,53
+0,07
0,01
3,79
6,84
8,68
0,55
6,06
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
91,10
+0,10
0,09
4,58
8,40
12,37
4,69
9,25
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
482,26
-0,61
-2,94
-2,74
-2,17
1,84
8,08
37,22
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2017-04-25
58,70
+0,05 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2017-04-25
65,31
-0,23 %
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2017-04-25
15,07
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2017-04-25
417,82
-0,01 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2017-04-25
14,53
+0,07 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2017-04-25
91,10
+0,10 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2017-04-25
482,26
-0,61 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
366,18
-0,38
-1,41
-2,20
6,01
16,81
8,36
-
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
16,86
+0,72
0,12
5,57
9,34
9,69
9,20
14,93
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
353,78
+0,60
2,12
5,42
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
234,89
+0,50
1,17
4,50
13,18
12,70
5,49
22,88
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
646,67
+0,60
3,86
6,30
11,67
9,80
21,64
48,01
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
15,05
+0,60
0,09
1,42
8,90
10,74
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
57,26
+0,33
0,19
3,81
5,08
2,14
-
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
674,49
-0,16
-1,10
0,44
6,47
11,56
6,64
46,61
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
199,10
+0,82
1,61
3,02
3,53
22,36
3,06
-
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
713,69
+0,71
5,04
17,28
8,14
14,65
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
13,80
+0,66
0,09
5,59
11,74
27,31
-8,18
1,25
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
12,53
+0,32
0,04
5,56
11,88
19,11
0,32
-2,64
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
7,32
-0,41
-0,03
5,02
0,41
19,02
-1,08
-18,58
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2017-04-25
366,18
-0,38 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2017-04-25
16,86
+0,72 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2017-04-25
353,78
+0,60 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2017-04-25
234,89
+0,50 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2017-04-25
646,67
+0,60 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2017-04-25
15,05
+0,60 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2017-04-25
57,26
+0,33 %
AXA - Global [EUR]
2017-04-25
674,49
-0,16 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2017-04-25
199,10
+0,82 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2017-04-25
713,69
+0,71 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2017-04-25
13,80
+0,66 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2017-04-25
12,53
+0,32 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2017-04-25
7,32
-0,41 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-04-25
16,00
+0,50
0,08
3,03
8,47
11,34
1,27
4,58
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2017-04-25
745,20
+0,39
2,90
0,35
4,95
4,96
4,32
13,35
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2017-04-25
16,00
+0,50 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2017-04-25
745,20
+0,39 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-04-25
13,70
+0,81
0,11
4,74
13,98
18,21
17,09
14,26
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2017-04-25
123,09
+0,38
0,46
6,25
8,30
6,32
-1,57
5,67
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-04-25
99,09
+0,63
0,62
1,57
1,30
1,23
-6,42
-2,11
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2017-04-25
13,70
+0,81 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2017-04-25
123,09
+0,38 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2017-04-25
99,09
+0,63 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
105,81
+1,13
1,18
2,93
9,99
7,26
-5,92
2,24
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
1054,10
0
0,00
4,26
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
167,27
+0,53
0,88
16,31
-0,18
-12,14
-15,40
-0,48
x
Zl
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
121,41
+0,28
0,34
2,76
5,37
17,46
-4,18
23,79
x
Zl
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
119,76
+0,39
0,47
1,70
8,52
10,21
-0,89
13,13
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
165,63
+0,13
0,22
5,22
13,13
11,33
-7,89
10,57
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
226,15
-0,01
-0,02
1,61
10,80
16,04
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
178,66
+0,62
1,10
-0,35
9,67
7,63
-9,62
24,53
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
190,81
+0,51
0,96
1,02
9,15
14,18
10,27
14,99
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
223,03
+1,03
2,28
7,80
18,61
31,95
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
150,86
+0,57
0,86
9,74
19,28
21,99
0,77
20,55
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
150,86
+0,57
0,86
9,74
19,28
21,99
0,77
20,55
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-04-25
87,35
+0,89
0,77
10,89
16,10
30,10
15,33
36,85
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-04-25
105,81
+1,13 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2017-04-25
1','054,10
0 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2017-04-25
167,27
+0,53 %
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska [PLN]
2017-04-25
121,41
+0,28 %
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska [PLN]
2017-04-25
119,76
+0,39 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-04-25
165,63
+0,13 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2017-04-25
226,15
-0,01 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2017-04-25
178,66
+0,62 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2017-04-25
190,81
+0,51 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2017-04-25
223,03
+1,03 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2017-04-25
150,86
+0,57 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2017-04-25
150,86
+0,57 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2017-04-25
87,35
+0,89 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2017-04-25
1209,23
0
0,00
1,19
1,36
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
107,98
-0,03
-0,03
0,79
0,81
3,62
2,96
5,20
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
174,06
+0,11
0,19
0,83
2,64
11,95
7,64
9,11
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2017-04-25
102,41
-0,03
-0,03
1,03
0,20
1,51
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2017-04-25
135,64
+0,04
0,06
1,25
1,46
5,22
4,86
8,34
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2017-04-25
1','209,23
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska [PLN]
2017-04-25
107,98
-0,03 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2017-04-25
174,06
+0,11 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2017-04-25
102,41
-0,03 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2017-04-25
135,64
+0,04 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-04-25
148,72
-1,30
-1,96
0,79
-3,21
0,49
1,12
5,46
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2017-04-25
52,51
-0,47
-0,25
-6,40
-4,35
-1,24
-22,31
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2017-04-25
148,72
-1,30 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2017-04-25
52,51
-0,47 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19,49
0
0,00
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40,06
-0,32
-0,13
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479,92
+0,36
1,71
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12,57
+1,45
0,18
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11,88
-1,41
-0,17
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20,50
+1,99
0,40
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103,33
+0,64
0,66
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136,18
+1,10
1,48
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,98
+1,60
0,11
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7,66
+1,06
0,08
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6,95
+2,21
0,15
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109,96
+1,22
1,33
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19,49
0 %
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40,06
-0,32 %
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479,92
+0,36 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12,57
+1,45 %