Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
118,36
-1,16
-1,39
-1,89
-3,68
-2,62
-6,10
-2,34
20,99
-0,86
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
118,36
-1,16
-1,39
-1,89
-3,68
-2,62
-6,10
-2,34
20,99
-0,86
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-03-16
137,17
-0,95
-1,31
-0,63
-1,25
1,67
-0,55
1,49
34,49
21,62
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
309,00
-0,83
-2,58
-0,81
0,09
2,52
3,37
9,79
50,95
34,72
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-03-16
282,47
-0,86
-2,46
-0,88
-3,62
-2,56
-2,62
-4,66
27,57
15,68
x
Zl
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-03-16
91,50
-0,60
-0,55
-0,54
-1,25
-0,24
-5,20
-5,76
19,95
-
x
Zl
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
95,55
-1,02
-0,98
-1,67
-3,36
-2,87
-6,84
-3,32
22,00
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
140,92
-1,30
-1,86
-2,29
-3,91
-3,07
-3,27
-0,49
24,11
11,16
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-03-16
111,21
-0,74
-0,83
-0,81
-0,62
0,14
-0,81
-0,97
27,53
25,00
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
93,77
-0,80
-0,76
-1,79
-3,33
-3,45
-4,36
1,71
22,53
-
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
96,27
-0,64
-0,62
-0,96
-1,65
0,40
-0,29
4,19
24,24
9,53
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
185,68
-0,40
-0,75
-1,24
-2,72
-2,64
-6,65
-6,80
14,20
6,96
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
75,23
-3,42
-2,66
-5,70
-10,64
-12,57
-18,85
-2,22
36,93
-10,73
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
130,52
-0,96
-1,26
-1,69
-2,97
-0,13
-1,91
2,35
27,55
10,51
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-03-16
113,50
-0,73
-0,84
0,06
-2,69
-1,17
-4,07
-0,53
27,27
17,11
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2018-03-16
118,36
-1,16 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2018-03-16
118,36
-1,16 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-03-16
137,17
-0,95 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-03-16
309,00
-0,83 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-03-16
282,47
-0,86 %
AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-03-16
91,50
-0,60 %
AXA - KBC Akcyjny [PLN]
2018-03-16
95,55
-1,02 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-03-16
140,92
-1,30 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-03-16
111,21
-0,74 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-03-16
93,77
-0,80 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-03-16
96,27
-0,64 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-03-16
185,68
-0,40 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-03-16
75,23
-3,42 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-03-16
130,52
-0,96 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-03-16
113,50
-0,73 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
125,93
+0,05
0,06
-0,03
0,03
0,12
0,52
3,60
7,77
9,73
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
154,45
0
0,00
0,00
-0,55
1,71
0,36
1,32
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
145,20
-0,08
-0,12
-0,27
-0,72
0,32
-1,49
-1,60
8,15
8,51
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-03-16
116,03
-0,09
-0,10
0,31
0,92
1,60
1,77
6,42
14,57
-0,83
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-03-16
138,47
-0,16
-0,22
-0,17
-0,13
0,42
0,54
3,01
8,78
5,48
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-03-16
122,52
-0,32
-0,39
-0,43
-0,65
0,36
0,12
3,33
14,14
7,04
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
155,95
+0,21
0,33
-0,64
-1,47
-1,91
-2,82
-2,76
7,54
6,79
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-03-16
122,44
+0,06
0,07
0,19
-0,07
1,06
-0,58
5,30
9,35
0,24
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-03-16
122,44
+0,06
0,07
0,19
-0,07
1,06
-0,58
5,30
9,35
0,24
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
138,15
0
0,00
-0,10
0,66
1,59
2,84
1,32
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-03-16
125,93
+0,05 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2018-03-16
154,45
0 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2018-03-16
145,20
-0,08 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-03-16
116,03
-0,09 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-03-16
138,47
-0,16 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-03-16
122,52
-0,32 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-03-16
155,95
+0,21 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-03-16
122,44
+0,06 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2018-03-16
122,44
+0,06 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2018-03-16
138,15
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
1344,86
+0,01
0,12
0,05
0,13
0,29
1,12
3,47
7,19
8,08
x
Zl
AXA - KBC Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
255,39
-0,01
-0,03
0,03
-0,02
0,74
2,73
4,03
7,48
-
x
Zl
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
137,26
0
0,00
0,03
0,20
0,65
1,46
2,36
-
-
x
Zl
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
239,96
+0,00
0,01
0,03
0,35
0,99
1,93
4,20
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
109,71
+0,02
0,02
0,20
0,72
0,88
0,60
1,98
2,07
3,06
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
189,45
-0,09
-0,17
-0,57
-0,27
0,10
-3,65
-3,75
-6,90
-7,42
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
135,52
+0,04
0,06
0,30
1,11
0,98
1,51
4,11
3,21
3,70
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
135,52
+0,04
0,06
0,30
1,11
0,98
1,51
4,11
3,21
3,70
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
130,86
-0,01
-0,01
0,06
0,04
0,11
0,41
1,42
4,33
4,05
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
130,86
-0,01
-0,01
0,06
0,04
0,11
0,41
1,42
4,33
4,05
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
211,44
+0,03
0,07
0,27
1,16
0,89
1,78
5,08
5,00
7,03
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
316,19
+0,02
0,06
0,27
0,63
1,04
2,43
6,10
6,16
6,42
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-03-16
1344,86
+0,01 %
AXA - KBC Gamma [PLN]
2018-03-16
255,39
-0,01 %
AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-03-16
137,26
0 %
AXA - KBC Papierów Dłużnych [PLN]
2018-03-16
239,96
+0,00 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-03-16
109,71
+0,02 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2018-03-16
189,45
-0,09 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-03-16
135,52
+0,04 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2018-03-16
135,52
+0,04 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-03-16
130,86
-0,01 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2018-03-16
130,86
-0,01 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-03-16
211,44
+0,03 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2018-03-16
316,19
+0,02 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-03-16
250,09
0
0,00
0,09
0,19
0,75
1,56
3,13
6,16
7,29
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-03-16
124,17
+0,01
0,01
0,13
0,23
0,65
1,40
2,64
4,18
5,60
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-03-16
124,17
+0,01
0,01
0,13
0,23
0,65
1,40
2,64
4,18
5,60
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-03-16
2176,28
-0,00
-0,04
0,07
0,36
0,48
1,29
3,01
4,43
5,97
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-03-16
272,55
+0,01
0,02
0,08
0,04
0,64
1,45
2,42
3,56
4,86
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2018-03-16
250,09
0 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-03-16
124,17
+0,01 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2018-03-16
124,17
+0,01 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-03-16
2176,28
-0,00 %
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2018-03-16
272,55
+0,01 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
52,76
+0,29
0,15
0,11
2,95
-4,33
-4,40
-11,91
6,14
0,13
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
57,68
+0,33
0,19
0,30
3,74
-5,74
-6,33
-13,52
1,19
-0,33
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
14,22
+0,21
0,03
-0,14
-0,07
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
90,19
+0,26
0,23
-0,06
-0,02
-1,10
-1,71
-0,54
14,94
5,63
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-03-16
52,76
+0,29 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2018-03-16
57,68
+0,33 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2018-03-16
14,22
+0,21 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2018-03-16
90,19
+0,26 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
386,07
+0,15
0,58
1,55
3,50
-2,19
6,81
1,61
29,88
14,48
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
133,90
-0,52
-0,70
1,44
1,95
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
231,39
-0,09
-0,20
-0,09
0,30
-2,19
-3,35
2,24
14,99
3,78
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
374,22
-0,14
-0,52
0,01
1,75
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
504,72
-0,00
-0,02
0,80
1,20
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
16,00
-0,44
-0,07
0,44
-1,96
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
13,68
+0,07
0,01
0,00
-0,58
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
8,39
-0,36
-0,03
-2,56
-0,59
11,72
-0,36
14,77
44,91
30,08
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-03-16
386,07
+0,15 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2018-03-16
133,90
-0,52 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-03-16
231,39
-0,09 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2018-03-16
374,22
-0,14 %
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-03-16
504,72
-0,00 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2018-03-16
16,00
-0,44 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2018-03-16
13,68
+0,07 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-03-16
8,39
-0,36 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-03-16
16,84
-0,24
-0,04
0,06
-0,30
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-03-16
11,47
0
0,00
-0,17
-0,43
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-03-16
16,45
+0,30
0,05
-0,42
-0,72
-0,12
0,37
3,26
18,18
8,37
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-03-16
756,01
-0,07
-0,53
0,21
1,79
0,03
-0,78
1,18
9,29
5,76
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2018-03-16
16,84
-0,24 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2018-03-16
11,47
0 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2018-03-16
16,45
+0,30 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-03-16
756,01
-0,07 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-03-16
13,23
-0,23
-0,03
-0,75
-1,12
-2,51
-3,92
-3,36
17,39
14,84
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
120,02
+0,07
0,08
-0,10
-0,51
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
982,27
0
0,00
0,00
-0,80
0,58
-0,99
-
-
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-03-16
101,86
-0,23
-0,23
-0,36
-0,38
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-03-16
101,76
-0,44
-0,45
-0,75
-1,37
0,04
0,86
3,38
6,89
-2,97
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-03-16
120,28
0
0,00
0,00
0,91
3,07
1,50
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2018-03-16
13,23
-0,23 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy [PLN]
2018-03-16
120,02
+0,07 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2018-03-16
982,27
0 %
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-03-16
101,86
-0,23 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-03-16
101,76
-0,44 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2018-03-16
120,28
0 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
100,56
+0,15
0,15
-0,69
1,97
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
97,34
-0,31
-0,30
-0,90
0,51
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
104,08
+0,01
0,01
0,64
-1,09
-0,72
-4,28
-0,39
10,96
-5,28
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
113,50
0
0,00
0,00
-0,50
0,66
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
1101,84
0
0,00
0,00
-2,81
0,19
3,66
7,31
-
-
x
Zl
AXA - Globalny Akcji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
98,42
+0,02
0,02
-0,21
0,35
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
163,68
+0,36
0,59
-0,06
-0,54
-3,12
-1,27
1,72
12,92
-4,54
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
218,11
+0,48
1,05
-0,27
0,42
-4,07
0,99
-4,63
14,29
-
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
205,88
-0,53
-1,09
0,63
-0,48
-3,07
8,01
10,97
27,92
9,03
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
207,65
+0,33
0,68
-1,22
0,07
0,67
6,45
8,52
28,43
23,06
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
174,80
-0,68
-1,19
-0,99
-0,99
1,83
7,25
21,95
46,23
17,18
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
174,80
-0,68
-1,19
-0,99
-0,99
1,83
7,25
21,95
46,23
17,18
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-03-16
11019,90
0
0,00
0,00
-0,52
1,44
0,62
-
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
118,96
-0,66
-0,79
-0,73
6,28
16,23
19,38
39,64
84,01
58,34
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
150,43
0
0,00
3,54
4,02
10,48
-
-
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
133,19
-0,76
-1,02
-0,68
-2,28
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
141,27
+0,44
0,62
0,68
2,73
3,34
5,24
13,88
47,20
18,57
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
127,55
+0,02
0,02
0,20
-0,42
-0,10
5,02
6,38
24,08
9,73
x
Zl
Emerging Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-16
98,82
0
0,00
-0,01
2,93
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-03-16
100,56
+0,15 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-03-16
97,34
-0,31 %
AXA - Akcji Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-03-16
104,08
+0,01 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2018-03-16
113,50
0 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2018-03-16
1101,84
0 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-03-16
98,42
+0,02 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-03-16
163,68
+0,36 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-03-16
218,11
+0,48 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2018-03-16
205,88
-0,53 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2018-03-16
207,65
+0,33 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-03-16
174,80
-0,68 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2018-03-16
174,80
-0,68 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2018-03-16
11019,90
0 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-03-16
118,96
-0,66 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2018-03-16
150,43
0 %
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
2018-03-16
133,19
-0,76 %
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2018-03-16
141,27
+0,44 %
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2018-03-16
127,55
+0,02 %
Emerging Markets [PLN]
2018-03-16
98,82
0 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
99,18
-0,03
-0,03
0,37
0,34
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-03-16
1222,08
0
0,00
0,00
-1,02
-1,03
-0,93
0,75
-
-
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
99,01
+0,03
0,03
-0,10
0,17
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
176,81
+0,02
0,03
-0,15
-0,12
-0,53
-0,19
2,75
17,45
11,63
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
104,64
+0,01
0,01
0,11
0,40
0,44
0,91
2,67
3,91
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-16
138,46
-0,02
-0,03
-0,15
-0,06
0,23
0,46
2,87
8,68
8,29
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-03-16
109,58
+0,05
0,05
0,00
0,01
0,32
0,59
1,74
6,26
4,78
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-03-16
99,18
-0,03 %
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2018-03-16
1222,08
0 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-03-16
99,01
+0,03 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2018-03-16
176,81
+0,02 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-03-16
104,64
+0,01 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2018-03-16
138,46
-0,02 %
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2018-03-16
109,58
+0,05 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-03-16
143,67
-0,22
-0,32
-0,41
-3,21
2,39
-3,49
-3,27
-1,43
-2,24
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-03-16
53,90
+0,02
0,01
-0,28
-1,17
2,74
2,32
0,84
5,19
-16,29
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-03-16
143,67
-0,22 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-03-16
53,90
+0,02 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
0
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
-0,06
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
-0,32
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-1,07
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
+0,07
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
+0,36
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-0,34
-2,22
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
+1,45
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
-0,12
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
+0,41
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
-1,41
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
+1,99
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
+0,15
1,10
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
+1,42
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
+0,64
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
+1,10
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
+1,60
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
+1,06
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,98
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
-0,16
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
+1,02
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
+0,16
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
+2,21
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
+1,22
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
+0,54
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-02-21
397.27
-0,30
-2,66
0,48
5,32
22,82
4,14
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
0 %
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
-0,06 %
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
-0,32 %
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
-1,07 %
AXA - Emerging Markets [USD]
2018-02-28
369.03
+0,07 %
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
+0,36 %
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
+1,45 %
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
-0,12 %
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
+0,41 %
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
-1,41 %
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20.5
+1,99 %
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
+0,15 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
+1,42 %
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
+0,64 %
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
+1,10 %
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
+1,60 %
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
+1,06 %
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
-0,98 %
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
-0,16 %
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
+1,02 %
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
+0,16 %
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
+2,21 %
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
+1,22 %
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
+0,54 %
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-02-21
397.27
-0,30 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
0
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
+0,56
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
+0,52
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
0
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
+0,75
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
+0,39
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
-0,06
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
+0,26
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
+0,33
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
0
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-0,18
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
+0,23
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
0 %
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
+0,56 %
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
+0,52 %
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
0 %
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
+0,75 %
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
+0,39 %
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
-0,06 %
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
+0,26 %
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
+0,33 %
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
0 %
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
-0,18 %
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
+0,23 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
0
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
+0,08
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
+0,19
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,20
-0,86
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
+0,18
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
0 %
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
+0,08 %
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
+0,19 %
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
0 %
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
+0,18 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
0 %
Jak oceniasz
serwis axa.pl?