ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
110,66
-0,68
-0,61
-0,31
-3,33
-6,15
-14,08
-10,48
18,73
-5,94
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
110,66
-0,68
-0,61
-0,31
-3,33
-6,15
-14,08
-10,48
18,73
-5,94
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-07-16
130,50
0,13
0,10
1,28
-2,51
-3,89
-6,66
-5,48
27,04
15,20
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-07-16
87,72
0,11
0,13
0,84
-1,89
-3,56
-7,73
-9,88
13,88
2,44
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
90,72
-0,37
-0,41
-0,12
-2,19
-4,65
-12,63
-8,94
18,23
-0,31
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
332,88
1,02
0,31
1,77
-0,61
10,32
4,87
13,32
56,27
41,76
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-07-16
292,30
2,66
0,92
1,90
0,63
6,01
-3,45
-1,00
24,97
18,58
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
126,58
-0,43
-0,34
-1,06
-4,33
-9,22
-18,01
-11,72
13,85
-2,03
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-07-16
100,44
0,09
0,09
-0,70
-3,73
-8,61
-13,05
-12,18
14,05
9,01
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
88,58
-0,75
-0,84
-0,73
-2,51
-5,26
-13,22
-7,11
17,54
5,81
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
91,64
-0,14
-0,15
-0,48
-3,16
-3,23
-8,52
-3,57
18,20
4,08
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
157,45
0,63
0,40
0,27
-4,89
-13,30
-19,62
-21,28
-2,36
-9,10
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
65,34
-0,68
-1,03
-0,67
-5,41
-13,39
-33,22
-20,92
37,12
-22,24
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
122,85
-0,49
-0,40
-0,23
-3,87
-5,21
-11,38
-6,41
25,63
3,04
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-07-16
108,12
0,05
0,05
-0,18
-4,05
-4,18
-9,28
-6,28
20,24
11,38
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2018-07-16
110,66
-0,61 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2018-07-16
110,66
-0,61 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-07-16
130,50
0,10 %
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-07-16
87,72
0,13 %
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
2018-07-16
90,72
-0,41 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-07-16
332,88
0,31 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-07-16
292,30
0,92 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-07-16
126,58
-0,34 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-07-16
100,44
0,09 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-07-16
88,58
-0,84 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-07-16
91,64
-0,15 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-07-16
157,45
0,40 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-07-16
65,34
-1,03 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-07-16
122,85
-0,40 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-07-16
108,12
0,05 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
125,95
0,04
0,03
0,06
0,44
-0,04
0,17
0,65
7,60
10,24
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
146,29
0,00
0,00
0,00
-5,40
-5,00
-4,85
-4,52
-0,56
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
127,93
0,98
0,77
0,23
-9,97
-10,36
-12,72
-13,24
-7,44
-3,06
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-07-16
117,23
0,14
0,12
0,48
0,04
2,15
0,45
2,58
16,95
3,68
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-07-16
136,87
-0,01
-0,01
-0,10
-0,70
-0,93
-1,80
0,18
6,85
4,53
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-07-16
119,67
-0,07
-0,06
-0,22
-1,51
-1,67
-4,09
-1,18
10,93
4,74
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
144,70
0,23
0,16
0,49
-2,14
-5,70
-9,55
-10,32
-0,88
-1,42
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-07-16
124,91
-0,79
-0,63
1,05
0,93
0,22
-1,09
3,43
11,36
3,99
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-07-16
124,91
-0,79
-0,63
1,05
0,93
0,22
-1,09
3,43
11,36
3,99
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
124,67
-6,28
-4,80
-4,80
-7,86
-8,99
-9,04
-9,35
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-07-16
125,95
0,03 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2018-07-16
146,29
0,00 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2018-07-16
127,93
0,77 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-07-16
117,23
0,12 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-07-16
136,87
-0,01 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-07-16
119,67
-0,06 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-07-16
144,70
0,16 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-07-16
124,91
-0,63 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2018-07-16
124,91
-0,63 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2018-07-16
124,67
-4,80 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
1344,21
0,23
0,02
0,11
0,15
-0,36
-0,01
1,96
5,28
7,67
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
256,76
0,08
0,03
0,09
0,20
0,34
1,18
3,55
7,22
8,98
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
137,13
0,02
0,01
0,06
-0,31
-0,07
0,53
1,84
4,77
-
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
241,04
0,27
0,11
0,11
0,36
0,11
1,17
2,72
5,77
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
109,90
-0,01
-0,01
-0,03
0,22
0,08
1,04
1,17
1,78
4,32
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
184,96
-0,01
-0,01
-0,47
-0,19
-1,63
-2,18
-6,31
-10,74
-8,74
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
135,97
0,11
0,08
0,07
0,32
-0,17
1,25
2,43
3,25
5,13
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
135,97
0,11
0,08
0,07
0,32
-0,17
1,25
2,43
3,25
5,13
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
131,41
0,02
0,02
0,04
0,12
0,24
0,45
1,19
3,12
4,52
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
131,41
0,02
0,02
0,04
0,12
0,24
0,45
1,19
3,12
4,52
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
211,75
0,07
0,03
0,05
0,21
-0,10
1,06
2,64
4,71
8,31
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
316,69
0,26
0,08
0,09
0,39
-0,21
0,82
3,35
5,28
7,78
x
Zl
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-07-16
1344,21
0,02 %
AXA - Gamma [PLN]
2018-07-16
256,76
0,03 %
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-07-16
137,13
0,01 %
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
2018-07-16
241,04
0,11 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-07-16
109,90
-0,01 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2018-07-16
184,96
-0,01 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-07-16
135,97
0,08 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2018-07-16
135,97
0,08 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-07-16
131,41
0,02 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2018-07-16
131,41
0,02 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-07-16
211,75
0,03 %
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych [PLN]
2018-07-16
316,69
0,08 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-07-16
274,09
0,03
0,01
0,06
0,14
0,23
1,03
2,19
3,86
5,33
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-07-16
251,93
0,08
0,03
0,05
0,23
0,36
1,32
2,76
5,58
7,85
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-07-16
124,83
0,17
0,14
0,05
0,19
0,25
1,04
2,29
4,17
5,78
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-07-16
124,83
0,17
0,14
0,05
0,19
0,25
1,04
2,29
4,17
5,78
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-07-16
2179,61
0,37
0,02
0,03
0,01
0,06
0,59
1,67
4,06
5,98
x
Zl
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2018-07-16
274,09
0,01 %
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2018-07-16
251,93
0,03 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-07-16
124,83
0,14 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2018-07-16
124,83
0,14 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-07-16
2179,61
0,02 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
56,31
-0,64
-1,12
0,27
0,27
8,06
5,37
0,23
2,16
10,82
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
60,66
-0,46
-0,75
0,43
2,05
6,87
2,85
-2,66
-4,73
8,44
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
14,26
-0,02
-0,14
1,28
1,71
-0,56
-0,49
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
89,29
-0,10
-0,11
1,55
2,21
-2,04
-1,64
-2,95
9,83
3,78
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-07-16
56,31
-1,12 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2018-07-16
60,66
-0,75 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2018-07-16
14,26
-0,14 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2018-07-16
89,29
-0,11 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
375,42
-3,95
-1,04
-1,02
-5,68
-0,03
-6,83
3,93
15,00
15,47
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
117,05
-1,02
-0,86
-0,38
-7,56
-9,61
-14,96
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
243,42
-1,28
-0,52
-0,86
-1,08
7,55
1,04
1,94
19,65
7,38
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
402,48
-2,41
-0,60
0,66
2,53
10,44
5,15
-
-
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
434,66
0,09
0,02
0,01
-2,99
-14,15
-15,69
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
13,99
-0,10
-0,71
-1,48
-7,17
-9,63
-15,31
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
12,20
0,01
0,08
-0,08
-3,63
-10,88
-13,41
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
7,11
0,00
0,00
1,43
6,28
-14,85
-13,61
-7,18
4,71
6,76
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-07-16
375,42
-1,04 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2018-07-16
117,05
-0,86 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-07-16
243,42
-0,52 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2018-07-16
402,48
-0,60 %
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-07-16
434,66
0,02 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2018-07-16
13,99
-0,71 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2018-07-16
12,20
0,08 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-07-16
7,11
0,00 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-07-16
16,47
0,03
0,18
0,06
-0,30
-0,90
-4,41
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-07-16
11,42
0,01
0,09
0,26
0,18
-0,61
-2,39
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-07-16
16,17
-0,03
-0,19
0,06
0,12
-1,22
-4,77
-1,70
13,00
4,39
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-07-16
766,62
-4,33
-0,56
-0,36
-0,68
3,29
0,87
1,69
7,20
6,14
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2018-07-16
16,47
0,18 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN) [PLN]
2018-07-16
11,42
0,09 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2018-07-16
16,17
-0,19 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-07-16
766,62
-0,56 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-07-16
13,09
-0,05
-0,38
-0,08
-1,50
0,08
-5,90
-4,45
14,62
11,98
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
110,23
0,22
0,20
-0,15
-6,04
-7,66
-8,45
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
961,98
0,00
0,00
0,00
-0,35
-2,22
0,56
-1,58
-
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-07-16
98,89
0,09
0,09
0,37
-0,89
-1,81
-4,19
-
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-07-16
97,87
-0,04
-0,04
-0,24
-1,24
-2,38
-6,77
-2,32
1,63
-4,51
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
122,87
0,00
0,00
0,00
-0,94
1,80
3,96
4,87
-
-
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
1131,79
0,00
0,00
0,00
0,18
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-07-16
1114,59
0,00
0,00
0,00
0,24
-
-
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2018-07-16
13,09
-0,38 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy [PLN]
2018-07-16
110,23
0,20 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2018-07-16
961,98
0,00 %
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-07-16
98,89
0,09 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-07-16
97,87
-0,04 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2018-07-16
122,87
0,00 %
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
2018-07-16
1131,79
0,00 %
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
2018-07-16
1114,59
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
102,98
-0,59
-0,57
0,36
0,65
5,70
2,07
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
100,60
-0,08
-0,08
0,01
-1,96
2,65
1,12
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
96,55
-0,93
-0,95
-0,95
-3,18
-5,08
-11,55
-9,12
2,07
-10,68
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
105,25
0,00
0,00
0,00
-6,37
-5,90
-7,26
-
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
1103,33
0,00
0,00
0,00
-0,85
4,99
-0,21
0,98
-
-
x
Zl
AXA - Globalny Akcji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
98,21
-0,28
-0,28
0,02
-0,89
1,77
-3,90
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
168,55
-0,41
-0,24
-0,20
-0,92
1,65
-2,74
0,11
17,71
-5,59
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
224,24
-0,77
-0,34
-0,02
-0,84
4,36
-1,73
1,34
13,36
4,12
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
203,78
-0,04
-0,02
0,75
-3,56
-1,58
-9,67
6,76
32,73
0,76
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
209,40
-0,11
-0,05
-0,24
0,09
2,34
-1,38
9,34
20,92
22,20
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
174,53
0,76
0,44
0,93
-3,10
3,62
-5,81
10,37
39,39
23,85
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
174,53
0,76
0,44
0,93
-3,10
3,62
-5,81
10,37
39,39
23,85
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-07-16
11080,34
0,00
0,00
0,00
-0,21
0,16
1,01
1,42
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
124,41
0,35
0,28
1,66
-1,35
12,31
16,17
32,86
79,08
55,55
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
163,52
8,35
5,38
5,38
-0,05
15,03
12,94
-
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
126,60
-0,08
-0,06
-0,32
1,03
-0,14
-7,79
-
-
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
135,36
-1,23
-0,90
-0,76
-2,16
3,96
-4,82
5,09
23,79
18,16
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
126,45
0,47
0,37
0,25
-0,83
0,83
-6,15
4,26
11,37
6,73
x
Zl
Emerging Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-07-16
92,37
-0,99
-1,06
-0,66
-3,26
-2,08
-6,56
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-07-16
102,98
-0,57 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-07-16
100,60
-0,08 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2018-07-16
96,55
-0,95 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2018-07-16
105,25
0,00 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2018-07-16
1103,33
0,00 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-07-16
98,21
-0,28 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-07-16
168,55
-0,24 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-07-16
224,24
-0,34 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2018-07-16
203,78
-0,02 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2018-07-16
209,40
-0,05 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-07-16
174,53
0,44 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2018-07-16
174,53
0,44 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2018-07-16
11080,34
0,00 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-07-16
124,41
0,28 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2018-07-16
163,52
5,38 %
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
2018-07-16
126,60
-0,06 %
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2018-07-16
135,36
-0,90 %
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2018-07-16
126,45
0,37 %
Emerging Markets [PLN]
2018-07-16
92,37
-1,06 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
98,80
-0,18
-0,18
0,12
0,12
-0,42
-1,09
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-07-16
1199,52
0,00
0,00
0,00
-0,08
-2,02
-2,58
-1,87
-
-
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
98,10
-0,19
-0,19
0,01
-0,03
-1,05
-1,91
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
177,25
0,03
0,02
0,24
-0,14
-0,43
-1,21
0,97
8,52
11,79
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
104,74
0,05
0,05
0,05
0,18
-0,13
0,51
1,51
3,11
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-07-16
136,99
-0,03
-0,02
0,06
-0,28
-1,32
-1,47
0,26
4,08
6,20
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-07-16
107,96
0,07
0,06
0,23
-0,06
-1,25
-1,80
-0,50
1,75
3,32
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-07-16
98,80
-0,18 %
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2018-07-16
1199,52
0,00 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-07-16
98,10
-0,19 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2018-07-16
177,25
0,02 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-07-16
104,74
0,05 %
AXA - Skarbiec Lokacyjny [PLN]
2018-07-16
136,99
-0,02 %
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2018-07-16
107,96
0,06 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-07-16
134,62
0,07
0,05
-2,07
-3,46
-8,31
-9,21
-4,97
-17,75
-3,90
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-07-16
51,59
-0,38
-0,73
-3,48
-5,04
-6,46
-5,98
1,16
-7,20
-19,99
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-07-16
134,62
0,05 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-07-16
51,59
-0,73 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
AXA - Emerging Markets [USD]
2018-02-28
369.03
%
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20.5
%
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
%
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Jak oceniasz
serwis axa.pl?