Aktywnego Inwestowania - Fundusz UFK

Aktywnego Inwestowania

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2015-12-15
39,13
0
0,00
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
Aktywnego Inwestowania
Obserwuj
2015-12-15
39,13
0 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz zrównoważony rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 20%-70%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 30%-80%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje elastyczna polityka inwestycyjna. Od 20% do 70% środków jest inwestowane w akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie. Pozostałe środki inwestowane są w instrumenty dłużne (głównie w obligacje skarbu państwa i w mniejszym stopniu w bankowe papiery wartościowe, obligacje komunalne i przedsiębiorstw) oraz instrumenty rynku pieniężnego (o dużej płynności i krótkim terminie wykupu). Do 10% może być lokowane poza granicami kraju.

Benchmark: 55% WIG + 45% Indeks Obligacji Banku Handlowego

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?