AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio - Fundusz UFK

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-01-18
396,71
-0,17
-0,69
5,17
11,08
7,33
23,79
38,89
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio
Obserwuj
2018-01-18
396,71
-0,17 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje japońskich spółek, których selekcja odbywa się na podstawie analizy fundamentalnej i oceny jakościowej dokonywanej przez zarządzających funduszem. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w dolarach amerykańskich, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Us Corporate Bonds ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Nazwa funduszu źródłowego: AllianceBernstein – Japan Strategic Value Portfolio

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?