AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 - Fundusz

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-01-17
153,74
0
0,00
-0,35
0,35
3,23
-
-
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
Obserwuj
2018-01-17
153,74
0 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu (celem zarządzających jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury). Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat. Intencją jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe, przy czym dominującą strategią jest strategia long/short, polegająca na jednoczesnym zajmowaniu pozycji długiej (kupna) na spółkach, które powinny się zachowywać lepiej od szerokiego rynku oraz pozycji krótkiej (sprzedaży) na indeksie lub spółkach, które wg zarządzającego są przewartościowane. Fundusz inwestuje głównie na rynku polskim.

Benchmark: dwukrotność wskaźnika WIBOR12M, nie mniej niż 8%

Nazwa funduszu źródłowego: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 29.12.2017

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: 7 - 22 grudnia 2017 r. Uwaga: powyższy termin nie ma zastosowania do nabywania jednostek uczestnictwa UFK AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, dla których stosowane są zasady opisane w OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?