AXA - Caspar Akcji Polskich - Fundusz UFK

AXA - Caspar Akcji Polskich

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-01-17
135,62
+0,13
0,18
-0,23
-4,85
-3,13
21,04
5,13
AXA - Caspar Akcji Polskich
Obserwuj
2018-01-17
135,62
+0,13 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji małych i średnich spółek rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-50%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w akcje od 50% do 100% aktywów. Fundusz może inwestować zagranicą ale akcje spółek notowanych w Polsce muszą stanowić co najmniej 50% wszystkich środków funduszu. Pozostałe środki stanowią obligacje (i inne instrumenty dłużne) emitowane i poręczone przez skarb państwa lub NBP. Co najmniej 66% stanowią aktywa nabyte na rynku polskim.

Benchmark: 100% WIG

Nazwa funduszu źródłowego: Caspar Parasolowy FIO - Subfundusz Caspar Akcji Polskich

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?