AXA - Euro Relative Value - Fundusz UFK

AXA - Euro Relative Value

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-03-21
230,79
+0,07
0,15
0,46
0,16
-2,41
-4,68
3,56
16,07
3,46
AXA - Euro Relative Value
Obserwuj
2018-03-21
230,79
+0,07 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-10%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego AXA WF Framlington Euro Relative Value, inwestujący lokujący większość środków (min. 90%) w akcje dużych i znanych spółek prowadzących działalność w Strefie Euro. Do 10% może być inwestowane w akcje spółek spoza tego obszaru

Benchmark: DJ EURO STOXX Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Euro Relative Value ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Nazwa funduszu źródłowego: AXA World Funds - Framlington Euro Relative Value

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?