AXA - Europe Small Cap - Fundusz UFK

AXA - Europe Small Cap

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-14
637,46
+0,98
6,20
-0,51
-0,36
3,32
15,51
28,79
AXA - Europe Small Cap
Obserwuj
2018-02-14
637,46
+0,98 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego AXA WF Framlington Europe Small Cap, inwestujący przynajmniej dwie trzecie środków w akcje europejskich małych oraz średnich spółek. Maksymalnie jedna trzecia wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Europe Small Cap ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: MSCI Europe Small Cap

Nazwa funduszu źródłowego: AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?