AXA - FIZ Globalnych Obligacji - Fundusz UFK

AXA - FIZ Globalnych Obligacji

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-01-17
1 231,35
0
0,00
-0,21
0,73
3,04
-
-
AXA - FIZ Globalnych Obligacji
Obserwuj
2018-01-17
1 231,35
0 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny rynków międzynarodowych
  • 60% - 100% - Selektywna Inwestycja w jednostki uczestnictwa wyspecjalizowanych funduszy obligacyjnych zarządzanych przez AXA Investment Managers oraz AB (Alliance Bernstein)

Opis funduszu

Fundusz inwestuje większość aktywów w płynne jednostki uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez światowych liderów: AXA Investment Managers i AB (dawniej AllianceBernstein). Portfel Funduszu zarządzany jest aktywnie. W zależności od sytuacji makroekonomicznej i perspektyw dla poszczególnych instrumentów dłużnych Fundusz może inwestować w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne posiadające wysoki rating kredytowy, a także w obligacje wysokodochodowe, z różnych rynków i regionów geograficznych. Dodatkowo Fundusz może zawierać transakcje zabezpieczenia ryzyka walutowego. Fundusz inwestuje pośrednio głównie na rynkach międzynarodowych.

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: AXA FIZ Globalnych Obligacji

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 29.12.2017

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: 7 - 28 grudnia 2017 r. Uwaga: powyższy termin nie ma zastosowania do nabywania jednostek uczestnictwa UFK AXA – FIZ Globalnych Obligacji, dla których stosowane są zasady opisane w OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?