AXA - Global - Fundusz UFK

AXA - Global

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-14
691,19
+0,83
5,68
-1,59
3,11
1,22
30,31
13,47
AXA - Global
Obserwuj
2018-02-14
691,19
+0,83 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-10%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje na światowych rynkach akcji krajów rozwiniętych – głównie w duże spółki ze Stanów Zjednoczonych, a w dalszej kolejności w spółki notowane na rynku japońskim, brytyjskim i niemieckim. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Global ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 100% MSCI AC World Total Return Net

Nazwa funduszu źródłowego: AXA World Funds - Framlington Global

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?