AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska - Fundusz UFK

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-01-17
133,57
-0,87
-1,17
8,08
9,72
13,38
43,10
21,53
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska
Obserwuj
2018-01-17
133,57
-0,87 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 65%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-35%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje modelowo blisko 100% aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund, który inwestuje pozyskane głównie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w USA. Nie więcej niż 35% aktywów lokowanych jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

Benchmark:Nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: AXA – JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO)

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?