UFK AXA - ESALIENS Pieniężny - Fundusz UFK

UFK AXA - ESALIENS Pieniężny

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-03-16
272,55
+0,01
0,02
0,08
0,04
0,64
1,45
2,42
3,56
4,86
UFK AXA - ESALIENS Pieniężny
Obserwuj
2018-03-16
272,55
+0,01 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz gotówkowy/pieniężny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

W aktywach funduszu przeważają papiery skarbowe, gwarantowane przez Skarb Państwa i inne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego cechujące się dużą płynnością, terminem wykupu do 1 roku i niskim poziomem ryzyka.

Benchmark: 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland

Nazwa funduszu źródłowego: ESALIENS Parasol FIO subfundusz ESALIENS Pieniężny

 

 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?