AXA - Open Finance Obligacji - Fundusz UFK

AXA - Open Finance Obligacji

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
108,80
+0,19
0,21
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
AXA - Open Finance Obligacji
Obserwuj
2016-06-29
108,80
+0,19 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusze inwestuje min. 70% środków w średnio i długoterminowe papiery wartościowe Skarbu Państwa oraz obligacje przedsiębiorstw o najwyższej wiarygodności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w depozyty i inne instrumenty gotówkowe i pieniężne o dużej płynności.

Benchmark: 100% Citigroup Poland Government Index (CPGI)

Nazwa funduszu źródłowego: Open Finance FIO – Subfundusz Open Finance Obligacji

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?