AXA - Quercus Agresywny - Fundusz UFK

AXA - Quercus Agresywny

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-14
191,41
+1,15
2,18
3,35
-2,91
-0,73
24,27
14,60
AXA - Quercus Agresywny
Obserwuj
2018-02-14
191,41
+1,15 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-50%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje min. 50% środków w akcje (głównie spółek notowanych na GPW, w mniejszym stopniu w wyceniane na rynku New Connect oraz na rynkach zagranicznych). Akcje spółek zagranicznych mogą stanowić do 50% aktywów funduszu. Do 50% środków może być inwestowane w polskie lub zagraniczne obligacje i inne instrumenty dłużne. Do 10% środków może być lokowane w j.u. lub tytuły uczestnictwa innych funduszy (polskich i zagranicznych).

Benchmark: 100% WIG

Nazwa funduszu źródłowego: Quercus Parasolowy SFIO – Subfundusz Quercus Agresywny

 

 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?