AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych - Fundusz UFK

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2017-10-19
310,42
+0,08
0,24
1,23
3,05
2,93
4,67
-
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
Obserwuj
2017-10-19
310,42
+0,08 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

fundusz polski obligacji. Większość aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez polski Skarb Państwa. Nie więcej niż 20% pozyskanych środków może być inwestowane w obligacje przedsiębiorstw

Benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?