AXA - Templeton Global Bond - Fundusz UFK

AXA - Templeton Global Bond

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-03-16
14,22
+0,21
0,03
-0,14
-0,07
-
-
-
-
-
AXA - Templeton Global Bond
Obserwuj
2018-03-16
14,22
+0,21 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w obligacje (i inne instrumenty dłużne) o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje skarbowe wybranych krajów, w obligacje przedsiębiorstw i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może nabywać obligacje instytucji ponadnarodowych, takich jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 100% JP Morgan Global Government Bond Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Templeton Investment Funds - Subfundusz Templeton Global Bond Fund

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?