AXA - Templeton Global Total Return - Fundusz UFK

AXA - Templeton Global Total Return

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-14
90,19
+0,08
0,07
-0,27
-0,03
0,30
17,91
5,17
AXA - Templeton Global Total Return
Obserwuj
2018-02-14
90,19
+0,08 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie (min. 2/3 aktywów) w obligacje skarbowe i przedsiębiorstw z całego świata. Fundusz może inwestować także w obligacje ponadnarodowe, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut

Benchmark: 100% Barclays Multiverse Index

Nazwa funduszu źródłowego: Templeton Global Total Return Fund

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?