AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ - Fundusz UFK

AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-01-17
144,78
0
0,00
-
-
-
-
-
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
Obserwuj
2018-01-17
144,78
0 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcyjny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny inwestujący na rynkach globalnych w spółki o profilu wzrostowym, będące liderami w swoich sektorach oraz niszach, cechujące się unikalnymi parametrami biznesowymi i perspektywami rozwoju. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich zysków, w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Benchmark: indeks MSCI World Index

Nazwa funduszu źródłowego: Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 29.12.2017

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego rozpoczynającej się po 15 dniu miesiąca: 22-28 grudnia 2017 r.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?