AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ - Fundusz UFK

AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
%
PLN
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-14
137,58
0
0,00
2,99
1,60
1,07
-
-
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ
Obserwuj
2018-02-14
137,58
0 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny absolutnej stopy zwrotu, który ma na celu wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (jest to tzw. fundusz neutralny rynkowo). Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko w zamian za osiągnięcie powtarzalnych zysków przy umiarkowanej zmienności. Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnej strategii inwestycyjnej typu long/short rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Trigon Quantum Neutral FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 2018-02-28, 2018-03-29, 2018-04-30, 2018-05-30, 2018-06-29, 2018-07-31, 2018-08-31, 2018-09-28, 2018-10-31, 2018-11-30,  2018-12-28.

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego rozpoczynającej się po 15. dniu miesiąca: 22 - 27 lutego 2018 r. Uwaga: powyższy termin nie ma zastosowania do nabywania jednostek uczestnictwa AXA – Trigon Quantum Neutral FIZ, dla których stosowane są zasady opisane w OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?