Zadzwoń do AXA

AXA Polska Spółka Akcyjna

AXA Polska S.A. zainaugurowała swoją działalność na początku 2008 roku, przejmując większości działań wspólnych dla spółek AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (AXA Życie TU), AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (AXA PTE) oraz AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (AXA TUiR).

W ramach spółki AXA Polska S.A. skupione zostały wszystkie procesy związane
z dystrybucją produktów AXA i obsługą klientów, aby jeszcze efektywniej rozwijać sprzedaż i podnosić jakość usług.

AXA Polska przejęła od AXA Życie TU S.A. i AXA PTE S.A. m.in. zadania takie jak:

  • pośrednictwo ubezpieczeniowe,
  • prowadzenie rejestru członków OFE.


PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Spółki:

AXA Polska S.A.
Siedziba i adres Spółki ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 555 00 00
Fax +48 22 555 05 00
Email ubezpieczenia@axa-polska.pl
Infolinia  801 200 200
Kapitał zakładowy  42 500 000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu

Janusz Arczewski - Wiceprezes Zarządu
Agata Jach - Członek Zarządu
Clement Michaud - Członek Zarządu
Robert Żuk - Członek Zarządu

Akcjonariusze AXA Życie TU S.A. - 100%
NIP Spółki 521-32-42-907
Regon Spółki 015483700
Sąd Rejestrowy Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000294038

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?