ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA Polska Spółka Akcyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Spółki:

AXA Polska S.A.
Siedziba i adres Spółki ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 555 00 00
Fax +48 22 555 05 00
Email ubezpieczenia@axa.pl
Infolinia  801 200 200
Kapitał zakładowy  8 500 000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu

Artur Maliszewski - Prezes Zarządu
Janusz Arczewski - Wiceprezes Zarządu
Agata Jach - Członek Zarządu
Oliver Schemberg - Członek Zarządu
Konrad Staniecki - Członek Zarządu
Grzegorz Anczewski - Członek Zarządu

Akcjonariusze AXA Życie TU S.A. - 100%
NIP Spółki 521-32-42-907
Regon Spółki 015483700
Sąd Rejestrowy Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000294038

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?