Zadzwoń do AXA

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytane S.A.

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny to podmiot działający w ramach II filara polskiego systemu emerytalnego, zarządzany przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

W Polsce działamy już od 1998 r. (do 2006 r. pod nazwą Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.). Do tej pory zaufało nam ponad 1 mln klientów!

Wiemy, jak bardzo nasi klienci cenią sobie bezpieczeństwo. Priorytetem AXA OFE jest osiągnięcie satysfakcjonującego wzrostu wartości zgromadzonych składek przez naszych Członków oraz zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa. Dlatego powierzonymi nam pieniędzmi zarządzają wysokiej klasy specjaliści AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., którzy rozsądnie inwestują przede wszystkim w papiery dłużne i akcje najlepszych spółek. Nasze inwestycje dobieramy zawsze z myślą o zachowaniu umiarkowanego stopnia ryzyka.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących kupna lub sprzedaży akcji koncentrujemy się na najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki i na przedsiębiorstwach, mających najlepsze perspektywy rozwoju oparte na stabilnych podstawach finansowych.

dowiedz się więcej o AXA OFE

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Towarzystwa:

AXA Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Spółka Akcyjna
(AXA PTE S.A.)

Nazwa Funduszu:

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny
(AXA OFE)

Siedziba i adres Towarzystwa:

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 555 00 00
Fax:

+48 22 555 05 00

Email:emerytury@axa.pl
Data uzyskania zezwolenia na działalność
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego:
20 listopada 1998 r
Data uzyskania zezwolenia na działalność
Otwartego Funduszu Emerytalnego:
29 stycznia 1999 r.
Kapitał zakładowy:71 612 000 zł - wpłacony w całości
Akcjonariusze:Société Beaujon (Francja) - 100%
Skład Zarządu:Robert Garnczarek - Prezes Zarządu
Paweł Michalik - Członek Zarządu
Adam Kurowski - Członek Zarządu
Depozytariusz:BRE Bank S.A.
Agent transferowy:AXA Polska S.A.
NIP Towarzystwa:521-29-38-570
Regon Towarzystwa:013256100
Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS110776

Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?