Zadzwoń do AXA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Spółka AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została utworzona w kwietniu 2009 roku. Licencję Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz świadczenie usług zarządzania aktywami Towarzystwo otrzymało 27 kwietnia 2010 roku. Jedynym właścicielem AXA TFI S.A. jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje produkty o charakterze inwestycyjnym – fundusze inwestycyjne i usługę zarządzania aktywami. Łączy doświadczenie osób zarządzających funduszami i portfelami z innowacyjną ofertą produktową i stałym doskonaleniem procesu pod względem operacyjnym. Dzięki temu osiąga coraz lepsze rezultaty, z korzyścią dla wszystkich klientów.

Zespół AXA TFI S.A.
Zespół osób zatrudnionych przez AXA TFI S.A. tworzą:

  • doświadczeni Zarządzający aktywami, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy dążą do wypracowywania jak najlepszych wyników inwestycyjnych (więcej o zespole inwestycyjnym),
  • osoby odpowiedzialne za strategie produktowe, komunikację inwestycyjną i promocję Funduszu,
  • fachowcy potrafiący sprawnie prowadzić działalność operacyjną, mający duże doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi agentami transferowymi,
  • doświadczony zespół, który zapewni bardzo dobre wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji funduszy inwestycyjnych.

sprawdź ofertę funduszy inwestycyjnych

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Towarzystwa:

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (AXA TFI S.A.)

Siedziba i adres Towarzystwa

ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon22 555 07 00
Fax22 555 07 01
Emailaxa.tfi@axa.pl
Infolinia22 541 76 06
Data uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności27 kwietnia 2010 r.
Kapitał zakładowy13 500 000,00 PLN - wpłacony w całości
Skład ZarząduPiotr Sztuba - Prezes Zarządu
Paweł Mizerski - Wiceprezes Zarządu
AkcjonariuszeAXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 100% akcji
NIP Towarzystwa108-00-07-417
Regon Towarzystwa141850545
Sąd RejestrowySąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS0000329866
DepozytariuszBank Pekao S.A.
Agent TransferowyMOVENTUM sp z o.o.
AudytorPricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?