AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa spółki AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
Siedziba i adres Spółki  ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 555 00 00
Fax  +48 22 555 05 00
Email ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl
Infolinia 801 200 200
Kapitał zakładowy 91 521 500 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu 

Agnieszka Żołędziowska-Kulig - Wiceprezes
Janusz Arczewski - Członek Zarządu
Clement Michaud - Członek Zarządu
Mariusz Wójcik - Członek Zarządu

Akcjonariusze  Société Beaujon (Francja) – 100% akcji
NIP Spółki  521-10-36-865
Regon Spółki 010867211
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 38616

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?