AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa spółki AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
Siedziba i adres Spółki  ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa
Telefon +48 22 555 00 00
Fax  +48 22 555 05 00
Email ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl
Infolinia 801 200 200
Kapitał zakładowy 107 912 677zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu 

Artur Maliszewski - Prezes Zarządu
Agnieszka Żołędziowska – Kulig – Wiceprezes Zarządu
Mariusz Wójcik – Członek Zarządu
Beata Siwczyńska – Antosiewicz – Członek Zarządu
Grzegorz Anczewski - Członek Zarządu
Marcin Nedwidek - Członek Zarządu

Akcjonariusze  Société Beaujon (Francja) – 100% akcji
NIP Spółki  1070006155
Regon Spółki 140806789
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 271543

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?