AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna - informacje o firmie

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Nazwa Towarzystwa:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Siedziba i adres Towarzystwa:

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Telefon: +48 22 555 00 00
Fax:

+48 22 555 05 00

Email: ubezpieczenia@axa.pl
Infolinia 0 801 200 200
Kapitał zakładowy 444 440 000 zł - wpłacony w całości
Skład Zarządu

Artur Maliszewski - Prezes Zarządu 
Janusz Arczewski - Członek Zarządu
Mariusz Wójcik - Członek Zarządu
Beata Siwczyńska - Antosiewicz - Członek Zarządu
Grzegorz Anczewski - Członek Zarządu

Akcjonariusze AXA S.A. (Francja) - 7%
Société Beaujon (Francja) – 93,00%
NIP Towarzystwa 521-10-36-859
Regon Towarzystwa 010340277
Sąd Rejestrowy Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 41216

 Zobacz ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?