AktualnościAXA poprawia wyniki

AXA zebrała w pierwszym półroczu tego roku o 27% więcej niż w roku ubiegłym składek z ubezpieczeń na życie i o 30% więcej z ubezpieczeń majątkowych.

Zmiany w zarządzie AXA PTE

Jaroslaw Hermann zrezygnował z funkcji i członkostwa w zarządzie AXA PTE. Jego miejsce ma zając Agnieszka Tober-Buszman.

Prospekt informacyjny AXA OFE

15 maja 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” został opublikowany prospekt informacyjny AXA OFE przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące działalności Funduszu w 2012 r.

Prezes AXA Życie: zadbajmy o siebie sami

W Polsce nie ma tradycji rozmów w domu o potrzebie ubezpieczania się. Zachęt podatkowych do kupna polis nie daje też państwo – twierdzą w rozmowie z Aleksandrą Fandrejewską i Zuzanną Redą-Jakimą z Rzeczpospolitej dr hab. Marian Wiśniewskii, profesor UW i Jarosław Bartkiewicz, prezes AXA Życie.

Nowy dokument - kluczowe informacje dla inwestorów

W związku z nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych, w dniu dzisiejszym, AXA Towarzystwo Funduszy Iwestycyjnych udostępnia nowy dokument – kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Zmiana godzin pracy Zespołu Call Center

Zgodnie z wcześniejszą komunikacją w dniach 13, 14 i 15 kwietnia 2013 r. planowane są prace techniczne związane ze zmianą technologiczną systemów produktowych i służących do obsługi klienta.

Zmiany w zarządzie AXA PTE

26 marca Rada Nadzorcza AXA PTE podjęła uchwałę powołującą Agnieszkę Tober-Buszman w skład zarządu towarzystwa na dwuletnią kadencję pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowe priorytety i nowy zarząd AXA TFI

Główne cele AXA Polska, które firma chce osiągnąć do 2015, to zyskowność wszystkich linii biznesowych oraz awans AXA Życie do czołówki ubezpieczycieli.

Komunikat w związku z ostatnimi problemami z dostępnością AXA On-line

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach serwis AXA On-line był dla Państwa niedostępny w dłuższym okresie niż to przewidywaliśmy. W tym czasie prowadziliśmy pierwsze pilotażowe prace związane ze zmianą technologiczną systemów produktowych i służących do obsługi klienta. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, z którymi spotkali się Państwo w tym okresie.

Te pierwsze prace pilotażowe pokazały nam, że mogą zaistnieć nieprzewidziane okoliczności, o których powinniśmy Państwa poinformować...

Jak oceniasz
serwis axa.pl?