ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AktualnościNa co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia dzieł sztuki?

W Polsce ubezpieczenia dzieł sztuki oferuje większość ubezpieczycieli, ale specjalistyczne ubezpieczenie dzieł sztuki można kupić tylko w AXA, która jako jedyna firma ma w ofercie produkty ubezpieczeniowe dedykowane dziełom sztuki, kierowane do muzeów, galerii, artystów i prywatnych kolekcjonerów.

Piotr Bujko z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA)

Piotr Bujko, Zarządzający funduszami akcji w AXA TFI, po pomyślnym zdaniu wszystkich etapów egzaminu oraz uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego, otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

AXA poprawia wyniki

AXA zebrała w pierwszym półroczu tego roku o 27% więcej niż w roku ubiegłym składek z ubezpieczeń na życie i o 30% więcej z ubezpieczeń majątkowych.

Zmiany w zarządzie AXA PTE

Jaroslaw Hermann zrezygnował z funkcji i członkostwa w zarządzie AXA PTE. Jego miejsce ma zając Agnieszka Tober-Buszman.

Prospekt informacyjny AXA OFE

15 maja 2013 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” został opublikowany prospekt informacyjny AXA OFE przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące działalności Funduszu w 2012 r.

Prezes AXA Życie: zadbajmy o siebie sami

W Polsce nie ma tradycji rozmów w domu o potrzebie ubezpieczania się. Zachęt podatkowych do kupna polis nie daje też państwo – twierdzą w rozmowie z Aleksandrą Fandrejewską i Zuzanną Redą-Jakimą z Rzeczpospolitej dr hab. Marian Wiśniewskii, profesor UW i Jarosław Bartkiewicz, prezes AXA Życie.

Nowy dokument - kluczowe informacje dla inwestorów

W związku z nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych, w dniu dzisiejszym, AXA Towarzystwo Funduszy Iwestycyjnych udostępnia nowy dokument – kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Jak oceniasz
serwis axa.pl?