100% wzrost aktywów w AXA FIO!

Po roku od rozpoczęcia działalności operacyjnej i dokonania pierwszej wyceny jednostek uczestnictwa, AXA FIO powiększył swoje aktywa o ponad 100% z poziomu 220 mln zł w momencie startu do poziomu ponad 440 mln zł w lipcu 2011 r.

Tym samym AXA TFI uplasowało się w ścisłej czołówce towarzystw, które najbardziej dynamicznie pozyskiwały nowe aktywa do funduszy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rosnące aktywa w AXA FIO doskonale wpisują się w naszą strategię budowania silnej pozycji AXA TFI na rynku funduszy inwestycyjnych. Poza środkami zgromadzonymi w AXA FIO zarządzamy również innymi aktywami, które w chwili obecnej w sumie wynoszą blisko 2 mld złotych. Mamy nadzieję, że dystrybutorzy naszych produktów i ich klienci, do których zaliczamy również klientów produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych oferowanych przez AXA Życie S.A. są i będą zadowoleni z wyników jakie osiągamy i że zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni będzie nadal procentować” - powiedziała Aneta Podyma-Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI S.A.

Systematyczny rozwój naszej sieci dystrybucji w połączeniu z dobrymi wynikami jakie osiągają nasi zarządzający pozwala nam śmiało patrzeć w przyszłość i realizować zakładane cele. Jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach dynamika pozyskiwania nowych środków do naszych subfunduszy utrzyma się co najmniej na poziomie zbliżonym do tego, który widzieliśmy ostatnio” - powiedział Piotr Antosiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju Kanałów Dystrybucji w AXA TFI S.A.


W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Anna Smółka – Gnauck
Tel. +48 601 39 41 70
e-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 61 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów klientów. Wg rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1 światowych ubezpieczeń.
W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 4,3 mld euro dochodów po korekcie (adjusted earnings).

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz AXA Polska S.A. i Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.  W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online