Adam Kurowski ma zgodę KNF

8 listopada 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Adama Kurowskiego na członka zarządu AXA PTE.

Adam Kurowski został powołany do zarządu w lipcu 2016 r. Zastąpił w tej funkcji Agnieszkę Tober-Buszman, która objęła nowe obowiązki w AXA Życie, spółki również należącej do Grupy AXA w Polsce. Adam Kurowski był od 2006 r. dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami w AXA PTE. z rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. w latach 2002 -2004 był zatrudniony w Credit Suisse Life & Pensions na stanowisku analityka, następnie zarządzającego portfelem. od 2005 r. zarządza portfelem akcji AXA OFE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online