ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Adam Kurowski ma zgodę KNF

8 listopada 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Adama Kurowskiego na członka zarządu AXA PTE.

Adam Kurowski został powołany do zarządu w lipcu 2016 r. Zastąpił w tej funkcji Agnieszkę Tober-Buszman, która objęła nowe obowiązki w AXA Życie, spółki również należącej do Grupy AXA w Polsce. Adam Kurowski był od 2006 r. dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami w AXA PTE. z rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. w latach 2002 -2004 był zatrudniony w Credit Suisse Life & Pensions na stanowisku analityka, następnie zarządzającego portfelem. od 2005 r. zarządza portfelem akcji AXA OFE. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?