ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Analizy Online - najwyższa ocena 5a

W sierpniowym rankingu Analiz Online fundusze AXA Akcji oraz AXA Equity AAA otrzymały najwyższą ocenę 5a w 12 miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Celem zarządzających funduszami AXA TFI jest wypracowywanie konkurencyjnych stóp zwrotu przy zachowaniu rozsądnego poziomu ryzyka. Bardzo dobre wyniki naszych funduszy w rankingu Analiz Online, który bierze pod uwagę nie tylko wypracowane stopy zwrotu z funduszu ale również ryzyko podejmowane przez zarządzającego, potwierdza, że ten cel udaje nam się z sukcesem realizować. 

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniowym rankingiem Analiz Online

Jak oceniasz
serwis axa.pl?