Analizy Online - najwyższa ocena 5a

W sierpniowym rankingu Analiz Online fundusze AXA Akcji oraz AXA Equity AAA otrzymały najwyższą ocenę 5a w 12 miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Celem zarządzających funduszami AXA TFI jest wypracowywanie konkurencyjnych stóp zwrotu przy zachowaniu rozsądnego poziomu ryzyka. Bardzo dobre wyniki naszych funduszy w rankingu Analiz Online, który bierze pod uwagę nie tylko wypracowane stopy zwrotu z funduszu ale również ryzyko podejmowane przez zarządzającego, potwierdza, że ten cel udaje nam się z sukcesem realizować. 

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniowym rankingiem Analiz Online

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online